• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Acetec GSD 300 – Fläkt för krypgrund

Denna enhet finns inte längre i produktion. Informationen ligger kvar för referens och för dem som har eller finner en sådan fläkt i krypgrund.

GSD 300 från företaget Acetec är avsedd att installeras i t.ex. krypgrund eller annat liknande utrymme för att skapa ett högre undertryck och ventilationseffekt för att motverka lukt och radon, som annars kan leta sig upp i huset. Principen bygger på att GSD 300 ventilerar betjänat utrymme när fukthalten ligger under inställt värde och startar avfuktare via anlutningskabel med eluttag monterat på apparatlådan när fukthalten i krypgrunden överstiger inställt värde.

En undertrycksfläkt för krypgrund

Viktigt att tänka på är kombinationen med för krypgrund lämplig avfuktare då enbart ökad ventilation vid vissa väderförhållanden kan tillföra för mycket fukt till krypgrunden. Läs mer om ventilation i krypgrund.

Till GSD 300 ansluts avfuktaren via stickkontakt. Avfuktaraggregatet styrs via fläktens inbyggda hygrostat, att sätta igång när avfuktning krävs. Hygrostatfunktionen är densamma som i Acetec PD-150 och PD-250, vilket innebär mycket energieffektiv och snål drift.

Genom indikatorpanelen som syns på bilden ovan, vilken via sladd kan dras upp i bostaden, ges indikation om driftsstatus.

Grön diod indikerar att fukthalt ligger under inställt värde och GSD 300 är i drift.
Gul diod indikerar att fukthalt ligger över inställt värde. Ev ansluten avfuktare startar och fläkten stannar.
Röd diod indikerar att det efter 21 dygn fortfarande är för fuktigt i krypgrunden. Felindikeringen följs upp via kontroll och felsökning.

Funktionsinställning för krypgrund

Inställning sker på kretskortet (placerat bakom luftfilter)

Fläktdrift: Läge 1: innebär att fläkten stannar vid i krypgrunden en temperatur om +2 och startar vid +4, var 4:e timme startar fläkten i 15 min för att kontrollera status gällande relativ fuktighet. Läge 2: innebär att fläkten går hela tiden utan hänsyn till temperatur.

Fuktstyrning: Läge 1 Sparläge, i detta läge styrs inkopplad avfuktare både via temperatur och relativ fukthalt. Sparläget ger i krypgrund normalt rejäl energibesparing.
Läge 2: Den inbyggda hygrostaten styr GSD 300 endast mot inställd relativ fukthalt. Läge 3: används ej, GSD 300 stannar.

Hygrostat: Inställning via ratt på kretskort 20-80% för styrning av fuktstyrningsläge 1 och 2.

Tekniska Data

Max luftflöde m3/h 275
Ljudnivå dB(A), 2m avstånd 56
Elanslutning (jordat uttag) 1-fas, 10A trög
Anslutningseffekt vid fläktdrift, W  55 Max
Anslutningseffekt, externt uttag, W 2200
Hygrostatens inställning, % RH  20 – 80
Filtertyp  G4, 10mm
Mått, mm LxBxH 260x260x290
Vikt, kg 5,9
Längd, anslutningkabel till GSD 300, m 2
Längd, anslutningkabel till avfuktare, m 2
Längd anslutningkabel ind panel, m 10

GSD 300
Utloppsplåt
1 meter slang
1 st skarvanslutning
2 st Slangklämmor

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19

Med i stort sett samma metoder som vi under 15 år nyttjat för sanering och desinfektion av mögel samt bakterier, kan vi nu erbjuda förebyggande och mer akuta åtgärder mot virus såsom t.ex. Coronavirus COVID-19.

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt