Sök

Kategori: Mögelanalys Mögeltest

Mögelanalyserna och mögeltesterna som går att beställa genom LFS Webbutik är patenterade och väl beprövade.

Ett mögeltest utgår från en snabbmetod, för att man själv inom ett antal minuter ska få ett övergripande svar om mängden mögel i inomhusmiljön överskrider gränsvärden sett till vad som anses normalt.

Det andra mögeltestet baseras på DNA analys, vilket är mer precist än snabbmetoden och även kan avslöja om det finns över normala nivåer av fuktrelaterade bakterier i huset. DNA testet visar specificerat på ett antal olika arter och grupper av mögelsvamp.

Rulla till toppen