Vattenrenare WaterSteril - Vattenrening med Radonavskiljare

Vi presenterar nu vår framgångsrikt uppdaterade produkt som bytt namn från VR O3 till WaterSteril - Vattenrenare Primär™. Ett redan lyckat koncept har förfinats och resultatet är en ännu effektivare renare som arbetar med teknik kallad Lysatron™, vilket innebär att vattenreningen avsevärt skyndas på och förstärks genom specialinbyggd fotokatalysator. Vattenrenaren har även bytt utseende och är genomgående tillverkad i professionellt formpressad aluminiumprofil.

WaterSteril är den vattenrenare som har bredast och effektivast verkningsgrad på marknaden.
- Inga filter
- Inga kemikalier
- Beprövad teknologi
- Marknadsledande verkningsgrad
- Energisnål
- Gör-Det-Själv installation
- Digital ballast
- Aluminiumkonstruktion
- Designad för lång livslängd
- Inga mellanhänder = Fabrikspris

WaterSteril är en unik kombinerad vattenrenare & radonavskiljare, som effektivt renar vatten direkt i brunn etc. med hjälp av aktivt syre (ozon), hydroxylradikaler, negativa joner, väteperoxid samt antioxidativ sekundär-verkan.

Processen är så effektiv att det i 98% av installationerna direkt i borrad eller grävd brunn ej behövs några filter. Mängden bildat slam i brunnar minskar så mycket att det inte längre är ett problem i jämförelse med vanlig verkningslösare luftning.

Vattenrenarens olika arbetsområden:
- Grävd eller borrad brunn - Radonavskiljare
- Simbassäng - Spa - Rening av sjövatten
- Kylvattenrening - Reningsverk - Spillvatten
- Rening av damm - Rening av akvarium
- Rening av vatten till djurbesättning / Fjäderfä
- Luftrening - Mögelsanering - Luktsanering

Enkel installation i t.ex. grävd eller borrad brunn.

Kvaliteten i Vattenrenare WaterSteril

Aktivt syre, hydroxylradikaler, väteperoxid och negativa joner

Effekterna av oxidationen som vattenrenaren ger, markerat i fetstil.
Aktuella effekter gällande reningen
är här markerade i fetstil.

Vattenrenaren blir genom dessa oxidationsagenter
ett av de mest potenta aggregaten på marknaden.

Ta gärna kontakt med oss för en mer ingå-
ende beskrivning.


Effekterna av ozon och radikaler för vattenrening
 1. Radon - Genom radonavskiljning avlägsnas radon från vattnet

 2. Arsenik - Arsenik omvandlas till långt mindre skadlig arsenat som avlägsnas

 3. Bakterier - De flesta virus och bakterier neutraliseras, t ex legionella

 4. Grumlighet, färg - Försvinner helt eller delvis beroende på humushalten

 5. Järn - Vattenrenaren oxiderar järn till kolloider vilka faller till botten

 6. Aluminium - Binds till järnet och faller till botten, förblir där harmlöst

 7. Mangan - Oxideras och faller ut i minsta möjliga oxidform

 8. Kalk - Kalkbeläggningar reduceras, hela vattensystemet renas över tid

 9. Klor - Klorering av badvatten etc. kan minskas eller uteslutas helt

 10. Koldioxid - Genom avluftning avlägsnas koldioxiden och ph-värdet höjs

 11. Mögel, Alger - Renar effektivt bort mögel, alger och jästsvamp, s.k. microber

 12. Pollen - Pollen neutraliseras

 13. Nitrit - Nitrit oxideras till ofarligare nitrat

 14. PH-värde - PH-värdet blir genom oxidationen neutralare = hälsosamt

 15. Aggressivt Vatten - Vattenrenaren gör vattnet mindre aggressivt

 16. Smak - Dålig smak på vattnet tas bort genom luftning och oxidering

 17. Svavelväte - S.k. rutten ägg lukt tas bort genom att svavelvätet avlägsnas

 18. Cyanotoxiner - Gifter som alstras av blå-gröna alger neutraliseras

- Läs mer om ozon - frågor och svar

Vattenrenare WaterSteril - Med luftpump, slang, luftstenar samt mätare.

WaterSteril komplett vattenrenare med luftpump, slang, luftstenar och tryckmätare

Möjlighet finns att betala via räntefritt. Läs mer under Betalningsalternativ.

Renar upp till ca. 6m3 brunn, 1-4 familjers tappbehov beroende på vattnets föroreningsgrad.

Pris inkl. moms och frakt  14.895:-
Fri support ingår via telefon och mail.

- Kundreferenser gällande Vattenrenare WaterSteril

Jämför gärna vattenrenaren med Wellzone O3, men förväxla inte!

Manual
Manualen är under uppdatering och därför gäller inte all information i denna manual vår nuvarande vattenrenare som ses på bild ovan. Fri telefonsupport ingår.

Uppdaterad 2015-10-20
Av Jerker Andersson

Om vattenrenaren

Vi lägger kontinuerligt
ut mer ingående information om WaterSteril och alla positiva effekter som vattenreningen medför.