Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel kan bilda naturligt biobränsle

Under andra världskriget hade man stora problem med mögel som snabbt bröt ner tyger i militärtält och uniformer. Undersökningar i laboratorium visade att mögelarten Trichoderma reesei var boven i det hela. T. reesei har givit forskare vid Los Alamos National Laboratory och Departement of Energy Genome Inst. viktig information om hur organismer bryter ner organiskt material som växter till enkelt socker kallat monosackarid, vilket tjänar som föda åt mögel.

Forskningens startsyfte var att ta reda på varför just denna mögeltyp var så effektiv på att bryta ner växtceller. Forskningsresultatet var överraskande, T. reesei visade sig i jämförelse med andra mögelarter ha färre gener ämnade att producera ensymerna som "äter" cellulosa. Istället har möglet ett mycket effektivt proteinsekret system som fyller samma ensymbildande funktion.

Planer finns att anpassa dessa mögel-ensymer så att man i industriell skala kan utvinna monosackarid som sedan omvandlas till biobränslet etanol.

Idag använder vi förträdesvis säd och sockerrör för etanoltillverkning. Tillverkningsprocessen av biobränslet etanol drar med sig stora påfrestningar på naturen då bekämpningsmedel, konstgödsel, lantbruksmaskiner och långa frakter måste till. Upptäckten av möglets kapacitet är ett mycket viktigt steg mot värnande om miljön genom möjligheten att naturligt kunna återvinna tyger, växter och annat till framställande av biobränsle och kemikalier. Kostnaden för framställande av biobränsle kommer med hjälp av T. reesei att drastiskt kunna minskas.

Vi konstaterar att olika arter av mögel både kan vara både till problem och nytta. En annan viktig mögelart är Penecillium som används i tillverkningen av antibiotika som penicillin. Dock kan Penecillium i bostadens utrymmen t.ex. krypgrunden, torpargrunden eller vinden skapa mögelgift som är starkt skadliga för oss.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB