Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Av mögel angripen råspont på vind

Vi fortsätter här vår bildserie och information gällande vindar med mögel, s.k. mikrobiellt angrepp. På bilderna nedan syns rikligt angrepp på råspont.

Råsponten på vind uppvisar ett rikligt angrepp av mögelHär ses omfattande s.k. riklig tillväxt av mögel på råsponten i en vind.

I detta fall krävs mögelsanering och även installation av avfuktare som klarar av det kalla klimat som under vintern uppkommer på vinden.


Hur mycket mögel som finns representerat beror ofta på hur vinden ligger sett till väderstrecken.Ofta brukar den mikrobiella aktiviteten vara mer representerad åt väderstreck som norr och nordväst. Det beror på att solen inte kommer åt att värma upp yttertakets insida tillräckligt mycket för att mögel inte ska trivas på dessa sidor av vinden.

Problemet med fukt och mögel på vind börjar debatteras