Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare - Byte av lampa i Airsteril

UVC-ljuset är i luftrenare AirSteril tillsammans med de titanbelagda perforerade plattorna för fotokatalys själva hjärtat i enheten. Lampan håller ungefär ett år eller längre men har efter ett års luftrening tappat delar av effekten. Här beskrivs hur man enklast utför lampbyte.

Locket tas av luftrenarenVid all skötsel av luftrenaren är det viktigt att koppla bort all el, dra ut kontakten från vägguttag etc.

Luftrenarens lock sitter fast med på vardera sida två stjärnskruvar. Lossa dessa med lämplig skruvmejsel. Lyft locket rakt upp.

Luftrenare med synlig lampa
Luftrenarlampan sitter med bajonettfattning och är i andra änden av säkerhetskäl vid frakt fixerad med böjda metalltrådar.
Rör inte katalysatorplattorna då fett från fingrar och annan kontakt delvis kan förstöra dess funktion när effektiv luftrening ska ske!

Lampan tas bort från luftrenarenUndvik att ta i lampan. Använd fett- och luddfri torr duk eller papper. Håll runt lampbasen, för lampan sakta men bestämt framåt tills den lossnar från infattningen. Vinkla upp lampan likt på bilden och dra den bakåt ur metalltrådsstödet.

Nu är luftrenare redo att laddas med en ny lampa, med eller utan produktion av ozon.

Använd aldrig lampa som ej specifikt är framtagen för luftrenare av märke AirSteril!

Locket på AirSteril sätts åter innan ström kopplas på

Efter lampbytet sätts locket tillbaka och skruvarna spänns lagom hårt, utan att gängorna dras sönder. Luftrenaren är nu åter redo att tas i bruk.

Eventuellt kan det inne i luftrenaren t.ex. vid ballasten ligga damm. Detta blåses eller dammsuges försiktigt bort.


Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gäller luftrenare, följande modeller:

AS350

AS750