Frågor och svar om Acetec PD-250

0
(0)

Denna sida är skapad 10/10 -08 för att underlätta informationsflödet kring avfuktare Acetec PD-250. Vi svarar på till oss inkomna frågor så fort tid ges.

Observera att PD-250 sedan hösten 2016 är tagen ur produktion och ersatt med den uppgraderade avfuktarmodellen Acetec EvoDry PD.

Kan Acetec PD-250 justeras med hygrostat och var sitter denna i så fall? Acetec är utrustat med justerbar hygrostat som sitter bakom filterkassetten i avfuktaren. Se bilder på Acetec. Det finns också möjlighet att komplettera med Hygrostat HygroPro för fler inställningsmöjligheter gällande energisnålare drift samt även placering av hygrostaten i angränsande utrymme. Dock ingår det idag i Acetecs styrsystem en energisnål inställningsmöjlighet som motsvarar HygroPro.

Ska man justera något på boxen som sitter på utsidan av avfuktaren?
Nej, boxen som sitter på utsidan av Acetecs kortsida där torrluftsutblåsen finns är spjällmotorn som automatiskt styrs att öppna och stänga spjället mellan de olika faserna som körs vid avfuktning. Inget behöver justeras här. Har du ändå lyckats rubba inställningen på avfuktarens spjällmotor, ring då oss så guidar vi dig genom de enkla momenten för att ställa den rätt igen.

Vilken säkring ska användas till Acetec PD-250 och Acetec PD-400?
10A trög säkring till PD-250 och 13A trög säkring till PD-400.

Elmätaren visar att avfuktaren drar mer än 520W under fasen 4 min. Är det något fel?
Då avfuktaren går in i fyraminutersfasen aktiveras PTC-elementen i denna för att sorptionsblocket som dragit åt sig fukt under tiominutersfasen ska torkas ur. Under fasen med fyra minuter drar avfuktaren mer ström. Energiåtgången som är specificerad till 520W/h är uträknad på 60 minuters drift då avfuktning måste ske. Måste inte avfuktning ske aktiveras inte heller elementen. Det är även så att de ingående elementen är självjusterande utefter lufttemperatur och utefter hur mycket fukt som finns i avfuktarens sorptionsblock. Därmed finns ytterligare variabel som göra att avfuktaren självjusterar inom vissa värden gällande energiåtgång. Acetec är idag troligen den energieffektivaste sorptionsavfuktaren på marknaden.

Installeras Acetec PD-250 av ledande hustillverkare?
Detta är en fråga som inkommit till oss flera gånger. Informationen konfirmeras av nyblivna husägare av Älvsbyhus som ringer till oss och frågar hur avfuktaren fungerar. Samtidigt säger också Acetec fabrik att samarbete har startats med denna stora husleverantör. Av allt att döma har därmed sådana installationer skett, vilket vi tycker är bra då man vill ha en så säker avfuktning så möjligt, till skillnad från om man väljer en i allmänhet mindre bra fungerande s.k. kondensavfuktare till sin krypgrund. Vårt råd är att tala med din husleverantör om vikten av att de installerar rätt sorts avfuktare i krypgrunden. Envisas de med att vilja installera en kondensavfuktare så beror detta med stor sannolikhet på att de snålar in på utgifter, även om de inte vill erkänna det. Välj då hellre bort kondensavfuktaren och köp Acetec. Vi ger dig full support både före och efter köp gällande alla frågor som kan uppkomma.

Är det normalt att sorptionsblocket i Acetec blir mörkfärgat på vissa partier?
Ja det är normalt då det utsätts för värmen ifrån elementen. Blocket tar normalt ingen skada då det inte kan förstöras av värme eller eld. Det har ett flamindex som är noll (0) vilket innebär att det inte kan fatta eld. Absorptionskapaciteten i avfuktaren påverkas inte. Anledningen att andra sorptionsavfuktares absorptionsmaterial inte blir infärgade är att de lackeras ytligt. Genom lackeringen minskar förmågan att absorbera fukt. Acetec undviker kapacitetsförlust i deras avfuktare genom att ej “delförsegla” ytan.

Jag har läst på Internetforum om en avfuktare som satt eld på en vind. Finns den risken med Acetec?
Den artikel du syftar på handlar inte om Acetec utan om en helt annan typ av avfuktare som enligt forumägaren verkar vara orsaken till brand. Vi har aldrig hört talas om brand i samband med Acetecs produkter. Samtidigt har vi noga kontrollerat, även med värmekamera och avfuktarens plåtskal blir inte varmare än 40C. vid aktiv avfuktning. Inuti finns inte eldfängda detaljer. Som exempel kan tas sorptionsblocket som vi skriver om här ovanför. Det går inte att sätta eld på under de förhållanden som råder i avfuktaren. PTC-elementen som används justerar sig själva så överhettning undviks. I vilket fall som helst bör man då elektricitet dragits ned i krypgrund eller upp på vind sätta in brandvarnare där. Det gäller också på vind där man har en murstock eller skorsten som är varmeldad.

Vad betyder den gula lysdioden som sitter bakom luftfiltret på avfuktaren då lysdioden blinkar?
När den relativa fuktigheten ligger med 2% marginal från inställt värde på avfuktarens hygrostat blinkar dioden. Det indikerar att inställt börvärde är nära att uppnås.

Säljs Acetec avfuktare under andra namn?
Ja, vad vi har sett så förekommer det och det är inget ont i det då alla leverantörer har rätt att själva namnge sina avfuktare, bara tillverkaren godkänner det. Det kan vara ett sätt att profilera sig men även ett sätt att försöka undvika konkurrens då marknaden för avfuktare idag är ganska tuff sett till hur många olika försäljare och fabrikat det finns.

Finns brandfara med Acetec Avfuktare?
Denna avfuktare ska kunna användas överallt där det icke förekommer explosiva gaser eller explosivt damm. Den enda regleringen jag känner till är för övrigt i stall där det är mycket höga krav på IP klass, vilket nästan ingen avfuktare uppfyller.   Jag har aldrig hört talas om brand med en sorptionsavfuktare. Däremot har det några gånger hänt att kondensavfuktare med plasthölje fattat eld, samt någon gång med värmeelement också kallat konvektorelement för avfuktning. Acetec har skyddande plåthölje. Värmeelementet i Acetec är av självreglerande PTC typ och har en självbegränsande värmeavgivning. Det är större risker med ett reellt värmeelement än med dessa avfuktare eftersom konvektorelementet ofta har mer mot omgivningen “öppen” värmeeffekt.

Uppdaterad 2019-05-09

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec 6 P/H 20 x 17

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H och 6P avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 20 x 17,5

Läs mer »
AirSteril ballast MB118

Airsteril ballast MB118

0 (0) Airsteril ballast MB118 reservdel till luftrenaren Airsteril.   Ballasten passar till modellerna Airsteril AS-430 och Airsteril silent. Hur bra var denna sida? Klicka

Läs mer »
Processluftsstos

Processluftsstos 6 P/H 100mm

Processlufsstos för montering på avfuktarens insugssida.

Metoden innebär att man kan hämta luft genom spiralslang från en plats fram till avfuktaren för avfuktning.

Läs mer »

Inlägg