Hygrometer i krypgrund mäter fukt

Oavsett om det finns avfuktare i krypgrund eller ej är det bra att kontrollera med hygrometer som mäter relativ fuktighet och temperatur. Förutom fabrikat av mätutrustningen finns det vissa saker att tänka på då det gäller placering och bruk av densamma. Här går vi igenom viktiga aspekter och annat att tänka på samt beakta.

Krypgrund kräver kvalitet

Krypgrunder är oftast inte så flitigt besökta av husägaren. Därför kan det vara bra att använda en hygrometer som är trådlös och därför medger i stort sett valfri placering av mät- och visningsenhet. Hygrometern ska vara av sådan kvalitet att man kan följa temperatur samt relativ fuktighet inom ett spann av upp till max. 3% differans från verkligt värde gällande fukt. Tyvärr ges ofta inte sådan noggrannhet om man väljer riktigt billiga hygrometrar likt en del som säljs via postordershoppar och prylbutiker.

Klimatet i krypgrund kan vara påfrestande sett till den elektriska hygrometerns mätsensor kallad kapacitiv sensor, särskilt då man inte har avfuktare som håller ned luftens och materialets fuktinnehåll. Här ställs återigen krav på funktionsduglighet.

Placering av hygrometer

För rättvisande värden är det relativt viktigt att placera hygrometern på sådant sätt i krypgrunden att man inte bara mäter vid ett litet begränsat fuktigt område utan mer får en i stort sett bra överblick över klimatet. Exempel på felaktig placering är direkt mot grundmur i krypgrunden, särskilt där det finns fuktgenomsläpp. Ytterligare ställe där det ges högre värde är nere vid marken, då ovanpå den rekommenderade byggplast som hjälper till att hålla markfukt borta från krypgrunden. Det eftersom marken håller en lägre temperatur och vid denna köldbrygga höjs RF% i förhållande till uppe vid den normalt varmare blindbotten.

Om det finns avfuktare installerad sker mätningen bäst närmare avfuktarens insug än torrluftsutblås. Sker mätningen där den torra luften blåses ut ges ett missvisande värde sett till verkligt. I vissa lägen kan man behöva två eller fler fjärrsensorer för att kunna hålla reda på från varandra separerade avdelningar i krypgrund.

Vi rekommenderar att hygrometerns fjärrsensor hängs från blindbotten och ned ca. 5-10cm samt ca. 1m från grundmur, gärna i den del eller sektion där man upplever att klimatet är fuktigare i krypgrunden. Det går även att skruva fast den i direkt anslutning istället för att låta hänga ned. Huvudsaken är att fuktmätningen inte hindras, likt av isolering etc.

Räckvidden mellan de olika enheterna är angiven till ca. max. 30 meter vid fri sikt och utan störkällor likt kraftigare magnetfält och dåligt isolerad elektrisk utrustning. I ett normalt hus letar sig signalerna oftast utan problem igenom bjälklaget mellan krypgrund och bostad samt även upp på ev. andra våning. Signal färdas också genom betongbjälklag likt krypgrund med Ergebjälklag. Vid något enstaka tillfälle har vi varit med om att man får placera huvudenheten i princip ovanför sensorn i krypgrunden, fast det klassas definitivt som ovanligt.

Värmekälla påverkar hygrometervärdena

Som exempel kan ges, då man värmer upp luft sker sänkning av den relativa fuktigheten, dock utan att påverka den absoluta fuktigheten. Därför ska hygrometer inte sättas i krypgrund så påverkan kan ske från någon värmekälla, likt ledningar för varmvatten, varmvattenberedare o.s.v. Redan en grads uppvärming kan på mindre område sänka RF% med ca. 4-5% beroende på utgångsvärde.

Mättider i krypgrund

Denna typ av hygrometer som det handlar om är inte snabbvisande och kräver viss tid för acklimatisering då den satts i krypgrund. Skillnaden mellan bunden temperatur i själva hygrometerhuset och temperatur i krypgrunden kan skilja någon grad och det tar tid, upp till ett eller två dygn innan man får säkrare mätvärden.

Det går således inte bra att ha en sensor handhållen och krypa runt i krypgrunden för att mäta några minuter på varje ställe. Redan kroppsvärme, fukt från huden och utandningsluft påverkar mätvärdena.

Det fungerar ej heller att direkt vid utblåset för torrluft funktionstesta en avfuktare för att kontrollera hur mycket denna sänker fukthalten i genomgående processluft. Däremot fungerar hygrometern mycket bra som fristående övervaknings- och kontrollenhet där man placerat avfuktare i krypgrund.

Krypgrund med minusgrader

I krypgrund som blir riktigt kall där temperaturen faller ned till minusgrader, kanske beroende på att huset inte är uppvärmt under vintern eller att krypgrunden är uteluftsventilerad och ligger belägen längre uppåt norra Sverige, är det bra att ladda hygrometern med litiumbatterier för att man ska kunna erhålla tillförlitliga värden och få stabil sändning till basenheten. Det medföljer visseligen batterier till enheterna, men inte av typen litium. Tiden mellan batteribyte brukar ligga kring årsintervaller.

Mätvärden och mögel

Själva grundtanken med att ha hygrometer i krypgrund är att kunna förebygga mögel och lukt samt andra värre skador. En vanligt ställd fråga är vid vilka mätvärden mögel kan gro och sprida sig. Enklaste svaret på den frågan kräver genom lite läsning inhämtande av kunskap kring mögel, satt i relation till kunskap om krypgrund och själva infon som på denna delsida ges. Klicka på länken ovan nämnd “mögel”, på den sidan finns ett diagram som heter LIM 1, vilket talar om vid vilka värden man kan förvänta sig att mögel kan bildas. Bra är att printa ut diagrammet och ha detta jämte basenheten inomhus.

Samma förhållningssätt som ovan beskrivna gäller även om man placerar hygrometer i torpargrund.

Samma hygrometer kan också användas för att kontrollera att klimatet på vind inte medger mögel. Komplettera med extra fjärrsensor för vinden. Det är precis lika viktigt att kontrollera vind som krypgrund eftersom båda dessa kallutrymmen är frekvent fuktskadedrabbade.

Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd