Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare mot vulkanaska - Aska från vulkan

Vulkan på Island i väntan på att få spy ut vulkanaskaGenom vulkanen på Island strömmar i skrivande stund stora mängder aska, s.k. vulkanaska ut i luft och atmosfär. Når vulkanaskan den miljö där vi vistas kan den vara skadlig, allt enligt ett antal olika källor.Partikelstorleken på askan är liten. Därför kan föroreningen i fråga nå långt ned i luftvägarna och ställa till skada.

Luftrenare Silent binder vulkanaskan

Spridning av vulkanaskan

Vulkanaska syns komma upp från denna aktiva vulkanVulkanaskan sprider sig med hjälp av väder och vind. Effekterna kan visa sig mycket långt ifrån vulkanutbrottet i sig. Finns mycket stora mängder vulkanaska i luften kan förändring av klimatet uppstå genom att solinstrålningen minskas. Uppvärmingen av jordskorpan minskas och medeltemperaturen kan i värsta fall sjunka så drastiskt att sommar förvandlas till vinter.
Hälsoeffekter kan därmed uppkomma även på annat sätt än att just vulkanaska inandas.

Vi håller tummarna för att vulkanutbrottet inte blir långvarigt samt att fler utbrott inte följer i dess spår.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Denna text är skriven 2010-04-19.