Sök

Uthyrning av avfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Uthyrning av avfuktare-kommersiell eller professionell

 

Uthyrning av avfuktare vid översvämning,

Avfuktning är  mycket viktig då fukten och vattnet är förödande för byggnadens strukturella integritet och de boendes hälsa. Om avfuktare inte placeras ut tillräckligt snabbt kan vattenskador snabbt utvecklas till en allvarligare situation, med sekundära skador som följd och ökad risk för spridning av mögel och bakterier i bostaden.
Förhållanden av denna typ är ofta svåra att uppmärksamma och kan vara skadliga för de som bor eller arbetar på platsen. Arbetet med restaurering av vattenskador blir därmed avgörande för att lyckas avlägsna all fukt som har trängt in i väggar, golv, tak och grund i de berörda byggnaderna så de bibehåller sin strukturella integritet och inte utgör en fara mot de som befinner sig i den.
Arbetets effektivitet beror dock på en mängd faktorer, bland annat: Hur lämplig torkutrustningen är för den aktuella uppgiften Hur snabbt man har reagerat på den aktuella vattenskadan Hur platsen är utformad för att kunna hantera fukten medan överskottsvatten avlägsnas Här beskriver vi fem viktiga faktorer som kan ha stor inverkan på torkningen av byggnader efter en vattenläcka och som säkerställer att den lösning som används ger de mest effektiva och lyckade resultaten.
viktiga faktorer för torkning av vattenskador
Snabb reaktionstid Först och främst är tiden avgörande när det gäller att hantera vattenskador. Redan inom 24-48 timmar efter att ett område har exponerats för vatten kan mögel och bakterier börja utvecklas och med tiden orsaka skador på byggnadens struktur och skapa hälsorisker, särskilt om fuktnivån förblir hög. Detta gör det oerhört viktigt att snabbt identifiera och reagera på vattenläckor och översvämningar.
Detta är avgörande för hur effektiv torkningen av byggnaden kommer att bli den tid det tar för att avlägsna överskottsvattnet. Det beror också på vilka byggmaterial som påverkats av vattnet. Trä absorberar till exempel vatten betydligt snabbare än material som betong eller sten. Vissa material avger snabbt överskottsvattnet, medan andra tar mycket längre tid på sig att släppa från sig det vatten de tagit upp i miljön.
Även om det är nästan omöjligt att precist beräkna det korrekta avfuktningsbehovet i en vattenskadesituation är det viktigt att förstå vilka material som är inblandade, miljöförhållandena vid den aktuella tidpunkten, konstruktionstypen och hur länge vattnet har haft på sig tränga in i strukturen för att avgöra vilken typ av torklösning som krävs och hur lång tid det sannolikt tar att lösa problemet.

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.

 

Relaterade Produkter
Rulla till toppen