Avfuktare integrerad i torktumlare

Den äldre modellen av torktumlare fungerade visserligen effektivt som avfuktare men det hade sitt höga pris i form av värmeenergi som vanligen blåstes rakt ut till kråkorna via en slang eller ett rör. I vissa fall har vi funnit dessa gamla maskiner stående i källare där avledning ut inte funnits. Därmed har både värmen och all fukt tillförts källarplanet. I lite äldre hus där källaren är partiell och resten av grundläggningen är krypgrund fanns ibland ventilhål mellan de olika avdelningarna. Då såg torktumlaren till att såväl källaren som krypgrunden blev fuktigare och vanlig skadebild var bl.a. därför mögel och kanske även röta eftersom torktumlarfukten drevs uppåt golvkonstruktionen med hjälp av den kraftiga värmen. Denna typ av torktumlare kan benämnas som termisk forcerande avfuktare då den fungerar via värmeelement, ventilation och en roterande trumma.

Torktumlare med luftkyld kondensteknik

Den idag mest använda typen av torktumlare fungerar avfuktande och vattenuppsamlande genom luftkyld kondensering. Den värmda luften som blåses igenom torktumlartrumman leds vidare in i en s.k. kondensor som mot dess utsida kyls av via rumsluften. Då uppstår kondens inuti kondensorn som droppar ned i en mindre vattenbehållare. Värmeåtervinning blir resultatet men driften är likväl dyr och den varma luften som rumsåterges dras ut genom ventilationen. Finns inget FTX värmeåtervinningsaggregat kopplat till husets ventilation går likt ovan vid bruk av äldre torktumlare värmen likväl rakt ut.

Avfuktare med kompressor integrerad

För ett antal år sedan kom nyheten ut där torktumlare istället för luftkyld kondensering fick en avfuktare med kompressor integrerad, se kondensavfuktare. Ett internt slutet system för kondensering via kompressorkylning av kylmedieslingor rådde bot på de höga avfuktningskostnaderna. Nackdelen med denna nyare torktumlare var främst priset då vi inte ännu var inne i finanskrisen som nu varar, med energibespringsåtgärder efter varandra. Därför ebbade populäriteten ut för denna typen fram tills nu då som sagt energin räknas viktigare igen. 70-80 procents besparing kan man räkna med om torktumlare med integrerad avfuktare väljs. Inköpskostnaden blir högre och maskinens tyngd ökar dock. Tvättas det mycket i hushållet är det att se som total investering med snabb återbetalningstid. Ett exempel är att jämföra skillnaden i kostnad mellan uppvärmning med direktel kontra luftvärmepump, fast kanske ännu bättre resultat.

Tvättmaskin med torktumlare

2006 lanserades en ny typ av tvättmaskin med torktumlare och vattenkyld avfuktare/kondensor. Toshiba i Japan menade med rätt att det skulle vara både energieffektivt och skonsamt mot kläder som inte tål så hög värme. Här funderar vi lite över det slitage som torktumlare ändå medför på kläderna genom den ständiga rotatationen. Toshibas lösning som nu säljs en del är perfekt för den som inte vill passa tiden då tvättmaskinen är klar och byte till torktumlare ska göras. Däremot konkurrerar torktumlare inte ut avfuktare eller torkskåp där kläderna är känsligare och inte tål att roteras mot varandra eller trumman.

Kombinationsmaskiner som dessa har fått mycket dålig kritik för att inte klara torkningen av en full tvätt tillräckligt bra. Tvättmängden måste helt enkelt bantas för att det ska vara torrt efter ett kombinationprogram med avfuktning. Samtidigt måste kallvatten användas för avkylning av den invändigt varma och fuktiga luften så att kondensering sker. Det kan totalt sett fördubbla vattenbehovet vilket inte är bra för naturen.

Avfuktare eller torktumlare?

Vad ska man välja, avfuktare eller torktumlare? För handdukar, lakan o.s.v. kan det vara bra med torktumlare då dessa tygstycken annars är väldigt krävande utrymmesmässigt att hänga upp. Samtidigt tumlas i synnerhet handdukarna mjuka och sköna. Till avfuktare som placeras i rummet för s.k. rumsavfuktning finns egentligen inget alternativ då det gäller ömmare plagg.

Avfuktaren hjälper till att hålla hela rummet torrt och därmed fritt från mögel medan torktumlaren endast avfuktar själva tvätten. Då det gäller varianten med luftkyld kondensor avges kraftig värme till rummet och det avfuktar sekundärt fast medför också risk för luft- och fuktläckage uppåt eller utåt i huset t.ex. till vind om rejäl ventilation inte finns.

Mögel och bakterier

Allt vad gäller fukt och vatten kan skapa det klimat som mögel och bakterier behöver för att växa. Så kan hända både i tvättmaskin och badrum samt tvättstuga. Torktumling med värme har faktiskt gynnsamma effekter genom att höja temperaturen så kraftigt att mögel inte får chans till grodd. Det finns även för bakterier hämmande eller avdödande temperaturgräns.

Egentligen är tvättmaskin med avfuktare bra lösning för vattnet avfuktas innan det hinner bildas mikrobiell aktivitet inne i tvättmaskinen. Det ställs därvidlag krav på att avfuktaren i tvättmaskinen används regelbundet, gärna vid sista tvätten för dagen så att maskinen lämnas invändigt torrare fram till nästa tvättpass.

Skötsel av torktumlare

För högsta möjliga effekt måste dammfiltret rengöras efter varje torkning. Samtidigt bör kondensvattenbehållaren tömmas för att mögel och bakterier inte ska förökas i denna. Ytterligare viktigt är själva kondensorn till torktumlare med luftkylning. Där kan smuts sätta sig och mögel faktiskt uppstå. Samtidigt som risken finns minskas kapaciteten för avfuktning med mängden lagrad smuts. Kondensorn ska tas ut och rengöras regelbundet. I övrigt bör manualen läsas igenom och skötselråd tas på allvar.

Uppdaterad 2020-11-04

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd