Sök

Kategori: Fuktmätare

Vi brukar säga “Att fuktmäta är att veta”.  Eftersom vetenskapliga belägg samt evidens finns att fukt i för hög halt i hus ställer till med fuktskada, är det bra att kunna vara ute i förebyggande syfte med lämplig fuktmätare.

Fuktmätning kan utföras i material antingen med insticksmätare kallad fuktkvotsmätare, alternativt med ickeförstörande mätare som mäter igenom ytmaterial via elektrisk puls. Dessa typer av fuktmätning kan avslöja hur fuktigt det varit ett tag bakåt i tid.

För att mäta fukthalt i luft, den s.k. relativa luftfuktigheten, används trådlös hygrometer. Via de separata fjärrsensorerna som kan placeras i t.ex. källare, krypgrund och vind etc. sänds värden gällande temperatur och fukt till basenheten. Denna kan placeras inomhus där man lätt kan övervaka.

Vissa av fuktmätarna har loggningsfunktion, vilket innebär att man kan läsa in värden till dator och på det sättet få god överblick över klimatet en tid tillbaka.

Vi har även en enhet som möjliggör fjärravläsning till mobiltelefon eller dator, via Internetuppkoppling. Se specifikt TFA Weatherhub.

Fuktmätning – så här fuktmäter du själv

Fuktmätning i krypgrund

Fuktmätning i hus fastigheter krypgrund och vind

Rulla till toppen