Sök

Woods SW59FX avfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

10.980 kr

Äntligen har vi fler svensktillverkade avfuktare att erbjuda. Här Woods SW59FX med mycket hög avfuktningskapacitet i varmare rum, likt tvättstuga, torkrum, källare, lager m.fl. lämpliga applikationer. Avfuktaren är såväl som lättstyrd via två vred för fläkthastighet och hygrostat, även sett till storleken lättflyttad då den är utrustad med hjul och handtag. Antingen droppar kondensatet ned i tanken eller leds ut via slang.

Artikelnummer 109099 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Woods SW59FX håller hög prestanda och är vidareutveckling av tidigare väl ansedd avfuktare från Woods. Enheten är tillverkad i Sverige vilket vi ser som positivt. Förutom att vara tillverkad av miljövänligare och återvinningsbart stål har utvecklingsteamet även tänkt på miljöanpassning genom användandet av R290 kylmedia. Kort och gott är avfuktare SW59FX ett hållbarare alternativ, som via kondenstekniken gör sig som allra bäst och avfuktningssäkrast i uppvärmda rum.

För att uppnå så energieffektiv avfuktning som möjligt har SW59FX försetts med rotationskompressor. Vid 20C. och 70RF% kan aggregatet avfukta 25 Liter per dygn under en effekt av 500W per timmes drift. Vid 30C. och 80 RF% ligger värdena på 41 Liter per dygn och 690W per timmes drift.

Avfuktaren är framtagen för avfuktning i större mer öppna ytor där den optimala temperaturen ligger på över +15C. Angivelsen här baserar vi på avfuktarens kondensteknik, vilken t.ex. inte är lämplig i kallare rum som krypgrund, vind, kallhållen sommarstuga.

Viktig kunskap är att kondensavfuktare linjärt tappar kapacitet ju kallare det blir. Har man beräknat behövd avfuktningskapacitet utefter sommarförhållanden t.ex. i ett ouppvärmt lager, så kan avfuktaren bli ofullständig under höst, vinter och vårvinter. Skulle det tillfälligt av någon anledning bli så kallt att frost bildas på kylslingorna på Woods SW59FX, har avfuktaren inbyggd avfrostningsfunktion.

För tvättstuga och torkrum

Väldigt vanligt problem i tvättstuga och torkrum är att det uppstår unken lukt både i kläderna som ska avfuktas samt i själva rummet. I allra värsta fall kan bristande avfuktning även leda till fuktskador i själva fastigheten eller huset, särskilt om överskottsfukt kan leta sig ut i husets klimatskal, d.v.s. golv, väggar och tak.

Genom sin höga avfuktningskapacitet och luftomsättning om 120/290m3 i timmen (valbart hög- och lågläge) hämtar avfuktare Woods SW59FX snabbare ut fukten ur både kläder och material, innan mögel, jästsvamp och bakterier börjar tillväxa och vidare sprida sina metaboliter vari luktande kolväten ingår.

I princip gäller att ju kraftfullare avfuktaren man har i sitt torkrum eller tvättstuga, desto mindre ventilation krävs. I lite äldre hus där FTX värmeåtervinningsaggregat för ventilationen inte finns kan SW59FX vara en riktig energivinnare, i förhållande till att avfukta tvätten genom kraftig ventilation.

Oavsett om man har valt att införskaffa en torkrumsavfuktare eller inte så är det dock rekommendabelt att ha viss ventilation för säkerställande av inomhusmiljön och husets bästa. I regel ska frånluft tillgodoses i kök och våtutrymmen som här aktuella tvättstugor och torkrum. Det för att fukten som avfuktaren inte direkt hinner ta hand om ej ska kunna ställa till problem innan den ventileras ut. Mer information finns under sidan: Tvättstugeavfuktare – Avfuktare i tvättstuga – VAV.

Källaravfuktare

Som ovan nämnt klarar avfuktaren vid för kondenstekniken lämpliga temperaturer av större applikationer vari källare räknas in. Det man måste tänka på är att källare som består av olika rum kan vara besvärligare att avfukta än ett stort utrymme utan mellanväggar. Avfuktningen går inte genom stängda dörrar. Ej heller kan avfuktare garanteras att motverka stillastående luft och köldbryggor i de rum där den ej direkt verkar och sätter luften i rörelse.

För att säkerställa källaravfuktning i ett delvis avdelat källarutrymme måste kompletterande åtgärder till, likt dragning av ventilationsrör och installation av en fläkt som sätter rotation på luften i varje källarrum. Mer om det på sidan: Avfuktare i källare – Viktigt med placering och ventilation.

Övrig specifikation

  • Hur stor rumsvolym SW59FX klarar av beror helt på fuktlasten, temperaturen och luftcirkulationsmöjlighet. Generellt sett är rekommenderat arbetsområde upp till 160m2. Under gynnsamma förhållanden som i lager och arkiv kan avfuktaren användas för ända upp till 230m2 yta.
  • Vattentanken dit vattnet från avfuktningen leds, rymmer 11,4 Liter. När tanken är full stängs avfuktaren av. Det finns möjlighet att ansluta dräneringsslang som vidare kan ledas direkt till vask eller golvbrunn etc. Slanginkoppling medger kontinuerlig avfuktning utan att avfuktaren stannar i väntan på manuell tömning av tanken.
  • Woods SW59FX väger 24 kg och måtten är H 527 B 345 D 495 mm.
  • Ljudnivån är beroende på vilket av de två fläktlägena man valt ca. 35 respektive 54 dB(A).
  • Skyddsklass IP21 (X1).
  • För enklast möjliga hantering är avfuktaren försedd med handtag på två sidor samt hjul.
  • Styrningen är mycket enkel. Det finns ett vred för till- och frånslag av enheten. Samma vred används för att ställa fläkthastigheten mellan de två olika lägena. Det övre vredet är hygrostaten, vilken styr själva avfuktarens drift. Man kan som tillval använda en hygrometer för att kontrollera och avgöra lämplig hygrostatinställning. När den relativa fuktigheten når upp över hygrostatinställningen man valt, kommer Woods SW59FX att starta avfuktningen till dess att inställt värde uppnåtts. Då pausar avfuktaren till dess det blir för fuktigt igen.
  • På baksidan av avfuktaren finns ett filtersystem benämnt SMF. Den lätt utbytbara filterkassetten ser till att fånga upp större partiklar i luften vilket tillsammans med avfuktningens luftreningseffekt hjälper till att skapa bättre miljö. Vissa partiklar och gasformiga ämnen, som inte fångas upp av dammfiltret, är bundna till fukten i luften. Eftersom SW59FX sänker luftfuktigheten så reduceras även föroreningsmängden i hela rumsvolymen: Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening.Då filterkassetten skyddar avfuktaren från invändig dammansamling kan Woods lämna hela 6 års totalgaranti. Kravet för gällande garanti är att produktregistrering sker via Woods hemsida och att filtret byts varje år.Vill förekommande lukt trots avfuktning ej försvinna eller reduceras tillräckligt kan man med fördel komplettera avfuktaren med någon av våra fotokatalytiska luftrenare i serien
   AirSteril.

Kunskap om och sortiment av avfuktare

Det finns idag ganska många olika märken av avfuktare på marknaden. Ofta finns inte full kunskap i detaljhandeln rörande vilken avfuktare som passar bäst till de varierande krav som man möter vid olika temperaturer och klimatförhållanden. Vi har lagt ut en snabbguide samt har även fri support via telefon eller mail:

Välja rätt avfuktare

Andra avfuktarmodeller från Woods i vårt sortiment:

Woods avfuktare i LFS avfuktarutbud – Energisnål avfuktning

Woods M10 avfuktare för mindre uppvärmda rum

Avfuktare Woods SW22FW – Svensktillverkad med plåthölje

Woods SW42FW Avfuktare med tillverkning i Sverige

För utrymmen där kondensavfuktare inte är lämpligt val har vi ett antal avfuktare i kategorin sorptionsavfuktare.

Andra riskkonstruktioner i hus, förutom de vi nämnt under SW59FX informationen, är krypgrund och vind. Där en sorptionsavfuktare är lämpligare.

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen