Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Älvsbyhus med Acetec avfuktare EvoDry PD

I en del Älvsbyhus har man vid nybyggnation valt att frångå den för krypgrund mer osäkra varianten av avfuktare kallad kondensavfuktare, till fördel för fabrikatet Acetec.

Eftersom Älvsbyhus som en mycket stor leverantör av hus sedan 1960 bygger upp husen på grundläggningstypen krypgrund har en del av dessa utrymmen drabbats av fuktskador. Nämnas ska att problemen ifråga inte är enbart relaterade till Älvsbyhus utan till samtliga på marknaden förekommande fabrikat med krypgrunder vilka ej är skyddande genom installation av för ändamålet adekvat avfuktare.

Vi anser att Älvsbyhus här har gjort rätt val när de frångick avfuktaren av kondenstyp och istället installerat aggregat som klarar av att avfukta även i kallare temperaturer. Det tyder på seriositet från hustillverkarens sida och kan samtidigt ses som en klar gest om att de uppmärksammat och inte accepterar problematiken som mögel och lukt medför.

Älvsbyhus och Acetec är grannar

Älvsbyhus huvudkontor ligger i Älvsbyn liksom Acetec vars ägare tidigare drivit framgångsrikt företag inom ventilationsbranschen på samma ort. Företagen ligger inte längre från varandra än ca. en kilometer. Ett nära samarbete gällande såväl kommunikation som fysiskt avstånd tror vi gagnat alla parter, såväl nämnda företag som nybliven ägare av ett fint och framtida friskt Älvsbyhus.

Avfuktare utan torrluftsslangar

Tyvärr har inte alla avfuktare som tidigare installerats i Älvsbyhus försetts med torrluftsslangar. I sådana fall kan en del av torrluften direkt recirkulera från avfuktarens utblås till insuget/processluften igen. Då kan en del avfuktningskapacitet falla bort, den bortre delen av krypgrunden avfuktas inte lika effektivt som om den torrare luften leds dit och sedan dras tillbaka av avfuktarens fläktverkan. Behöver du slangar till din avfuktare så kan vi leverera dessa jämte fri support för bäst möjliga installation.

Ej heller har man alltid sett till att storleksanpassa avfuktaren till det faktiska behovet av avfuktning. Det kan i vissa fall krävas uppdatering i form av en större avfuktare. Ges inte fullgod avfuktning, ta kontakt med Älvsbyhus om det ligger inom garantitid och be om ett utbyte så att din krypgrund står sig säker från fuktskador, lukt och mögel. Idag installeras Acetec EvoDry PD vilken ska vara fullgod kapacitetsmässigt.

Uppdaterad 2018-03-26
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Största husleverantören

Älvsbyhus är under
 2000-talet den största leverantören av hus i Sverige med över 31600 objekt!