Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktlogger - Inställningar och diagram

Fuktlogger DT-171 brukas mycket enkelt genom att den sätts i datorns USB efter att programvaran installerats. Inställningar enligt nedanstående bild (skärmdump) kan göras. Närmare inställningsfunktioner framgår av medföljande manual.

Inställningarna i fuktlogger DT-171

Efter att fuktloggern ställts in som man önskar trycks valet "setup" in. Loggern är sedan redo att tas i bruk genom att man trycker in den orangefärgade knappen på enheten. Först då startar temperatur- och fuktloggning. Denna funktion är bra om datorn inte kan tas med till den plats där fuktloggern ska mäta.

Fuktloggning i diagram

Då fuktloggern varit i drift en tid är det dags att hämta loggpunkterna genom att åter sätta enheten i USB-porten och via programvaran visa värdena i diagramform. Här har vi en tid loggat i krypgrund. Mätningsresultaten visar periodvis på lite höga RF%-värden även om det absolut inte är akut då temperaturen samtidigt var relativt låg. I ett liknande fall där klimatet endast sett till fukt ligger på detta viset i en varmare krypgrund bör man vara mycket noggrann och kontrollera krypgrunden ofta. Loggningen är utförd mellan 19/2 till 16/3 2010. Temperaturen ses gå mot vår och snösmältning vilket kan påverka krypgrunder negativt.

Läs mer om när förutsättningar för mögel är som gynnsammast. På mögelsidan finns ett klimatdiagram kallat LIM 1 vilket är bra att ha till hands när man går igenom resultatet från sin fuktlogger.

Diagrammet som visas efter en tids fuktloggning

I loggningsdiagrammet kan utläsas relativ fuktighet (RH), temp, daggpunkts-
temperatur (dew point). Det går enkelt med muspekaren följa varje individuell mätpunkt. Vi har här i bild valt att kontrollera mättoppen (vid den blå vertikala linjen).

Loggningsdiagrammet kan visas i helskärm!

Då loggning åter ska göras går man in i programmet (bilden överst) och om så önskas ändrar inställningar eller låter dessa vara som innan och trycker på "setup". DT-171 är då "apterad" och klar för ytterligare uppdrag.

Se den nyare Fuktlogger TFA LOG32 TH, vilken är anpassad att fungera med Windows 10 och även mäta och lagra upp till 60.000 loggningspunkter.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB