Vattenrenare WaterSteril i borrad brunn

0
(0)

För att uppnå fullgod vattenrening och radonavskiljning måste vattnet sättas i rörelse att vandra genom ett cirkulationsrör nere från borrhålet och upp. Luftstenen från vattenrenaren sänks ner i cirkulationsröret som kan ses på bilderna nedan. Luften har kraftig lyftverkan och vattnet sätts i rörelse nerifrån borrhålet upp inuti cirkulationsröret för att sedan recirkulera ner i borrhålet utanför cirkulationsröret. Det innebär att hela vattenvolymen omsätts flera gånger per dygn.

Installationsprincip för borrad brunn

Principskiss visande installation av WWaterSteril i borrad brunn

1: Här ses siliconslangen som löper från vattenrenaren och går ned inne i cirkulationsröret/kollektorslangen till luftstenen (markerad 4).

3: Kollektorslangen är av fabrikat PE 80 med mått 40 x 2,4 mm PN8. Denna ska föras ned och avslutas en bit ovanför vattenpumpen (markerad 5).

Under vattenlinjen borras i kollektorslangen, med tre centimeters mellanrum fem stycken genomgående hål om 13 mm i diameter. Detta för att vattnet ska kunna strömma ut genom hålen.

5: Här ses brunnens pump vilken pumpar råvatten till hushållet etc. genom råvattenledningen (markerad 2).

Till cirkulationsrör används som bäst s.k. PEM-slang med diameter som ovan. Detta för att vattenrenarens luftsten ska få plats och att fri passage ska ges för vattnet att dras uppåt i cirkulationsröret- kollektorslangen. Det kan i vissa fall vara svårt att komma förbi vattenpumpen med denna slang. Därför avslutas den som bäst strax ovanför. Under vattenpumpen mot botten av den borrade brunnen är det meningen att det inte ska ske hastigare vattenrörelse. Då kommer oxiderat järn och mangan att sjunka ned och lägga sig på botten. Vattenpumpen får därför inte vara nedsänkt för långt i brunnen om man har problem med järn eller mangan. Är det enbart radonavluftning eller luftning av svavelväte som eftersöks, då spelar det inte så stor roll som annars.

Cirkulations- Avluftnings- och Vattenreningsfunktion

 Skiss som visar hur WaterSteril praktiskt fungerar i borrad brunn

Då WaterSteril via siliconslangen och luftstenen tillför reningseffekt och finfördelad luft, börjar vatten dras upp genom cirkulationsröret. Vattnet förs ut genom de fem hålen överst i röret. Cirkulationseffekten gör att vattenvolymen sätts i rörelse upp genom röret, ut utanför i brunnen och nedåt, för att sedan dras in i röret igen. Därmed sker vattenrening och radonavskiljning kontinuerligt. Den röda pilen symboliserar att radon, svavelväte och andra mer lättflyktiga föroreningar ventileras ut från den borrade brunnen.

Här finns en viktig sak att titta efter. I vissa borrade brunnar sitter överst en tätningsdamask, ett lock för att hålla tätt. Finns sådant måste mindre lufthål tas upp så att vattenrenaren kan jobba fritt. I annat fall kan inte radon och andra föroreningar evakueras, samtidigt som vattencirkulation inte sker.

Viktigt är att avluftningen från den borrade brunnen inte dras in genom luftpumpen och ner i brunnen igen. Sker återcirkulation kommer föroreningar att dras ned i brunnsvattnet samtidigt som avluftat ozon föråldrar gummimembranen inne i WaterSterils luftpump.

Då vattenytan naturligt under årsperioderna sänks eller höjs korrigeras detta manuellt genom att man har en anordning för att höja eller sänka röret. Det går bra att fästa röret i vajer, kedja eller vinylslang som vid behov dras upp eller ner. Sker mycket stora nivåvariationer så kan systemet under lågvattenförhållanden tappa effekten.

För borrning av de fem hålen i cirkulationsröret kan man enkelt ta reda på var vattenlinjen ligger, genom att blåsa i en nedsänkt slang. När det börjar bubbla mäter man hur långt ner slangen varit. Borrhålen ska ligga med början, översta hålet en bit under vattenlinjen.

Läs mer om vattenrenaren som radonavskiljare.

Ladda ned denna information om WaterSteril vattenrenare i borrad brunn som pdf.

Vid köp har vi telefonsupport såväl gällande avfuktare som vattenrenare etc.

Uppdaterad 2022-03-31

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

Thermal

Luftrenare AirSteril Thermal-1500 optimal för soprum

Luftrenare AirSteril Thermal 1500 baseras på antibakteriellt UVC-ljus med valbar fotokatalys samt ozon. Precis som AirSteril Silent är Thermal helt ljudlös och fungerar genom termisk effekt. Storsäljare till bl.a. soprum och andra rum där man t.ex. vill luktsanera kontinuerligt. Enheten är fullt anpassningsbar genom val av UVC-lampa, vilket styr om ozonavgivning ska ske eller ej. Det finns även tillval i form av katalysatorplatta vilken ser till att fotokatalys ges i synergisk effekt med de andra reningseffekterna.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Vanligt förekommande i soprum.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen