• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-15
  • 0372-10010

Vattenrenare WaterSteril i borrad brunn

För att uppnå fullgod vattenrening och radonavskiljning måste vattnet sättas i rörelse att vandra genom ett cirkulationsrör nere från borrhålet och upp. Luftstenen från vattenrenaren sänks ner i cirkulationsröret som kan ses på bilderna nedan. Luften har kraftig lyftverkan och vattnet sätts i rörelse nerifrån borrhålet upp inuti cirkulationsröret för att sedan recirkulera ner i borrhålet utanför cirkulationsröret. Det innebär att hela vattenvolymen omsätts flera gånger per dygn.

Installationsprincip för borrad brunn

Principskiss visande installation av WWaterSteril i borrad brunn

1: Här ses siliconslangen som löper från vattenrenaren och går ned inne i cirkulationsröret/kollektorslangen till luftstenen (markerad 4).

3: Kollektorslangen är av fabrikat PE 80 med mått 40 x 2,4 mm PN8. Denna ska föras ned och avslutas en bit ovanför vattenpumpen (markerad 5).

Under vattenlinjen borras i kollektorslangen, med tre centimeters mellanrum fem stycken genomgående hål om 13 mm i diameter. Detta för att vattnet ska kunna strömma ut genom hålen.

5: Här ses brunnens pump vilken pumpar råvatten till hushållet etc. genom råvattenledningen (markerad 2).

Till cirkulationsrör används som bäst s.k. PEM-slang med diameter som ovan. Detta för att vattenrenarens luftsten ska få plats och att fri passage ska ges för vattnet att dras uppåt i cirkulationsröret- kollektorslangen. Det kan i vissa fall vara svårt att komma förbi vattenpumpen med denna slang. Därför avslutas den som bäst strax ovanför. Under vattenpumpen mot botten av den borrade brunnen är det meningen att det inte ska ske hastigare vattenrörelse. Då kommer oxiderat järn och mangan att sjunka ned och lägga sig på botten. Vattenpumpen får därför inte vara nedsänkt för långt i brunnen om man har problem med järn eller mangan. Är det enbart radonavluftning eller luftning av svavelväte som eftersöks, då spelar det inte så stor roll som annars.

Cirkulations- Avluftnings- och Vattenreningsfunktion

 Skiss som visar hur WaterSteril praktiskt fungerar i borrad brunn

Då WaterSteril via siliconslangen och luftstenen tillför reningseffekt och finfördelad luft, börjar vatten dras upp genom cirkulationsröret. Vattnet förs ut genom de fem hålen överst i röret. Cirkulationseffekten gör att vattenvolymen sätts i rörelse upp genom röret, ut utanför i brunnen och nedåt, för att sedan dras in i röret igen. Därmed sker vattenrening och radonavskiljning kontinuerligt. Den röda pilen symboliserar att radon, svavelväte och andra mer lättflyktiga föroreningar ventileras ut från den borrade brunnen.

Här finns en viktig sak att titta efter. I vissa borrade brunnar sitter överst en tätningsdamask, ett lock för att hålla tätt. Finns sådant måste mindre lufthål tas upp så att vattenrenaren kan jobba fritt. I annat fall kan inte radon och andra föroreningar evakueras, samtidigt som vattencirkulation inte sker.

Viktigt är att avluftningen från den borrade brunnen inte dras in genom luftpumpen och ner i brunnen igen. Sker återcirkulation kommer föroreningar att dras ned i brunnsvattnet samtidigt som avluftat ozon föråldrar gummimembranen inne i WaterSterils luftpump.

Då vattenytan naturligt under årsperioderna sänks eller höjs korrigeras detta manuellt genom att man har en anordning för att höja eller sänka röret. Det går bra att fästa röret i vajer, kedja eller vinylslang som vid behov dras upp eller ner. Sker mycket stora nivåvariationer så kan systemet under lågvattenförhållanden tappa effekten.

För borrning av de fem hålen i cirkulationsröret kan man enkelt ta reda på var vattenlinjen ligger, genom att blåsa i en nedsänkt slang. När det börjar bubbla mäter man hur långt ner slangen varit. Borrhålen ska ligga med början, översta hålet en bit under vattenlinjen.

Läs mer om vattenrenaren som radonavskiljare.

Ladda ned denna information om WaterSteril vattenrenare i borrad brunn som pdf.

Vid köp har vi telefonsupport såväl gällande avfuktare som vattenrenare etc.

Uppdaterad 2019-05-29

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd