Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktlogger DT-172 med display och USB anslutning

DT-172 är uppföljare till den mindre fuktlogger DT-171 och har LCD-display för direktvisning av aktuell temperatur och relativ fuktighet där den placerats. Displayvisning sker också gällande vilka värden som fuktloggern registrerat som max. och min. Datum samt klocka visas skiftande var tionde sekund.

OBS! Denna fuktlogger är utgången ur sortimentet. Informationen behålls som referens.

Se istället:

- Fuktlogger TFA LOG32 TH utan display

- Fuktlogger TFA LOG20 med display

Fuktlogger och temperaturlogger DT-172Direktvisning av värden kan vara bra för att under själva loggningstiden göra mellankontroller utan att anslutning till dator behövs. Det möjliggör även att annan person eller personal direkt kan utföra statuskontroll av krypgrund, vind, kylrum, lager eller annat utrymme där fukt- och/eller temperaturavvikelser är viktigt att hålla koll på.

Enkelheten med denna fuktlogger är bra då LCD´n är tydlig med stora siffror och de två knapparna som klart talar om funktionen.

Fuktlogger med stöldlås

Fuktloggern med låsbar montagekassettMed i paketet följer en kassett som kan skruvas fast i underlaget. Fuktloggern förs sedan i kassetten och låses om så önskas med wirekodlåset.

Möjligheten att låsa förebygger stöld, manipulering av mätningen eller på annat sätt avbrott i loggningen p.g.a den mänskliga faktorn.

Stöldlåset kan ställas i valfri tresiffrig kod.


Ett bra tips för lättare utvärdering av mätvärdena i förhållande till risken för mögel är att hämta hem diagram LIM 1 som finns under sidan mögel. Det medger direkt utvärdering i mätutrymmet eller framför datorn i lugn och ro efter att mätvärdena hämtats in via USB-kabeln. Bra är även att förkovra sig om fukt och mögel i hus om man inte sedan innan besitter grundläggande eller expertkunskap inom området.

Specifikation DT-172

- Relativ fuktighet, RF-område 0-100%
- Mätnoggrannhet 40-60% +- 3% RF
- Temperaturområde -40 - +70 C.
- Mätnoggrannhet -10 - +40 C. +- 1 C.
- Minneskapacitet 32.700 loggningsvärden
- Mätintervall ställbar mellan 1 sekund till 24 timmar
- Mjukvara kompatibel med Windows 2000, XP, Vista, W7.

DT-172 Fuktloggerkit
DT-172 Kit:

* Batteri
* Kodlås
* Montagekassett
* USB-kabel
* Mjukvara
* Manual (eng)
* Mått 74x48x33mm
* Vikt 115 gram


Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

DT-172 fuktlogger satte press på konkurrerande märken genom bra prestanda och ett särdeles överkomligt pris.

Har du ej behov av fuktloggning utan enbart vill kunna direktavläsa temperatur och fukt samt min och maxvärden över tid, se då trådlös hygrometer.

Se det övriga sortimentet av
fuktmätare