Sök

Acetec EvoDry 12H sorptionsavfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

12.495 kr

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Modellen utgår

Denna sorptionsavfuktare från Acetec är produktnyhet för 2020. EvoDry 12H avfuktare är högst lämplig för svalare rum likt vind, krypgrund eller kallhållen källare m.fl.

Avfuktaren har integrerad hygrostat där man kan ställa in önskat börvärde. Med börvärde menas att avfuktaren styr till- och frånslag utifrån fukthalt i luften.

Avfuktningstekniken medger säkrare och energisnålare drift inom många olika applikationer.

Vi tillhandahåller support för bäst möjliga installation eller för tillfällig avfuktning likt vattenskadeavfuktning.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Slut i lager

Artikelnummer 900039 Kategori Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Acetec EvoDry 12H är genom konstruktion och sorptionsteknik en energiekonomisk avfuktare vilken med fördel kan användas för både tillfälliga och fasta installationer. EvoDry 12H är utrustad med ställbar hygrostat som ger möjlighet att ställa in önskad fukthalt. Är avfuktarens hygrostat inställd på 60%RF kommer avfuktningen att automatiskt starta när luftfuktigheten överskrids. Avfuktningen stannar sedan när 12H har arbetat bort överskottsfukten.

Börvärdet på EvoDry 12H ställs in mot vred med graderad skala vilket finns placerad vid filtret för intagsluft (processluft). Konstant avfuktning kan erhållas genom att ställa vredet i läge ON. Avfuktarens fläkt är i kontinuerlig drift så länge stickkontakten är ansluten, endast avfuktningsprocessen styrs av hygrostaten.

Alla Acetec avfuktare i serien EvoDry är utvecklade för att jobba energieffektivt. Användningsområdet är brett och avfuktaren lämpar sig väl i till exempel krypgrund, förråd, lager, källare, sommarstuga eller husets vind.

EvoDry 12H fjärnar fukten i form av vattenånga som leds direkt ut via en slang, som benämns våtgasslang.

Till skillnad från kyl och kondensavfuktare samlar inte sorptionsavfuktaren på sig vatten i en behållare eller en slang, utan fukten försvinner i en luftström. Acetec EvoDry 12H är en sorptionsavfuktare som leder fukten via en våtgasslang.

Leveransen innehåller:

 • Avfuktare Acetec EvoDry 12H
 • Våtgasslang 1,5 m längd
 • Buntband 2 st för fastsättning av våtgasslang
 • Utloppsplåt

Avfuktarbeteckning H och P, vilken är skillnaden?

Acetec EvoDry H

H är benämningen för inbyggd hygrostat, som sitter bakom avfuktarens luftfilter och kan justeras där.

Acetec EvoDry P

P står för sladdansluten styrpanel och övervakningspanel. Denna varianten lämpar sig för avfuktning där man önskar möjlighet till extern övervakning av klimatet. Om fukthalten överskrids i förhållande till inställt värde kommer avfuktaren att slå larm. Krypgrund och kallvind där man vill ha extra kontroll på klimatet är exempel där P modellen lämpar sig.

Läs mer detaljerat om styrningen i avfuktare med modellbeteckning H och P

Lär mer om avfuktare och avfuktning

Ingående i vår kunskapsbank finns såväl sammanfattande som mer ingående information om olika typer av avfuktare. Genom våra erfarenheter och tester har vi också införskaffat och presenterat kunskap om installation för EvoDry 12H lämpliga applikationer.

– Sorptionsavfuktare

– Välja rätt avfuktare för säkrast avfuktning

– Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Serieinstallation med undertrycksfläkt

Specifikation

Typ av avfuktare – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde -20 – +40 (°C)
Styrutrustning – Hygrostat
Styrning via app – Nej
Våtluftsflöde – 28/16 , m3/H
Våtluftsstos – 50 mm
Torrluftsflöde – 210/120 m3/H
Torrluftsstos – 125 mm
Kapacitet vid 20°C/60%RF – 13.3 l/24h
Kapacitet upp till 16.7 l/24h
Ljudnivå 61/47 dB(A) vid 3 m avstånd
Hygrostatinställning 0 – 100 %
Effekt, fläkt, nom, W – 36/9
Effekt, vid avfuktning, W 880/550
Anslutningsspänning 1x230V
Säkring 10A
IP-klass IP21
Längd 305 x Bredd 257 x Höjd 265 mm
Vikt 6.7 kg

Erbjudande 🌟

I samband med köp av avfuktare kan du välja till 20st utbytesfilter för 995kr vilket är 17% nedsatt pris.

Vi tycker att det är bra att redan ha filter hemma, det möjliggör att man faktiskt byter var 6:e månad så som man bör göra. 20st filter räcker för 10år och 1st filter medföljer avfuktaren, vilket täcker 10,5år i korrekt drift.

En bra idé för att förvara dina filter så att du snabbt kan hitta dem är att lägga dem i en plastpåse och hänga upp den i krypgrunden eller på vinden.

Erbjudandet får du automatiskt ta del av i kassan.

Lägg till här: Filter Acetec EvoDry 12 P/H

Elförbrukning

Elförbrukning på en avfuktare påverkas av många faktorer såsom utrymmets täthet, utrymmets volym, fuktbelastning och renheten på filtret.
Det går således inte att säga exakt hur mycket el som din avfuktare kommer att förbruka
Några faktorer som påverkar elförbrukningen och som du själv kan påverka.
Installation
Det är viktigt att man installerat avfuktaren enligt installationsanvisningarna.
Utrymmets täthet
Täta utrymmet omsorgsfullt. Kontrollera tätheten dagtid så upptäcker du enklare spingor och andra öppningar.
Fukttillskott krypgrund
Om utrymmet inte är tätt, marken dåligt dränerad eller rasskydden är trasiga ökar du fukttillskottet i din krypgrund. Normalt har man alltid högre fuktighet i krypgrunden under vår, sommar och höst.
Fukttillskott kallvind
Om utrymmet inte är tätt, fuktspärr saknas mellan bostad och vind, gavelventiler inte är tätade ökar du fukttillskottet i din kallvind. Normalt har man alltid högre fuktighet på kallvinden under vintern och våren.
Filterbyte
En sorptionsavfuktare är beroende av luftflöde för att att kunna avfukta effektivt. Blir filtret smutsigt minskar avfuktarens kapacitet. Se därför till att byta filter 2 gånger per år.

Garanti 😀

Garantivillkor enligt AG 20

3 års inskicksgaranti, 2 år på slitagedelar

 1. Garantin gäller från inköpsdatumet.
 2. När du begär garantin måste inköpsdatum och produktens serienummer kunna presenteras och levereras gratis till Acetec.

Garanti gäller inte vid eller för:

 1. Slitagedelar omfattas av 2 års garanti. Slitagedelar: Drivremmar, tätningar, lager.
 2. Komponenter såsom filter som kan anses som förbrukningsartiklar under produktens normala livscykel.
 3. Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, blixtnedslag, yttre åverkan, fuktskador
 4. Transportskador. Transportskador ska av mottagare meddelas direkt till transportbolag.
 5. Fel till följd av felaktig installation, hantering, underhåll, reparation eller förvaring som avviker från våra instruktioner eller strider mot branschpraxis.
 6. Fel som orsakats av användare, installationsanläggning eller miljö där produkten används.
 7. Normalt slitage eller estetiskt fel som ej påverkar funktion och prestanda.
 8. Fel orsakade av ej injusterade driftsinställningar som är viktiga för funktionalitet.

Garantireparationer ingående under år 1 och 2

 1. Vid reparation ska personal ges erforderlig tid och fritt tillträde till produkten.
 2. Garantireparationer tillhandahålls av vår personal eller av oss godkänd servicepersonal.
 3. Beställare av reparation ska till vår personal leverera kontaktuppgifter till arbetsställe.
 4. Garantireparationer kan komma att faktureras beställare om reparation visas ej falla inom ramen för dessa garantivillkor eller om erforderlig tid och fritt tillträde till produkten ej ges.

Ansvarsbegränsning

Garanti är begränsad till nödvändiga åtgärder till rimliga kostnader som förhandsgodkänts av Acetec.
Acetec ansvarar inte för kostnader till följd av demontering, installation eller transport av produkten.
Acetec ansvarar inte för tredje parts kostnader såsom merkostnader vid skada, driftsstörningar
eller ökade driftskostnader.
Acetec ansvarar inte för indirekta kostnader, följdkostnader eller följdskador inklusive produktions-
avbrott, förlust av omsättning, utebliven vinst, personskador eller egendomsskador.
Klicka här för att registrera din produkt.

Inskicksgaranti innebär att kunden skickar in produkten för reparation. Acetec står för frakt och returfrakt.

Relaterade Produkter
Rulla till toppen