Sök

Sprayisolering i krypgrund och vind kan ge mögel samt röta

4.2
(29)

Sprayisolering som expanderar efter påförande

Det löper nu en våg av annonsering genom Sverige gällande att den moderna typen av sprayisolering ska vara bra att använda för att isolera krypgrund, yttertak på vind, regelfack i väggar m.m. Vi vill höja ett varningens flagg då sprayisoleringen inte är fuktförlåtande vilket i sin tur kan leda till mögel och röta i konstruktioner av trä.

Innovationen med sprayisolering kan inte anses helt ny då man för några decennier sedan isolerade hus med en liknande teknik där isolermaterialet benämndes karbamidskum. Däremot har man nu tagit fram en spraybar expanderande foam som enligt uppgift ska vara hälsovänligare än den tidigare som kunde innehålla bl.a. mycket formaldehyd.

Krypgrund med sprayisolering

Vad händer egentligen då man sprayar på foamen och ämnar isolera mot grundmur, vidare upp längs ut med syll och inåt mot samt mellan golvreglarna? För det första finns risk att grundmurarna i krypgrunden blir fuktigare då markfukt kan leta sig upp den vägen. Vintertid skulle detta i ett utsatt hus kunna leda till frostsprängning. I den krypgrund där man anlagt kantbalk på plintar kan det finnas risk för korrosion av de ingående armeringsjärnen, vilket kan leda till att balkarna allvarligt skadas.

Just fenomenet med vandrande fukt från marken skulle där det kring krypgrunden är dåligt med dränering kunna bli ett potentiellt bekymmer, eftersom hus uppfört i trä har fuktkänsliga detaljer i anslutning till murarnas eller balkarnas ovansida. Hindras avgivning av fukten via sprayisoleringens ångspärrande effekt buffras för hög fuktkvot upp med följdskador av mögel, jäst, bakterier och i värsta fall hussvamp.

Husets syllar ligger ut mot omgivande luft och strävar därmed hålla i stort sett motsvarande samma relativa fuktighet som uteluften håller. Under vissa årstider kan längre perioder se till att syllen ordentligt fuktas upp. Fenomenet gäller även då det sker väderomslag från lägre temperatur till högre. Träet kommer under en tid innan temperaturutjämning skett att vara en köldbrygga varvid kondens kan bildas. Med andra ord kommer det att via sprayisoleringen bildas ett negativt mikroklimat i konstruktionen, vilket riskerar att sprida sig inåt golvreglarna till då dessa inte heller på ett bra sätt kan andas p.g.a. sprayisolering som hindrar denna viktiga fuktförlåtande effekt.

Ovangolv som idag läggs brukar vara täta, se olika typer av laminat etc. Har man då i krypgrund, under golven, i golvbjälklaget blåst på spraysiolering skapas det något som kan jämföras med enstegstätad fasad, vari fuktansamling kan ske. Sedan kan materialet inte tillräckligt snabbt självtorka eller torkas via avfuktare.

Krypgrund där golvreglarna består av oorganisk betong

Sprayisolering kan fungera mycket bra för att isolera krypgrund men för att vara säkrare ska regelverk m.m. vara anlagt med oorganiskt material såsom betong eller korrosionsbeständigt stål. Samtidigt måste dräneringen vara mycket god. Viktig kunskap är att själva krypgrunden ändå måste avfuktas för att möglet och dålig lukt ska undvikas.

Samma tråkiga fenomen som beskrivs här gäller givetvis även torpargrund.

Sprayisolering på vind

För allt fler husägare blir det bekant att vind, den kallhållna, inte heller står fri från fuktpåverkan och mögel. Det har sedan några år tillbaka experimenterats med olika typer av isolering varav isolering på yttertakets utsida visat sig inverka gynnsamt på vindsklimatet. Några sprayisoleringsföretag har vad vi sett gått ut med rekommendationer att sprayisoleringen ska appliceras inifrån vinden ut mot yttertakets insida, direkt mot råsponten. Än en gång måste vi varna då trä inte är ämnat att stängas in samtidigt som det från vissa punkter kan dra åt sig väta. På vindens yttertak läggs ofta mycket tät takpapp så denna vägen kan inte heller råsponten andas och avfuktas. Takstolarna kan också ta allvarlig fuktskada eller vattenskada eftersom även dessa till del stängs in av sprayisoleringen.

Möjligheten att utföra egenkontroll och inspektion av vind där man använt sprayisolering minskar avsevärt. Det hela blir okontrollerbart och risken för att allvarliga skador uppkommer ökar. Vi skulle vilja kalla detta riskisolering, som ytterligare spär på den riskkonstruktion en vind redan är.

Källare

Källare vars insida ska sprayisolerasSamma grundregel gäller i källare, att man inte ska ha organiska material som innestängs av sprayisolering.

Här har man korrekt satt metallreglar mot källarväggens insida och är i färd med att fördela ut isoleringen.

Mycket viktigt är att källarväggen på utsidan är ordentligt dränerad.

Själva isoleringsmetoden ses komma från USA, där man i huvudsak framgångsrikt började att sprayisolera plåtbyggnader, men senare överförde metoden till trähus, krypgrunder, vindar och källare. En viktig skillnad som kan vara utslagsgivande är att det råder avsevärda klimatskillnader mellan USA och Sverige. Vi har ett för sprayisolering mindre bra klimat. Trots att dessa odds i USA är bättre larmas det från saneringsföretag kring de faktorer som på denna sida lyfts fram. Fakta finns nu gällande att man inte bör isolera utan att ta hänsyn till vad som kan hända i efterhand. Låt inte annonsering om sänkta energikostnader och fantastiska resultat lura dig in i kostsam affär.

Läs också om mineralull och stenull som isolering i förhållande till fukt, lukt och mögel.

Cellulosaisolering, lösullsisolering och träfiberisolering som brandskyddats med hjälp av ammoniumsulfat, kan i vissa lägen, särskilt efter påverkan av fukt börja avge ammoniak. Ammoniaklukten kan om man har otur tränga in i huset och i värsta fall ge vissa besvärliga hälsosymtom. Läs mer på sidan: Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Påstötning

I slutet av maj månad 2014 blev vi uppringda och fick mail ifrån ett av Sveriges större företag som aktivt arbetar med sprayisolering. De menade att vi har djup okunskap om isoleringsmetoden och även att det är dåligt att vi jämför Polyuretan med karbamid. Det blev en intressant diskussion där företagsrepresentanten inte förstod att vi ej jämför dessa olika isoleringsmaterial direkt med varandra, trots att vi enbart framför att metoden för applikation och därmed teknik till del kan jämföras. Företaget menade vidare att vår information här inte är bra för deras verksamhet då vissa personer backar från att isolera med spraymetoden efter att ha läst vår sida. Budskapet till oss var tydligt formulerat, det rörde sig om fokus kring pengar och inkomst.

Representanten menade att det finns risker med allt ifråga isolering och vi uppfattade det lite som att man försökte komma undan de risker vi här framför med resonemanget. Visst är det sant att risker finns vid byggnation av hus och även med andra isoleringsmetoder. Det är inte för inte som ordet riskkonstruktioner har myntats. Dock ska man inte för det undvika att sträva efter säker byggmetod. Vi anser det mycket viktigt att titta på potentiella risker för att mögel och andra fuktskador ska uppstå. Faktum är också att det är lättare att avfukta t.ex. syll och golvbjälklag via krypgrundsavfuktare om man ej inifrån krypgrunden sett har isolerat med ett tätare material som viss typ av sprayisolering.

Vidare tyckte sprayisoleringsföretaget att vi skulle ändra vår information här och att vi kunde samarbeta så att de blev vår leverantör. Varför ska vi ändra något som är sant? Det finns risker med att applicera sprayisolering i vissa förhållanden. Det går inte på något sätt att komma undan. Att Sitac och SP har godkänt produkten betyder inte att man säkert kan använda den var som helst i ett hus utan att ta hänsyn till omständigheter som material, mikroklimat, fuktlast och fuktvandring m.m.

Samtalet mynnade ut i att personen som vi talade med i nedsättande och menande ton sade att han hört det han ville. Mellan raderna och även öppet backade han inte från sitt uttalande att han tycker vi besitter djup okunskap i ämnet. Läs igenom vår information här en gång till. Bilda dig en egen uppfattning. Vad är logiskt och sakligt? Fuktförlåtande träkonstruktioner som kan andas är av största vikt, annars kan det uppstå skador.

