Sök

LFS Webbutik AvfuktareButiken

Avfuktare

Ett av våra specialområden är avfuktare. För att säkerställa bra klimat i hus och fastigheter krävs ofta avfuktning. För säkrast möjliga klimatkontroll skiljer vi mellan olika avfuktarkategorier.

Kondensavfuktare fungerar som bäst i uppvärmda rum medan sorptionsavfuktare ska användas där det är svalare temperaturer, t.ex. på vind och i krypgrund. 

Se alla avfuktare i vår webbutik

Läs om att välja rätt avfuktare

Luftrenare

Vi har mycket omsorgsfullt valt ut ett sortiment av luftrenare vilka har verkan emot såväl en rad kemiska emissioner såsom mikrobiella substanser, damm etc. 

AirSteril är varumärkesregistrerat fabrikat av fotokatalytiska luftrenare. Dessa enheter står för en modernare teknologi gällande luftrening. Modeller finns för allmän luftrening och för ren sanering. 

Se alla luftrenare

– Läs om att välja rätt luftrenare

Fuktmätare

För att få kontroll över husets skick och klimatet i olika delar av fastigheten krävs kontinuerlig samt regelbunden fuktmätning. Ger mätning svar om för hög fukthalt kan man förebygga mögelskada.

Vi har valt ut några bra fuktmätare i form av trådlös hygrometer, fuktkvotsmätare, oförstörande fuktmätare samt även hygrometer som sänder värden via Internet till dator eller mobiltelefon.

Se alla våra fuktmätare

Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Ozonaggregat

Ozonaggregat är en typ av luftrenare som alstrar ozon. Ozonet fungerar oxidativt mot luftburna och mot ytor fästa föroreningar. Ozonaggregat har använts och sålts sedan ett antal årtionden så kunskapen är idag god.

Våra ozonproducerande aggregat ger ytterligare fem synergiskt verkande reningseffekter. Det medger bättre potential att komma åt lukter och mikrobiella föroreningar. Ozonet går dock inte djupt in i hårdare material.

Se ozonaggregaten i butiken

Kunskap och fakta om ozon

Skyddsutrustning

När man ska inspektera, utföra egenkontroll eller arbeta, t.ex. sanera, renovera eller installera avfuktare på vind eller i krypgrund, är det av största vikt att skydda sig själv emot mögel, bakterier, damm och kemiska ämnen. 

Hos oss finner du halvmask vilket är en professionell typ av andningsmask med partikelfilter och gasfilter som tillval. För saneringsändamål där ögonen ska skyddas har vi helmask. Kembeständig engångsoverall finns också. 

Gå till avdelning skyddsutrustning

Mögeltest Snabbtest & DNA

Med Pro – Clean snabbtest mögeltest tar man snabbt reda på om en fläck består av mögel eller om det finns mögelkoncentration över testets gränsvärde inomhus. 

LFS DNA mögeltest är en mer djupgående analys för att ta reda på om det finns över normala värden av mögel och bakterier i boendemiljön.

– Se våra mögeltest här

– Manual DNA mögeltest samt frågor och svar

Ventilation

Inomhusmiljön är av stor vikt för både hus och hälsa. Rätt typ av och anpassad ventilation innebär flera tungt vägande fördelar. Överskott av fukt samt föroreningar ventileras ut och friskare luft tillsätts. 

Vårt basutbud består av friskluftsventiler även kallat väggventiler, badrumsfläkt samt ventilationsaggregat för värmeåtervinning. Vid problem med radon eller lukt i krypgrund etc. finns undertrycksfläkt.

Se butikskategorin Ventilation och Ventilationsaggregat

Läs om ventilation i hus under vår kunskapsbank

Vattenrenare Radonavskiljare

Luft är tillsammans med dricksvatten viktigt att vid behov rena. Radon frigörs vid spolning och duschning till luften vi andas. Väl nere i lungorna kan radonet ställa till med skada. Vår lösning kallas primär vattenrenare. 

Förutom att reducera järn, mangan och avvikande lukt direkt i brunnsvattnet fungerar Vattenrenare WaterSteril också som Radonavskiljare. Enheten verkar genom luftning, fotokatalys och ozonavgivning. 

Gå till produktsidan Vattenrenare WaterSteril

Lär mer om ozon för vattenrening

Saneringsvätska

Här finner du vårt sortiment av vätskor för desinfektion och sanering. Saneringsvätska är ett komplement till andra metoder för sanering av mögel, bakterier och lukt i hus. 

CleanZip är ett fabrikat där man för vätskans skull inte behöver skydda sig med skyddsutrustning. Det lämpar sig därför inomhus. Andra saneringsvätskor kräver vanligen likt bilden omtalar, skydd. 

Se utbudet av saneringsvätska

Läs om mögelsanering

Krypgrundsisolering

Med en speciellt framtagen isolering för krypgrund, kallad krypgrundsisolering, kan man anlägga en passiv typ av avfuktare och kondensbarriär i krypgrunder, både mot mark och grundmurar.

Krypgrundsisoleringen är i dag väl beprövad och hjälper till att säkerställa krypgrundsklimatet tillsammans med avfuktare om sådan behövs. Isoleringen kan sänka avfuktarens driftstimmar.

Gå till produktkategorin för krypgrundsisolering

Mer information om krypgrundsisolering

Hygrostat HygroPro

Ungefär 2005 började det bli populärt att styra avfuktare och värmekällor för avfuktning via hygrostat som avkänner både temperatur och relativ fuktighet. Det kan nämligen ge energibesparing.

Grundregeln kallad mögelindex avslöjar att mögel måste ha både en viss temperatur och fuktighet för att kunna gro och vidareutvecklas. Hygrostat HygroPro styr efter dessa variabler.  

Gå till Hygrostat HygroPro

Lär mer om mögel

Rulla till toppen