Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Krypgrund - Fungerar FTX värmeväxlare som avfuktare

På senare tid har det annonserats en del kring användande av s.k. FTX värmeväxlare i frågan att säkra krypgrund från radon, fukt och mögel. Det har inkommit frågeställningar till oss rörande om lösningen håller vad som utannonserats och ger tillräcklig avfuktning. Här ges svar.

Krypgrund med installerad värmeväxlare kan vara osäkertFunktionsmässigt drar värmeväxlaren via två fläktar och separata kanaler in samt ut luft från krypgrunden. I växlaren roterar en trumma av metall med många små kanaler förbi båda luftströmmarna. Värmen överförs på så sätt från den ena luftströmmen till den andra. Läs mer om liknande typ av värmeväxlare.

FTX, d.v.s. från- och tilluftsventilation med energiåtervinning togs ursprungligen fram för att sänka uppvärmningskostnader i uppvärmda hus och bostäder. Att använda aggregaten till krypgrund ser vi som högst osäkert i förhållande till ämnet fukt då det inte fungerar som en reell avfuktare och därmed ej hela tiden ser till att hålla den relativt sett kallare krypgrundens klimat sådant att mögel inte kan bildas.

Krypgrund tillförs fukt

Radon ventileras ut

Risk med varierande fukttillstånd

Vårt beslut

Vi rekommenderar inte denna ännu obeprövade lösningen! Läs mer på denna sida varför.

Säker lösning finns

Vi har säkra lösningar i form av t.ex. undertrycksfläkt GSD 300 speciellt framtagen för krypgrund och kombination med avfuktare.