2013-08-07
Uppdaterad 2019-05-28

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.2 / 5. Antal röstande 29

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

12 reaktioner på ”Sprayisolering i krypgrund och vind kan ge mögel samt röta”

 1. Intressant läsning, vad är era tankar om att använda detta som markisolering i en krypgrund? Har idag krypgrund med plast mot marken mot markfukten men funderar på om man skulle få ett bättre klimat (lägre fukthalt primärt) genom att även försöka höja temperaturen genom markisolering. Eftersom detta skum både är diffusionstätt och isolerar bra tänker jag att det borde fungera utmärkt till detta, samt även kanske klä muren invändigt en bit upp med platonmatta och sedan spruta på mattan så att grundmuren fortsatt kan ventilera men är isolerad.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Tobias,

   I krypgrund där man inte kan lägga byggplast och krypgrundsisolering i den form vi levererar, brukar vi tipsa om att man kan sprayisolera mot marken. Detta eftersom isoleringen då inte kan ställa till med sekundära problem såsom upp mot blindbotten och golvbjälklag.

   Om man kan öka temperaturen med en grad i krypgrunden så sjunker den relativa fuktigheten mellan 2-6% lite beroende på utgångsläget och förutsättningarna. Är det rejält fuktigt kanske det inte märks skillnad direkt. Krypgrundsisolering är en passiv åtgärd som fungerar långsammare och inte alls har samma kapacitet som en avfuktare.

   Att klä grundmurarna med isolering kan i värsta fall leda fukt upp i ovanliggande konstruktion såsom syllar etc. Man måste här vara lite försiktig och inte lägga isoleringen för långt upp på muren.

   Mvh LFS

 2. Hej!

  Spännande läsning, tack!
  Vad säger du om att isolera bjälklaget upp till en kallvind med sprayisolering? Isoleringen idag är kutterspån, så skulle i så fall sugas ur innan. Uppbyggnaden från innertak upp till vind:
  13 gips
  28 gles
  28 råspont
  180 kutterspån
  Sedan är man uppe i det ”kalla”. Tät vind i övrigt, dvs inga galler eller liknande.

  Tack på förhand!

  /Fredrik

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Fredrik,
   Kutterspån var och är fortfarande ett av de bättre isoleringsmaterialen. Kanske inte sett till värmegenomgångsmotstånd, men i det hela taget. Kutterspånen kan absorbera viss mängd fukt och sedan avge fukten igen utan att det påverkar spånet negativt med mikrobiella angrepp. Isolering av bjälklaget med sprayisolering, så som du beskriver, innebär inte direkt sådana problem som om isoleringen appliceras mot kallare och fuktigare träytor. Det som skulle kunna bli besvärligt i detta läget är att sprayisoleringen avskärmar än mer värme från bostaden upp mot vinden, än vad kutterspånet gjorde. Har det klarat sig utan mögel innan så kan fuktgränsen lätt passeras om vinden blir svalare än tidigare. Redan en grads temperatursänkning kan öka den relativa fuktigheten med upp till 6%. Ska åtgärder tas gäller det att fortsatt hålla koll med fuktmätare och vara beredd på installation av avfuktare.
   Mvh LFS

   1. Tack för svar!
    Ok, om man så behöver komplettera med isolering tillsammans med kutterspånet vad rekommenderar du? Har hört om Cellulosa, det som gäller? Man vill ju att det man kompletterar med har samma egenskaper som kutterspånet?
    Tack

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Fredrik,
     Att blanda olika typer av isolering är inte så bra. Det kan orsaka fuktskada och lukt. Om ett material har egenskap att binda eller absorbera mer fukt än det andra så kan skadan vara framme. Detsamma gäller om det ena materialet släpper fukten långsammare än det andra. Rekommendabelt är att använda samma typ av isolering som den redan befintliga.
     Mvh LFS

 3. Tack för infon jag har funderat på att spraya min torpagrund just för att det drar kallt på vintern på golvet. Huset är från 1906. Men överväger mer att använda sten/glas ulls isolering alt någon form av lös isolering istället. Frågade med ett företag som sprayar om just fukten och ventilationen men de sa inga problem… gick mot allt jag lärt mig om hus och renovering…m.m .

