Sök

Poolavfuktare Dantherm

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

97.500 kr

Dantherm CDP 75 poolavfuktare är en kanalansluten avfuktare med hög kapacitet och genomtänkt konstruktion.

Flera möjligheter finns via tillvalen, bl.a. att komplettera med vattenburet element så att värme sprids via avfuktarens torrluft.

Då avfuktarens skickas direkt från fabrikens lager och räknas som specialbeställning gäller ej ångerrätt.

Artikelnummer 900051 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

I rum för pool och spa där större mängder varmt vatten orsakar avdunstning är det viktigt att välja rätt avfuktare. Dantherm CDP 75 besparar annars potentiellt stora problem med mögel och lukt både i poolrummet och i byggnadens klimatskal. Tillika upplevs en avfuktad miljö som behagligare och stillsammare för dem som vistas där.

CDP 75 poolavfuktare levereras från fabrik med elektronisk styrning. Enheten är förberedd för komplementering och anslutning av externa hygrostater och termostater för den som önskar sådana tillval. Med kanal- eller rumshygrostat kan man externt styra önskad relativ fuktighet i betjänat utrymme.

Tillval av värmeelement

Om man har uppvärmningssystem som är vattenburet kan det vid möjlighet vara praktiskt att komplettera avfuktaren med ett internt värmebatteri. Det är ett element där varmvatten från uppvärmningsanläggningen får cirkulera. Värmen fördelas vid behov ut via avfuktarens kanalanslutna torrluftsutblås.

Luft utifrån

CDP 75 poolavfuktare har flera fina finesser. En av dem är att avfuktaren delvis också kan fungera som ventilationsaggregat. Upp till 15% av avfuktarens luftflöde kan hämtas utifrån. under torrare utomhusförhållanden kan detta hjälpa till att öka avfuktningskapaciteten och minska energibehovet gällande avfuktningen.

Allmänt

Dantherm CDP 75 har konstruerats för att bättre tåla de hårda förhållanden som råder i rum för pool och spa. Interna metalldelar och ytor är behandlade via pulverlackering. Kondensordetaljer och förångare är tillverkade i speciell epoxibeklädd aluminium. Korrosionsskyddet medger lång livslängd.

Avfuktning sker genom att luft dras in via en fläkt i CDP 75. Denna luft benämner vi processluft, d.v.s. den luft som ska avfuktas. Processluften passerar förångaren där kondensat fälls ut, vilket droppar ned för att ledas till dräneringsslangen. I avfuktningsprocessen genereras energi. Om så önskas kan denna överskottsenergi avlägsnas via tillbehöret vattenkyld kondensor. Värmeenergin kan då ledas till system för uppvärmning av badvattnet etc. Väljer man bort detta tillval kommer överskottsenergin att fördelas ut via avfuktarens torrluftsutblås.

Luftfördelningen i poolrummet eller sparummet spelar en viktig roll för att säkerställa rätt klimat i hela utrymmena. Ett exempel är där det finns stora fönsterytor som kan innebära köldbrygga. Vid köldbryggor ansamlas både fukt och smuts och det kan också uppstå kondens. Vid sådana fönsterytor kan ett underliggande kanalsystem för torrluft byggas upp. Den torrare och varmare luften fördelas då ut över ytorna som utgör köldbryggan och bryter densamma.

Flexibilitet finns i form av att processluften kan hämtas in till poolavfuktaren antingen från dess sida eller topp. Kontrollpanelen samt inspektionslucka kan placeras på vardera sida av avfuktaren. Därmed behöver man inte lägga så mycket tid och anpassning för att kunna välja CDP 75.

Tillbehör till CDP 75

• Rums hygrostat
• Kanal hygrostat
• Rumstermostat
• Värmebatteri för vatten
• Stötabsorberande golvmonteringssats
• Väggmonteringssats
• Avfrostningssensor
• Felövervakningssats

– Avfuktare – Välj rätt för bäst ekonomi och säkrast avfuktning

– Poolavfuktare | Avfuktare för pool och poolrum

Specifikation

Dantherm CDP 75

Luftflöde (m3 /h) 1500
Avfuktningskapacitet vid 28°C / 60% RH (l/24 h) 74
Strömförsörjning (V) 1 x 230/50 Hz
Ljudnivå dBA 58
Verkningsområde (% RH) 40-100 %
Verkningsområde (°C) 20-38
Höjd (mm) 650 x Bredd 1155 x Djup 725
Vikt (kg) 130
Vattenkyld kondensor Tillval

Relaterade Produkter
Rulla till toppen