Sök

Fläkt Intellivent 2.0

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

1.480 kr2.790 kr

Intellivent 2.0 är en uppdaterad variant av den ursprungliga badrumsfläkten som Fresh rönte stora framgångar med. Prestandahöjning har skett med uppgraderad tystare fläktmotor och det är nu ännu enklare att rengöra genom löstagbart fläkthjul.

Vid köp av två Intellivent ges rabatt. Gör val nedan.

Artikelnummer 121125 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Installationen av fläkt 2.0 är enkel då en och samma modell innehåller alla valbara funktioner. Det behövs ingen separat strömbrytare till fläkt Intellivent som redan har en inbyggd lättåtkomlig strömbrytare. Dragsnöre finns också. Anslutning kan ske till kanaler mellan 100-125mm. Det medföljer två passande stosar.

Intellivent fläkt har inbyggd hygrostat som avkänner klimatet i badrummet, tvättstugan eller annat rum där fläkten lämpar sig. Därmed fungerar den fuktavkännande och kan ställas att från lågfart varva upp och evakuera mer luft då det är för fuktigt i luften, alternativt starta upp från stillastående då fläkt ventilation behövs för att förebygga fuktskador och mögel.

Intellivent 2.0 styrning

Intellivents inställningsmöjligheter är utifrån önskemål och behov väl genomtänkta. Styrpanelen sitter under det lätt avtagbara locket och har fem tryckknappar.
Fläktens kapacitet, d.v.s. varvtal ställs in via Speed, minus och plus. Finns behov av lägre kontinuerlig ventilation ställer man ned hastigheten, vid högre behov ökas den.
Vid fuktförhållanden där Intellivent 2.0 måste öka sin kapacitet finns möjlighet att ställa in hur kraftigt den ska ventilera. Valet görs via Humidity, antingen Silent eller Max.
Timerfunktion finns för finjustering av lämplig fläkteftergång då Intellivent väl startat upp, antingen från stillastående eller ökat kapaciteten då luftfuktigheten stigit.

Intermittent vädringsfunktion

Om Intellivent 2.0 är ansluten till ström men ställd i standbyläge där fläkthjulet står still, går den efter 26 timmar igång för luftombyte under 60 minuter. Denna intermittenta fläktdrift motverkar instängd luft och lukt. Därmed blir Intellivent väl brukbar även i andra utrymmen än våtutrymmen och badrum. En idé är att installera 2.0 i garage, bod eller sommarstuga där man inte vistas så ofta och behöver viss ventilation. Funktionen ersätter inte avfuktare där det behövs men ger fräschare inomhusmiljö.

LED-lampan talar om hur Intellivent arbetar. Lyser den blå innebär det att badrumsfläkten evakuerar fukt då den via hygrostaten avkänt för höga fuktvärden. Gult sken innebär att tidsstyrningen är aktiverad. Lila sken indikerar att helautomatisk vädringsfunktion är aktiverad.

Kallrasfunktion

Kallras in i ett våtutrymme är inte eftersträvansvärt av flera anledningar. Kallare inkommande luft kan medföra köldbryggor i rummet där fuktkoncentration och mögelbildning uppstår. Golven kan bli kallare vilket inte är skönt då man är känslig under fötterna. Samtidigt kan fukt från rummet dra vidare in i huset. Kostnaden för uppvärmning ökar. Meningen är att fukten ska ut, vilket Intellivent 2.0 ser till. Fläkten kan ställas i kontinuerlig lägre fläkthastighet vilket motverkar kallraset. Skulle det blåsa kraftigare ute och samtidigt vara så fuktig utomhusluft att fläkten ändå inte klarar av evakueringen på lågfart så kommer den avkänna “busvädret” och vid inställt förhandval för funktionen varva upp fläkten. Möjlighet finns också att installera ett kallrasskydd i form av automatiskt spjäll, se nedan.

Fresh Fläkt Intellivent är vad den heter

Fläkthjulet i badrumsfläkten går att lossa för rengöring

Förutom smarta inställningsmöjligheter har Fresh även tänkt på bästa lösningarna för rengöring. Många badrumsfläktar på marknaden har fasta fläkthjul. Över tid samlas damm på samt omkring vingarna. Särskilt i dusch- och badrum kan det också fastna rester av duschtvål och shampo som blir luftburet genom vattenångans försorg. Här kan fläkthjulet tas loss och tvättas rent under varmt vatten.

Fläkthuset i Intellivent går att vinkla ut för rengöring av kanalen

Damm samlas inte bara på och kring fläkthjulet i badrumsfläktar. Även frånluftskanalens väggar blir över tid dammbeklädda. Därför går det enkelt att fälla ut hela fläkthuset på Intellivent 2.0, så man kan komma åt att dammsuga kanalen.

Livslängd

Den extremt tystgående lågvoltsmotorn har beräknad livslängd om 60.000 driftstimmar. Flertalet av våra kunder har hört av sig och berättat att de efter byte av badrumsfläkt blivit häpna över skillnaden i ljudfrekvens mellan den gamla och Intellivent. Vi håller med, det är en fröjd att byta.

Fresh har före lanseringen av föregående modell samt 2.0 hårdtestat och är så säkra på sin sak att fem års garanti ges.

Förutom upp till fem gånger så lång total livslängd är badrumsfläkten mycket energisnål. Den drar inte mer än mellan 2-5 watt/h, beroende på inställda lägen.

Broschyr Fresh Intellivent 2.0

Hämta produktblad

Hämta manual

Besök hos Fresh

I badrum och tvättstuga samt duschutrymmen m.fl. ställen alstras fukt i sådan mängd att skador som mögel och lukt ofta uppkommer. Inte sällan rapporteras det hälsoproblem i form av astma och olika allergier knutna till ett osunt inomhusklimat. Kostsam sanering och renovering drabbar frekvent också hus där man av någon anledning inte ser till att ventilera eller avfukta tillräckligt. Fukt stiger ofta genom konvektion och diffusion upp på husets vind där relaterade problem allt oftare ses. Läs mer om detta under vind.

När vi besökte Fresh i Gemla och blev presenterade inför Intellivent fann vi snabbt att detta är badrumsfläkten som ersätter de flesta andra förekommande badrumsfläktar och samtidigt tillför så många smarta egenskaper att den sammantaget direkt blir en investering för huset och de boende.

Relaterad läsning på vår sida

Friskluftsventil Fresh TL80F-dBS och TL100DE Väggventil

Ventilationsaggregat VL-100 mot mögel lukt med värmeåtervinning

Mögel i badrum

Tvättstugeavfuktare – Avfuktare i tvättstuga – VAV

Ventilation av krypgrund

Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll

Silverfisk – Fukt – Ventilation – Avfuktare

Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta

Fuktstyrd ventilation samt avfuktning

Läs om den första modellen av Fresh Intellivent badrumsfläkt

Relaterade Produkter
Rulla till toppen