Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Miljöpolicy

Vi strävar efter att i saneringsarbete endast bruka ämnen vilka klassas som lätt nedbrytbara och ha ringa påverkan på människa, djur och natur. Ämnena används ej i högre koncentrationer än nödvändigt för att uppnå gott resultat.

Vi har nu tagit steget längre och använder inte frekvent saneringsvätska då vi tagit fram fotokatalytiska Luftrenare för mögelsanering och luktsanering.

Ytterligare exempel på miljöbesparing har vi genom Hygrostat HygroPro, som styr avfuktare att bli väsentligen billigare i drift.

Krypgrundsisolering är en annan av våra miljöbesparande innovationer.

Vi strävar efter att knyta kontakt med leverantörer som geografiskt ligger nära Ljungby, för att bespara naturen utsläpp i form av avgaser från fraktbilar. Ytterligare strävan är att beställa större antal produkter samtidigt.

I tillverkningen av Luftsolfångare gör sig vår miljöpolicy verkligen gällande.
* Luftsolfångare tar tillvara gratis solenergi.
* Luftsolfångarna är delvis tillverkade av återvunnet material.

Vi arbetar hela tiden för att bli bättre och även ledande inom området. Denna sida kommer att kompletteras med information efterhand tid ges.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB