Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare RD40 - Sorptionsavfuktare från Acetec

Avfuktare RD40Avfuktare RD40 är en mindre sorptionsavfuktare från Acetec. RD40 lämpar sig mycket väl till behov för avfuktning i små rum som husbil, husvagn, båt utgör och även till sommarstuga eller t.ex. garage. Tekniken i sorptionsavfuktare gör att avfuktaren kan verka också där det är kallställt, utan risk för isbildning.

Vinterförvaring av båtar, husbilar och husvagnar medför ofta lukt och mögel eftersom det under hösten, delar av vintern samt vårvintern är mycket fuktigt i luften. Med Acetec RD40 avfuktare kan man energisnålt, till ungefär halva kostnaden jämfört med uppvärmning se till att bibehålla värdet i sitt objekt. Inte minst gäller det också att avfukta för att hålla fräscht så inte fuktskada orsakar hälsosymptom.

Avfuktaren får lätt plats

Avfuktare RD40 i husvagnGenom de kompakta måtten 170x170x130 mm medges mycket diskret placering, som här mot väggen i husvagn. Avfuktaren skulle också kunnat sättas helt skymd av soffan nere vid golvet. Dock ska man tillse att luftflödet till och från RD40 inte bromsas av närliggande större föremål.


Sorptionsavfuktare RD40, dold installation i husbilFör dig som vill ha totalt dold installation kan RD40 monteras inne i garderob, skåp eller förslagsvis i sittbrunnen under en bänk. Då husbilen etc. inte är i bruk öppnas dörren eller luckan så avfuktning kan ske på bra sätt.

Vid drift sker avfuktning om ca. 1 hekto vatten per timme (+20 grader, 60%RF). Energiåtgången är blygsamma 170W per avfuktningstimme.

För behovsstyrning och snålast möjliga drift erbjuder vi anpassad för RD40 Hygrostat HygroPro.

RD40 avfuktare kan behovsstyras

Behovet att avfukta ser olika ut under varierande förhållanden som årstid, väderlek, natt och dag samt fuktalstrande aktiviteter och vilken plats som valts för vinterförvaringen av båten m.m. Som exempel kan tas en höstdag då solen skiner på den säsongsavställda husbilen. Med stigande värme inne i fordonet faller i regel den relativa fuktigheten, men stiger igen då solen går ned. Här uppstår lätt de skador som vi bl.a. omtalar på denna hemsidan, eftersom viss värme och fukt tillsammans med näringssubstrat som tyger, trä o.s.v. utgör ett perfekt klimat för  mögel och bakterier.

Antingen kan man välja att låta avfuktaren gå kontinuerligt genom via on/off knappen aktivera avfuktningen eller komplettera med den programmerbara Hygrostat HygroPro som endast aktiverar RD40 då fuktinnehållet i luften blir för högt. Med fuktinnehåll syftar vi på den absoluta fuktigheten (AF) vilket kan översättas med gram vatten per kubikmeter luft. Detta värde får man fram genom att mäta både relativ fuktighet (RH) och temperatur. Genom behovsstyrning utefter AF sker energisnålast möjliga avfuktning. Denna funktion finns med framgång integrerad i Acetec´s övriga sortiment av större avfuktare såsom
PD-150, PD-250 och PD-400. Ytterligare styrningsexempel är att sätta timer till avfuktaren. Dock behöver man före tidsinställningarna göra viss behovsanalys vilket kan vara svårt om grundläggande fuktkunskap inte hunnit inhämtas. Samtidigt kan det vara så under kallare årstider att avfuktning inte måste ske regelbundet. Sammantaget sett ges många valmöjligheter med RD40, som vi vill kalla en unik avfuktare i sitt slag.

RD40 i sommarstuga, förråd eller garage

Avfuktare RD40 på vägg i sommarstugaSommarstugor som står obebodda under vintern dras ofta med något man kallar sommarstugelukt. Lukten ifråga kan bero på olika faktorer men oftast är fukt orsakande. RD40 är komplementet som medger att underhållsvärmen i den mindre sommarstugan med flera ställen kan sänkas utan att RF% höjs. Avsevärd energibesparing kan nås.

Avfuktaren passar också till förråd, garage och faktiskt till kylrum. Det finns många applikationsområden för RD40.

Till liten vind, källare eller krypgrund

Under äldre hus kan det finnas en liten källare typ matkällare där det blir för fuktigt. Samtidigt stöter vi ibland på krypgrund och vind där kubikmeterantalet är litet men behov av avfuktning finns. I vissa av dessa fall kan faktiskt RD40 vara ett bra val av avfuktare. Det som före köp av avfuktare ska beaktas är avfuktningskapacitet och luftflöde relaterat till krypgrunden, vinden eller källaren i sig. Här ger vi fri support.

Avfuktare kombinerad med AirSteril

RD40 tar genom avfuktning bort en del av förekommande lätta lukter. Ibland kan det vara så att odören är mer envist kvarsittande. I sådana fall kompletterar vi avfuktare med en typ av fotokatalytisk luftrenare kallad AirSteril. Där luktkällan inte är konstruktionsmässigt dold finns goda chanser för direkt sanering genom kombinerad avfuktning och fotokatalytisk luktneutralisering. Om fuktskada finns undangömd men avger emissioner tas delar eller alla av dessa bort genom kombinationen mellan avfuktning och luftrening. Luktsmitta från material till annat förebyggs därmed.

OBS! RD40 ersattes av modell RD50, vilken sedermera uppdaterades till nuvarande Acetec EvoDry 6H.

Se också den större Acetec EvoDry PD, vilken är omtyckt för användning i krypgrund och på vind med flera utrymmen.

Uppdaterad 2018-09-26
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Äntligen finns beprövad teknik anpassat för mindre kalla utrymmen i form av Acetec RD40 vilken är en avfuktare som arbetar enligt sorptionsteknik.