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Johan,
   När det gäller att bygga eller renovera hus måste man tänka till och särskilt beakta riskkonstruktioner, vilket torpargrund och krypgrund absolut räknas som. Isolerar man med fuktgenomsläppligt material finns möjlighet att i senare skede, om det skulle behövas, installera avfuktare och på så sätt säkra hela konstruktionen inbegripande golvbjälklaget. Det gäller att inte skapa motsvarighet till enstegstätad fasad. Nämnas ska att om avfuktare installeras så stänger man vanligen till utomhusventilationen. Då blir torpargrunden varmare under höst, vinter och vårvinter. Samtidigt isolerar torrare material bättre. Sammanlagd effekt brukar bli markant varmare golv. Ibland kan isoleringen i trossbotten säcka och det skapas en luftspalt ovanför isoleringen. Då kan golven kylas ned ordentligt. Se bild och beskrivning om det fenomenet här: Krypgrund under kalla eller kallt golv – bekymmer med isolering
   Mvh LFS

 4. Hej och tack för bra inspel som bjuder till en mer nyanserad bild av fördelar kontra risker med framisolering på vind. Jag kommer personligen att köra en combo av luftspalt (innanför responsen) och foamisolering på luftspalten. Det känns som en hyfsad kompromiss :-). Mvh Carl

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Carl,
   Kompromisser kan ibland vara en mycket bra väg framåt. Precis som du skriver så kan ventilationsspalten vara mycket viktig att behålla på vinden. Vi har ganska tydligt sett vad som händer när spalten tas bort. Tänker då på enstegstätad fasad och andra ärenden. Foamisolering eller även kallat sprayisolering måste användas med förstånd. När det gäller själva luftspalten så kan det bildas mögel där, särskilt om vädret är som det varit under denna höst/vinter 2019-20. Sprayisoleringen kan utestänga ganska mycket av värmen från bostaden varvid spalten blir fuktigare än annars. Här seglar ett nytt problem upp.
   Mvh LFS

   1. Hej LFS!
    Vi står i färd med att renovera ett innertak efter dolt fel. Vi har också fått rekommendationen att använda sprayfoam från en stor leverantör. Lockande onekligen eftersom vår innertakshöjd är begränsad. Jag läser ovanstående dialog mellan dig och Carl – hur skulle du göra konstruktionsmässigt om du valt foam? Vi har tegelpannor, på läkt/träskiva, osv. Luftspalt med stålreglar? Eller en luftspalt som på nåt sätt är ”säkrad” från fukt när inte bostadsvärmen håller undan?
    Tacksam för din input! /Rebecka

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Rebecka,
     Då foamisolering – sprayisolering är relativt nytt på svenska marknaden finns ännu inte några fullt ut beprövade byggnadstekniska lösningar. Det gäller att tänka fuktsäkert och fuktförlåtande byggande. Som allra bäst har vi förstått att isoleringen passar till konstruktioner i betong eller stål. Ska man använda trä istället gäller det att försöka undvika risk för fuktskada, som annars i värsta fall kan bli mycket uttalad. Ventilationsspalt vore en ganska god lösning, men är kanske ändå inte optimal. Ska man göra om skadar det inte att göra det ordentligt och bra. Då finns möjligheten. Säkert byggande kostar i regel lite mer. Vi har tittat mer på riskerna än på själva hållbart byggande med sprayisolering. Det står dock klart att isoleringen inte bör ha kontakt med trämaterial som riskerar att bli för fuktigt. Att säkra en luftspalt angränsande till utomhusluften från för höga fuktnivåer är inte det lättaste. Då skulle man behöva aktiv uppvärmning eller avfuktare kopplad till spalten.
     Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

CDT dränering

Dräneringspump för anslutning till Dantherm avfuktare modell CDT 30-60. OBS! Passar ej till Dantherm CDT 90. Dräneringspumpen har lyftkapacitet om max. 3 meter. 10 meter dräneringsslang medföljer.

Läs mer »
t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare H/P Modeller

För allra bästa effekt gällande avfuktare i krypgrund och vind etc. bör man bygga upp ett system för fördelning av torrluft.

T-kopplingen har 1 x 125 mm ingång och 2 x 100 mm utgångar. 1st Adapter för koppling till avfuktare.

Kopplingen kombineras med de slangar vi har i sortimentet.

Läs mer »
In-Duct Lampa 18W
Lampa till AirSteril In-Duct

UVC Lampa 18W och 36W

Speciellt framtagen för fotokatalytiska Luftrenaren AirSteril In-Duct

Kontrollera att du beställer rätt lampa till just ditt aggregat och användningsområde. Vid frågor ring eller maila oss.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare Acerec Evodry RCF 12 G1
Acetec EvoDry RCF 12 G1 sorptionsavfuktare

Avfuktaren EvoDry RCF 12 G1

Acetec RCF 12 G1, är en effektiv sorptionsavfuktare som passar bra till avfuktning i krypgrund, kallvind, källare, garage, och förråd. Den är precisionsskapad för att avfukta optimalt i  utmanande förhållanden och bibehålla ett bra fuktklimat i olika utrymmen.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen