Sök

AirSteril UVGI luftrenare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

5.885 kr

AirSteril UVGI verkar starkt antibakteriellt genom att placeras högt upp på vägg. UVC-ljus når kontrollerat ut i övre delen av rumsluften vilket ger både snabb och områdesbred effekt. Luftrenaren är så som andra enheter i serien AirSteril topptestad, se länkar nedan.

Artikelnummer 102001 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

AirSteril har genom att utnyttja UVC-ljusets neutraliserande verkan samt naturliga luftrörelser i rum tagit fram och anpassat en speciell luftrenare kallad UVGI. UVGI har genom luftreningsteknologin en mycket god räckvidd och reduceringsförmåga.

Teknologin har egentligen använts inom livsmedelsindustri och sjukvård sedan 1960 men har inte förrän på senare tid fått en mer kommersiell och allmän inriktning. Anledningen till detta är att förståelsen ökar hur olika typer av luftföroreningar likt mögel, bakterier och virus etc. påverkar oss, samtidigt som multiresistenta bakterier och mögel tenderar att öka i omfattning. Ytterligare anledning är också att företagen blir allt känsligare för sjukdomsfrånvaro och att kraven för hållbar livsmedelshantering skärpts. UVGI är luftrenaren som kan förebygga just smitta och sjukdom.

UVC effekten som sprids från luftrenaren ut i rumsvolymen

Genom UV-riktare begränsas ljusbilden till området ovanför vistelsezon i rummet. Luftrenare UVGI ska placeras på som lägst 2,2 meters höjd ovan golvnivå. Luftrörelser som ges via termik, ventilation och rörelse visas i bild genom pilarna. Föroreningar cirkulerar kontinuerligt förbi UVC-zonen och den reducerande effekten blir därmed hög. Den högeffektiva lampan som används kan fås med eller utan produktion av ozon. UV-värden anges i uW/cm2.

Säkerhet

UVC ljus har mycket god neutraliserande effekt på mikrober också kallat mikroorganismer, viss lukt m.m. UVC ljuset har även skadlig effekt om det skulle nå öga eller hud. Därför är säkerheten med denna luftrenare noga utprovad. Föreskrifterna är viktiga att följa gällande lägsta monteringshöjd. AirSteril har via kvalitativ UV mätare kontrollerat att ingen strålning vid lämpligt montage når de som vistas i lokalen eller rummet. Vidare kan detta visas genom bilden nedan där man ser hur samlat och koncentrerat ljuset kastas ut från UVGI på den bakomvarande duken.

Den samlade ljuskäglan från AirSteril UVGI

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Ladda ned test gällande AirSteril UVGI (pdf)

– Luftrenare mot lukt och bakterier i pumphus och pumpstation

Se fler luftrenare från AirSteril

AirSteril AS430 samt de andra luftrenarna i serien verkar även genom fotokatalys.

Luftrenare AirSteril Silent är anpassad för att inte avge UV-ljus ut i rummet och lämpar sig bäst för mindre rum som sovrum, kontor etc. Både UVGI och Silent från AirSteril är tysta och verkar i samklang med naturliga luftrörelser, vilket ger både bättre komfort och energibesparing.

Luftrenare UVGI mot virus

Intressant är att UVGI använts i förebyggande och reducerande syfte på sjukhus och andra ställen i Kina.

Vi erbjuder även luftrenare ur sortimentet i samband med desinfektion och sanering av virus.

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen