Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Kalibrering av hygrometer klimatminne logger etc.

Många av våra läsare har efterfrågat hur man kan kontrollera att den införskaffade utrustningen för fuktmätning stämmer med verkligheten. Här presenteras ett billigt och rätt utfört relativt tillförlitligt sätt för kalibrering av t.ex. hygrometer, klimatminne eller fuktlogger.

Olika typer av salt har en bestämd förmåga att binda fukt. Genom att blanda salt med destillerat vatten till en "gröt" (där inget fritt vatten tillåts) i en plastburk och däri också lägga den mätutrustning som ska kalibreras skapar man ett givet klimat.

Salt- och vattenlösningen ifråga får inte på några villkor komma i kontakt med hygrometerns givare då denna inte tål saltets direkta inverkan. Det är nödvändigt att ha en slags "distans/distansnät" mellan saltlösningen och hygrometern, varpå denna får vila under testet som kan ta upp till ca. 36 timmar. Distansen får inte påverka klimatet i burken genom att dra åt sig eller släppa fukt i utslagsgivande mängd.

Plastburken som används ska vara så liten så möjligt för att höja mätnogrann-
heten. Burken måste också vara till 100% tättslutande mot luften utanför samt  med fördel ha ett genomskinligt lock för enklast möjliga kontroll. Då man ska kalibrera i låg RF ska ett ca. 4cm tjockt lager av saltlösningen ligga på burkens botten. Vid kalibrering i högre RF behövs endast ca. 1,5cm tjockt lager. Enligt standard rekommenderas maximalt 25cm3 testutrymme till varje cm2 salt som används.

Själva saltet som används för kalibreringen ska vara av teknisk kvalitet för att inte ge felaktigt värde. Det är också mycket viktigt att temperaturen under hela testets utförande är densamma i såväl kalibreringsburken och saltet som i omgivande utrymme. Variationer i temperatur ger olika värden. Nedan står antecknat vilka olika salter som kan användas och vilken kalibrerings-RF dessa ger vid olika temperaturer. Det bästa kalibreringsområdet för användning av hygrometer i hus är 55-75 RF (%).

Olika typer av salt för kalibrering enligt standard ASTM E 104-85

Ett bra tips är att med jämna mellanrum kalibrera den hygrometer, det klimatminne eller den logger som används för att konstatera om drift har skett. Med drift menas att fuktsensorn över tid kan ändra sitt visade värde sett till verkligt värde. Det är också bra att försiktigt värma och därmed torka upp hygrometrar med kapacitiva givare till ca. 20% (om möjligt så lågt) med jämna mellanrum som en gång per år. Då återgår de ibland till att visa mer rättvisande om drift förekommit. Det finns förutom tidsrelaterad drift också RF- och temperaturrelaterad drift med vilket menas att fuktsensorer ofta är kalibrerade från fabrik att vara som mest rättvisande vid en viss temperatur och RF. Ju längre från dessa värden man kommer desto större är driften. I mätutrustning med dataminne kan man genom programmering kompensera driften hos givaren. Så fungerar vår Hygrostat HygroPro som är noga kalibrerad för att kunna möta industriell standard.

Extern länk
- Bosse på Frittliv mäter fukt i husvagn och kalibrerar sin hygrometer

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB