Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Uppdaterade bilder gällande Luftrenare AirSteril

Från och med maj -08 har AirSteril uppdaterats och är nu ännu effektivare mot bl.a. mögel och elak lukt. Lampan har ersatts med en lampa som är unik och ensam i sitt slag. Gällande ozonproduktion har den starkaste lampan blivit hela 300 % effektivare. Samtidigt har ballasten flyttats ut från lampfoten till att sitta externt på ena UV-skölden. Ballasten drar nu mindre el vilket är en bidragande faktor till effekthöjningen. Ljuddämpare i silicongummi har lagts till. Luftrenaren har därmed blivit minst 3 dB tystare.

Här ses AirSteril med locket avtaget. Lägg märke till de svart ljuddämpande silicongummi som sitter vid fläkt och UV-sköldar.Här ges insyn gällande AirSteril utan lock.

Vi har under delar av tillverkningen varit i nära kontakt med fabrik och därför fått möjlighet att anpassa luftrenaren efter nordiska kvalitets-
krav och behov.

Förstoring av lampa, katalysatorplattor, fläkt och ljuddämpare i AirSteril.Ljuddämpare av speciellt silicongummi är placerade vid fläktens fyra skruvinfattningar i ändstycket av aluminium, samt på ovansidan av uv-sköldarna så att vibrationer från fläkten inte ska orsaka biljud.


Merdelen av luftrenaren är tillverkad i tålig aluminium.

Luftrenarens ändstycke med on-off knapp och instickskontakt för sladden.På bilden ses ändstycket i mörkt eloxerad aluminium. Här sitter den gröna on-off knappen samt insticks-kontakten till medföljande 1,8m sladd, vilken har en jordad kontakt för säker anslutning till vägguttag. Denna sida fungerar som luftintag och UV-skölden skymtar innanför. UV-skölden fyller den viktiga funktionen att ingen exponeras direkt för UVC-ljuset, vilket om det bryts en gång förlorar sin neutraliserande verkan.


AirSterils fläkt är skyddad av ett på ändstycket fäst galler.Bilden här föreställer ändstycket för luftuttag där fläkten invändigt sitter monterad.
Här finns skyddsgaller så att föremål eller fingrar ej kommer år fläktvingarna.

Kom ihåg att alltid hålla barn borta från enheten.


"För mögelsanering, luftrening och luktsanering är AirSteril nu fulländad" (citerat fabrikören).

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Verksamhetsgrad

Luftrenare AirSteril är mycket kraftfull, antingen som luftrenare eller saneringsaggregat.
Renar med upp till 99,9%.