Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Varning för kondensavfuktare på vind

Med facit i hand vill vi varna för installation av kondensavfuktarevind.

Kondensavfuktaren klarar inte det kalla klimat som vintertid råder på vinden. Vid lägre temperatur byggs is upp på avfuktarens kylslingor och avfuktningskapaciteten sjunker till obefintlig. Redan innan isbildning sker brukar kapaciteten bli för låg för att säkert avvärja faran för uppkomst av mögel.

Då is byggts upp i avfuktaren kan det vid upptining rinna vatten utanför avfuktarens uppsamlingstank ner i vindens isolering och bjälklag.

Om man inte ständigt vill ta sig upp på vind och tömma kondensavfuktarens vattentank måste dräneringsslang anslutas och dras ut från vinden. Vi har sett vattenläckor uppkomma då slangen släppt från fästet på avfuktaren och även då vatten frusit till is i slangen som då blir igentäppt.

Risk finns även för vattenspill vid ständigt återkommande manuell tömning.

Ett mycket säkert alternativ till kondensavfuktare på vind är Acetec EvoDry PD som blåser ut fukt från utrymmet i form av vattenånga. Ytterligare alternativ, fast osäkrare totalt sett, är TrygghetsVakten Vind som avfuktar med hjälp av fuktstyrd ventilator och om det även krävs aktiveras en mindre uppvärmningsfunktion via värmekabel.

Läs mer under information om att välja rätt avfuktare. Se också vindsavfuktare.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB