Allmänna frågor och svar rörande mögelsanering från LFS

På denna sida lägger vi löpande ut frågor och svar som inkommer om mögelsanering.

Ibland kan tvist uppstå mellan olika parter, inte minst mellan hyresgäst och hyresvärd samt mellan arbetstagare och arbetsgivare samt andra som står i position till varandra så att olika önskemål och viljor finns. Det är då viktigt att försöka komma överens och utgå från baskunskap gällande vad mögel är, vilka hälsomässiga symtom som kan ges och hur man på bästa sätt hanterar förekomsten via mögelsanering och därtill lämpliga åtgärder.

För husägare kan inre konflikt uppstå där man inte riktigt vet vilka åtgärder som måste tas och varför detta ska göras. Inte sällan uppstår också konflikter i hushållet där prioriteringsfrågan uppstår.

Svaren här baseras på vår totala kunskap inom området och den ärendebeskrivning eller förfrågan som givits. Man bör agera utefter försiktighetsprincipen och inte låta de som eventuellt far illa av miljön vistas i huset innan det konstaterats att det är säkert för personerna att vara där. Vidare läkarkontakt och undersökning av huset rekommenderas om någon lider av ospecificerade sjukdomssymtom. Ett tecken på att huset kan vara fuktskadat är då någon blir bättre från sina symtom då denne inte längre är i huset under en tid men återfår den negativa upplevelsen då huset återbesöks.

Inledning

Om man misstänker fuktskada med mikrobiella följder som mögel och bakterier etc. bör en grundlig undersökning av huset utföras och vid fynd ska skadestället mögelsaneras. Vid sanering ska saneringsstället avskärmas så att spridning av mögel etc. inte kan ske till andra delar av huset.

Mögel och bakterier kan vara komplext genom att avge många olika metaboliter som kan vara hälsopåverkande särskilt för vissa “känsligare” personer. Det är inte bara skadestället som ska saneras utan i princip hela huset om det skett metabolitspridning.

Har trämaterial eller annat poröst material blivit angripet så räcker det kanske inte med att sanera med saneringsvätska, vilken inte tar bort alla metaboliter, utan möjligen enbart avdödar det mikrobiella angreppet. T.ex. kan nämnas krypgrund där man sanerar men inte kan få bort allt vad angreppet innebär. Läcker luft från krypgrunden upp i huset finns risk att vissa vissa personer eller alla i hushållet påverkas på något sätt. Detta gäller även vind och källare m.fl. utrymmen. Saneringsvätska och installation av avfuktare samt även fotokatalytisk luftrenare hjälper vad vi ser ofta emot hälsobesvär som härrör från angrepp i dessa utrymmen, men inte alltid. Det beror på omfattningen av angreppet samt hur mycket metabolitspridning som funnits och hur “känsliga och sjuka” de drabbade blivit.

Kontamineringssmitta kan ha skett till andra material som sedan avger metaboliter till omgivningsluften, vilken i sin tur sprider sig vidare till inomhusmiljön eller redan finns i denna miljön.

Det räcker vanligen inte att enbart behandla fläckar av mögel i ett rum utan hela rummet måste behandlas och helst ska angripet material ersättas med nytt.

Är mögelsanering lika med luktsanering

Till viss del eller fullt ut kan mögelsanering också innebära att luktsanering sker. Mögel avger olika luktande ämnen och har ämnena inte fått möjlighet att luktsmitta, d.v.s. färdas vidare till andra material där lukten kunnat sätta sig så är det enklare att via mögelsaneringen med vätska, fotokatalytisk luftrenare eller renovering där kontaminerat material byts ut avhjälpa även mögellukten. Har lukten däremot spridit sig och smittat till närliggande byggnadsmaterial eller till andra delar av huset så gäller mer omfattande mögelsanering och till detta i vissa skadefall också kombinerad luktsanering.

2014-05-12
Uppdaterad 2019-05-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

LFS – Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd