Sök

Kategori: Luftrenare med filter

Här presenteras vårt utbud av luftrenare med filter.

För filtrering av rumsluft är aggregaten försedda med en fläkt, vilken forcerar luft genom olika typer av filtermassa.

APU Luftrenare är försedda med förfilter vilket fångar upp större dammpartiklar etc.. Vidare dras luftströmmen genom ett kolfilter som absorberar gasformiga ämnen och lukter. Sist i luftreningstekniken finns en kassett HEPA 14, där partiklar ned till en viss storlek fångas upp.

Som alternativ eller kombinationslösning till luftrenare med filter har vi även fotokatalytiska luftrenare. Dessa verkar genom annan teknik och uppnår effekt även ut i hela rumsluften samt på ytor.

Rulla till toppen