Sök

Mitsubishi VL-100 Miniventilation

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

5.195 kr

Mitsubishi VL-100 Miniventilation är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Installationen är förhållandevis enkel i relation till större och mer komplicerade system för ventilation och återvinning av värme i hus och fastigheter.

Artikelnummer 101501 Kategori Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Mitsubishi VL-100

Många hus, sommarstugor och lokaler har bristfällig ventilation. Ofta blir resultatet fukt, lukt och mögel, vilket i sin tur kan leda till det man kallar sjuka hus. Här erbjuds ett mycket prisvärt alternativ i form av något tillverkaren kallar Miniventilation.

Ventilationsaggregat Mitsubishi VL-100 Miniventilation

Ventilationsaggregat Mitsubishi VL-100-U5-E / Lossnay X med värmeåtervinning är ett mindre aggregat som därmed också är lättare att installera än större FTX-ventilationsaggregat.

Innerdelen liknar en luftvärmepump och är lättplacerad. Efter installation ges avsevärd luftförbättring samtidigt som energibesparing om upp till 75% görs i förhållande till att ha ett fönster öppet.

Installation Av Mitsubishi VL-100

Installation av VL-100

Monteringen av VL-100 sker genom håltagning, två rörgenomföringar genom yttervägg. Nederbördsskyddande ventilationskåpor sätts vid rörmynningarna på utsidan av fasaden. Montaget av VL-100 är diskret och i de flesta fall enkelt utfört.

Ventilationsaggregat mot fukt och mögel

Ett rum med bristande ventilation blir lätt för fuktigt. Fukt leder till dåligt inomhusklimat genom uppkomst av mögel, bakterier och koncentrationsuppbyggnad av olika luftburna föroreningar som gaser och partiklar.

VL-100 Ventilationsaggregat byter ut luften samtidigt som värmeåtervinning sker. Risken minskar för inomhusklimatproblem samtidigt som komforten ökar och risken för skadlig fuktvandring ut i husets konstruktion förebyggs.

Vanlig skadebild då inomhusmiljön åsidosätts är att fukt letar sig genom vindsbjälklaget och orsakar mögel på vind. Köldbryggor med fuktansamling är ett annat fenomen som med VL-100 motverkas.

Ventilationsaggregatet är att se som sekundär avfuktare, d.v.s. det primära målet är att tillföra friskluft och bespara värme, men avfuktning sker också genom ventilationsprincipen så länge tillräcklig värme hålls i huset. I somliga hus behövs trots installation av ventilationsaggregat som VL-100 avfuktare som stöd, då särskilt i våtutrymmen likt tvättstuga och andra icke direkt ventilerade rum som källare m.fl.

Lukt och radon ventileras bort

Lukt i hus är vanligt och kan bero på att ventilationsaggregat saknas. Som ovan kort beskrivet ökar genom olika aktiviteter den relativa fuktigheten i rumsluften om denna inte byts ut. Inte sällan ser vi p.g.a. detta mögel och bakterier frodas på väggar, möbler och tyger. VL-100 har för många hus- och fastighetsägare visat sig vara en god investering. Husets värde säkras mer samtidigt som de boendes hälsa värnas då lukt från fuktskada bevisligen kan leda till hälsopåverkan. Boverkets normsättning för god ventilation uppnås till låg investerings- och driftskostnad.

Ventilationsaggregatet ingår bl.a. i vår helhetslösning gällande åtgärder av elak lukt i hus, t.ex. där lukt från krypgrund eller vind tidigare kunnat påverka boendemiljön negativt. Förutom att påverka inomhusklimatet positivt måste man titta på och åtgärda källan till lukterna, i annat fall nås inte fullgott eller efter förutsättningarna bäst möjliga resultat även om ventilationsaggregatet sätts in.

Mitsubishi VL-100 kan också sänka halten av radon i luften inomhus. Det gäller precis som vid lukt att först avgöra var radonet kommer ifrån, innan man ger sig på att ventilera. Hör gärna av dig så gör vi en gemensam genomgång av huset samt lösningsfokuserad offert, också baserad på önskemål.

Energibesparing genom värmeåtervinning

Den varmare luften som ventileras ut genom ventilationsaggregatet avger genom patenterad värmeväxlare värmen till inkommande kall luft.

Upp till 75% återvinning ges och resultatet blir förutom vinsterna omtalade ovan i texten lägre uppvärmningskostnad. Samtidigt har ventilationsaggregatet mycket låg driftskostnad.

Relaterat

Se vår informationssida om ventilation.

Se även det mindre Miniventilation VL-50 från Mitsubishi vilket endast kräver ett hål ut genom vägg.

Vl-100 är inte till för att installeras i t.ex. badrum. För sådant bruk har vi istället en badrumsfläkt från Fresh, kallad Intellivent att erbjuda.

Ytterligare satsning som kan göras för att få frisk och hälsosammare luft inne är att sätta in en fotokatalytisk luftrenare. Läs mer här.

Specifikation

Aggregatvikt 7,5kg
Mått (mm) Bredd 620 Djup 200 Höjd 265
Elanslutning 220-240V/50Hz
Strömförbrukning (W) 13-34
Säkring 6A
Väggenomföringskanaler (mm) 2 st Diameter 75 Längd 580
Luftflöde (m3/h) Låg 60 Hög 105
Ljudnivå (dbA) Låg 25 Hög 37
Värmeåtervinning (%) 73-80

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen