Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fall ur verkligheten - Mögel och sjuka hus

Basen för fungerande verksamhet är verklighetsförankring. I vårt arbete möter vi kontinuerligt personer som upplever att de själva eller någon närstående far illa av sjuka hus och mögel. Även om det kan vara svårt att via forskning samt medicinsk kunskap direkt bevisa orsakssamband finns ingående evidens som man via sunt förnuft kan använda för att berätta att sjukdom och exponeringstypiska symtom oftare ses där det finns mögel, bakterier och kemikalieskada i hus.

Fall ur verkligheten - Mögel och sjuka husNär draperiet dras från blottläggs hur samhällssystemet formligen haltar och sätter klackarna i backen ifråga erkännande av problembilden, samt hur erbarmligt vårdinstanser allt för ofta hanterar dem som söker hjälp. Särskilt illa är det där barn sitter ikläm.

Vi har för bättre belysande av totalärendet valt att börja presentera fall ur verkligheten.

Har du egen erfarenhet och vill få ditt ärende presenterat här? Ta kontakt med oss för vidare hantering.

Fall nr. 1 - Mögel i lägenhet i Stockholm

Familjen drabbades av symtom och befarade mögel i sin lägenhet. De bekostade egna konsulter som gjorde samma bedömning via verifierade analyser. Hyresvärden, miljöförvaltningen och sjukvården kan eventuellt ha misshandlat ärendet. Familjen har inte fått någon hjälp med ersättningsboende. Pappan kan inte utan återkommande symtom vistas i lägenheten.

- Tystas mögelflyende familj av Svenska Bostäder Gunnel Emenius

Fall nr. 2 - Kan mögel på Strömbackaskolan vara orsak till cancer

1989 brann det på Strömbackaskolan i Piteå. Man renoverade delvis upp skolan som drabbades av inläckande vatten. Elever och lärare uppvisade typiska sjuka hus symtom. Allt fler lärare som arbetat i skolhuset kallat Oden fick cancer. Långdragen utredning gjordes via Umeå Universitet. Lärare och skyddsombud uppfattade den statistiska undersökningen som undermålig och begärde vidare handläggning, vilket av skolledningen nekas. Nu överklagar man hos Arbetsmiljöverket.

- Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå

2015-11-09
Uppdaterad 2018-04-18
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Erfarenhet av att mögel kan vara skadligt har spårats årtusenden tillbaka genom historiska skrifter.

Medicinska bevis saknas till del men evidens och fall ur verkligheten finns det gott om.

Vi tvekar inte. Mögel i hus kan skada. Det är inte diskutabelt, men det finns också fler faktorer att beakta.