Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel från mördarsniglar

2006 och 2010 misstänks flertalet boskapsdjur ha dött av mögel som bildats i det slem vilket alstras av mördarsniglar (Arion Vulgaris - Spansk skogssnigel). Snigelslemmet verkar av allt att döma fungera som ett slags näringssubstrat för möglet. Man har enligt uppgift kunnat uppmäta mängder med slembundna mögelsporer. Förekommer sporer så bör även mögelgift finnas. Det kan vara förklaringen till varför minst 10 betande djur har dött av allvarlig lunginflammation under nämnda år. På aktuella betesplatser har antalet mördarsniglar per kvadratmeter uppgått till hela 20 stycken.

Mördarsnigel sätter spår av slem där mögel kan groFör dig som odlar sallad och annat grönt som sniglarna kryper och slemmar av sig på kan det vara bra att känna till risken gällande mögel. Mögelgifter kan mycket väl finnas i växtdelarna om möglet finns på ytan. Tvätta därför omsorgsfullt bort sniglarnas spår eller släng det gröna om oönskad påväxt finns.

Mögel i snigelslem undersöks

Kan möglet komma upp i näringskedjan

Mördarsniglar och mögel trivs med fukt

Mögelsanering - Rikta vapnet mot källan

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vid inspektion av krypgrunder har vi sett att mördarsniglar kan ta sig in och det kan växa mögel i deras slemspår i krypgrunden. Risk finns att angreppet sprids vidare.