Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Acetec GSD 300 - Fläkt för krypgrund

Denna enhet finns inte längre i produktion. Informationen ligger kvar för referens och för dem som har eller finner en sådan fläkt i krypgrund.

GSD 300 från företaget Acetec är avsedd att installeras i t.ex. krypgrund eller annat liknande utrymme för att skapa ett högre undertryck och ventilationseffekt för att motverka lukt och radon, som annars kan leta sig upp i huset. Principen bygger på att GSD 300 ventilerar betjänat utrymme när fukthalten ligger under inställt värde och startar avfuktare via anlutningskabel med eluttag monterat på apparatlådan när fukthalten i krypgrunden överstiger inställt värde.

En undertrycksfläkt för krypgrundViktigt att tänka på är kombinationen med för krypgrund lämplig avfuktare då enbart ökad ventilation vid vissa väderförhållanden kan tillföra för mycket fukt till krypgrunden. Läs mer om ventilation i krypgrund.

Till GSD 300 ansluts avfuktaren via stickkontakt. Avfuktaraggregatet styrs via fläktens inbyggda hygrostat, att sätta igång när avfuktning krävs. Hygrostatfunktionen är densamma som i Acetec PD-150 och PD-250, vilket innebär mycket energieffektiv och snål drift.

Genom indikatorpanelen som syns på bilden ovan, vilken via sladd kan dras upp i bostaden, ges indikation om driftsstatus.

Grön diod indikerar att fukthalt ligger under inställt värde och GSD 300 är i drift.
Gul diod indikerar att fukthalt ligger över inställt värde. Ev ansluten avfuktare
startar och fläkten stannar.
Röd diod indikerar att det efter 21 dygn fortfarande är för fuktigt i
krypgrunden. Felindikeringen följs upp via kontroll och felsökning.

Funktionsinställning för krypgrund

Tekniska Data

Viktigt

Denna fläkt (eller andra typer) får ej installeras i krypgrund utan att avfuktare också finns i krypgrunden. I annat fall kan ventilationen leda till fuktskador.

Radonsanering

För radonsanering är GSD 300 i vissa fall bidragsberättigad. Bidrag ansöker kund själv om.