Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

cTrap stoppar och binder in fuktorsakade emissioner

Vid Lunds Universtitet har en prisbelönt innovation tagits fram, vilken kan hjälpa hus- och fastighetsägare att stoppa sekundäreffekter från fuktskada, likt från skadestället avgivna föroreningar som avges till luften inomhus.

cTrap duken som absorberar skadeämnen

cTrap är duken som över tid fungerar adsorberande av vissa emissioner, gaser och ämnen inberäknat från mögel med dess metaboliter t.ex. mögelgift.

Möjligheter

I samråd med kunder och olika uppdragsgivare ger vi ofta åtgärdsförslag. Efterfrågan sker vanligen om vilka olika möjligheter som finns på marknaden.

Fuktskada är en vanlig faktor till såväl diffusa som mer tydliga hälsosymptom och det är därför viktigt att snabbt kunna åtgärda för att undvika merkostnader och annan olägenhet. cTrap ger genom sina egenskaper tillfälle att vid lättare till rimlig omfattning av skadan utan större dröjsmål ta lokalen eller hemmet i bruk igen.

Platta på mark

Ett exempel är då fukt kommit upp genom platta på mark och påverkat ovanliggande material som limmad plastmatta så att lukt och emissionsavgivning kunnat bildas. cTrap kan här som bilderna visar rullas ut ovanpå mattan och nytt ovangolv likt tarkett eller parkett läggas ut uppe på cTrap.

Läggning av cTrapLäggningen av cTrap är inget som kräver specialistkunskap men dock noggrannhet utifrån det specifika ärendet. Det är av vikt att före åtgärdsbeslut ringa in var emissionskällorna är, varigenom de tillförs rumsluften och om det finns rikligt med tillkommande fukt till skadestället eller ej. Duken bör inte läggas för fuktigt.

Krypgrund - Torpargrund

Något vi ärendehanterat vid många tillfällen är krypgrund. Fuktskadad krypgrund kan genom hela bjälklags- och golvkonstruktionen medföra luktsmitta av mögel, bakterier eller kemikalier som använts för rötsvampsbehandling, samtidigt som det ibland likt vid platta på mark kan ge problem med lukt från golvlim och matta. Då man inte vill göra mer omfattande sanering som att byta ut allt luktskadat byggnadsmaterial kan cTrap vara en lösning, då tillsammans med avfuktare som håller fuktnivåerna nere i krypgrunden så skadan inte eskalerar.

Något som är vanligt, särskilt i lite äldre stugor med torpargrund, är att man lagt in golvmatta som sedan blivit sliten och ett nytt lager matta lagts ovanpå. Det kan ge en unken lukt som sätter sig ner i underliggande golvbrädor eller spånskiva. cTrap är möjlig att lägga för adsorption av dessa emissioner.

Såväl torpargrund som krypgrund är idag välkända riskkonstruktioner. Vi rekommenderar vid för hög fuktlast installation av avfuktare även kallad krypgrundsavfuktare som hindrar vidare fuktskador.

Forskning om cTrap

Förutom Lennart Larssons flitiga innovationsframbringande forskning och arbete har cTrap följts upp med praktiska tester samt tester i laboratoriemiljö. SP rapporterar att även radon effektivt stoppas upp av duken. Det medför ytterligare fördelar då läggning t.ex. sker vid multiproblem eller mer riktat.

Specifikation

cTrap levereras i rulle 1,9 mm tjocklek, 1150 mm bredd, 24 alt. 40 m längd. Duken består av specialframtaget skyddslaminat, högadsorberande skikt samt barriärskikt. cTrap adsorberar endast föroreningar kommande från dukens ena sida, som ska placeras in mot skadestället till.

För allra senaste information om cTrap besök hemsidan ctrap.se. Det går även bra att ringa oss för mer information om fuktskador i allmänhet och möjliga lösningar, likt läggning av cTrap.

Uppdaterad 2019-04-07
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

cTrap har tagits fram av forskaren, Professor Lennart Larsson vid Lunds Universtitet.

Bred erfarenhet finns hos oss gällande mögelsanering samt luktsanering och vi har i sortimentet olika avfuktare och även luftrenare med fotokatalys.


Vi hjälper dig fram till en bra lösning via telefon, mail eller platsbesök.