Mögeltest – Frågor och svar

Mögel är förekommer naturligt både inomhus och utomhus, och mögel kräver en fuktig miljö för att kunna leva och växa.

Mögel formerar sig genom att sprida sporer i luften. Det är inandning av dessa sporer som kan vara ohälsosamt.

Vilka följdsymptom man får och hur starkt man påverkas varierar från person till person, men speciellt sårbara människor får huvudvärk, andningssvårigheter, irritation i slemhinnor och/eller utslag. Mögel kan också orsaka permanenta allergier och astma.

Mögelväxtens utseende beror på den specifika typen. Vanligtvis ses mögel som gröna, svarta, bruna eller vita fläckar. Därtill kommer att mögel kan vara hårigt och sprida en unken lukt. Om du är osäker på om du har mögel bör du alltid ta ett mögeltest.

I naturen finns det över hundra tusen olika sorters mögel. Men av dessa är det oftast de samma 50-100 arter som angriper byggnader.

De naturligt förekommande typerna av mögelsvamp som tränger in i hem från utomhusluften medför vanligtvis inga problem. Det är inte förrän sporerna råkar landa på en fuktig och organisk yta som de kan växa och förorsaka en mögelskada.

Arter av mögel som är farliga eller ohälsosamma förknippas oftast med fukt- och vattenskador, eftersom sådana förhållanden ger idealiska växtförhållanden, särskilt för dessa typer av mögel.

Skadligt mögel kan orsakas av dåliga bostadsrelaterade vanor såsom bristande ventilation efter dusch, matlagning och tvätt torkning inomhus. Andra orsaker till mögel är vanligtvis konstruktionsfel (kallras eller brist på fuktspärr) eller en reguljär vattenskada.

Om du har fått konstaterat mögelsvamp i ditt hus är det viktigt att först och främst klargöra den underliggande orsaken till mögelangreppet. Det vill säga att identifiera källan till fukten.

Beroende på vilken sorts mögel, materialet och temperaturen behöver mögel vanligtvis en relativ luftfuktighet på 75 %, vilket motsvarar ungefär 16 % medelfuktkvot för virket

Jag har lukt i huset, lite som jordkällarlukt. Kan ert mögeltest känna av om lukten kommer från mögel?

Avvikande elak lukt alstras ofta vid fuktskada och kan komma från mögel, kemiska emissioner likt förtvålat golvmattelim, från klorfenoler och från bakterier. Just jordkällarlukt kan bestå av geosmin från bakterier. Det är för den otränade näsan svårt att känna skillnad mellan dessa olika lukter, varför lukten mycket väl kan bero på t.ex. mögel. Mögeltestet ger inte utslag för bakterier och kemiska ämnen eller rena lukter. Sporer och hyfer/konidier från möglet måste vara närvarande för att testet ska reagera.

Kan mögeltest som detta användas för medicinsk bedömning?

Nej, man kan inte använda testet för att diagnostisera symtom eller en viss sjukdom. Dock vet vi idag baserat på all forskning som finns att fuktskada och mögelskada i hus kan leda till en mängd hälsoeffekter av individuellt varierande svårighetsgrad. Testresultatet bör tas på allvar och vidare undersökning av huset bör ske om man misstänker skada eller får positivt utslag.

Jag fick positivt mögeltestsvar från min lägenhet, vad gör jag?

Om man misstänker att det finns dolt mögel någonstans i fastigheten, vilket påverkar inomhusmiljön, är det bra att ta kontakt med hyresvärden. Be denne att komma och undersöka lägenheten. Finns synligt mögel och man kan utesluta dolda angrepp gäller adekvat mögelsanering. Har porösa material skadats så måste dessa i regel bytas ut. Det duger inte att måla över en skada. Vill hyresvärden av någon anledning inte göra ett bra jobb med undersökning och sanering, ta kontakt med miljökontoret i kommunen. All konversation ska ske via mail eller brev. Miljökontoret ska fatta beslut i sak. Vill de inte göra det kan man JO-anmäla. Har de fattat felaktigt beslut så kan man överklaga hos Länsstyrelsen.

I regel måste en mögelskada saneras på adekvat sätt. Det går att komplettera saneringen med luftrenare. Återkommande fuktkälla måste tas om hand, t.ex. med avfuktare.

Uppdaterad 2021-04-09

4 tankar på “Mögeltest – Frågor och svar”

 1. Vi har råkat ut för en läckage i badrummet (kom från otät ventil på yttertaket). Vi inser att det inte var första gången det hade läckt eftersom ytskiktet (målarfärg har släppt och det är svarta partier i tak/vägg) tyder på det. Vad ska vi göra? Kan vi testa för mögel innan vi river vägg/tak eller ska vi vänta till efter rivning?

  • Hej Eva,

   Om det är ett konstaterat mögelangrepp och man kunnat bedöma skadeomfattningen är det kanske inte lönt att utföra mögeltest. Allt beror på om man misstänker att symtom eller hälsoeffekter kan ha med skadan att göra eller inte. Om det är så att någon i hushållet har ospecifika symtom etc. kan det efter en ordentlig sanering och renovering vara bra att mögeltesta. Först måste alla rum och möbler i hela huset städas ordentligt. Därefter kan man vänta en månad för att sedan ta ett mögeltest i det damm som ånyo samlas på lämplig provtagningsyta.

   Bra är att avskärma före och under mögelsaneringen så att möglet inte sprider sig i boendet.

   Mvh LFS

 2. Om man är sjuk från tidigare mögelboende och behöver testa en lägenhet man funderar på att flytta till, är det här testet tillräckligt för att kontrollera lägenheten eller behövs det ett dna-test?

  • Hej Joel,

   Även om snabbtestet är bra och avkänner för höga värden gällande 32 arter av mögel, så visar DNA mögeltest mer precist och med analysen följer en utförlig rapport. Upplever man att känslighet utvecklats i samband med vistelse i miljö där mögelskada funnits, tycker jag det bästa alternativet är att använda DNA testet. Snabbtestet kan också användas fast mer i krypgrund, källare, vind och andra ställen där direkt skada eventuellt finns, sådan som kanske kontaminerar inomhusmiljön. Med hjälp av DNA mögeltestet kan man gå in och jämföra vad forskning om s.k. ERMI värde säger ifråga hälsoeffekter och andra aspekter.

   Nämnas ska att vi använt snabbtestet i flertalet ärenden uppe i hus och på plats kunnat konstatera att mögelskada funnits någonstans i huset. Vilka värden d.v.s. nivåer av mögel det handlat om får man dock inte reda på. En skillnad till är att DNA testet avkänner jordbakterier/mögelbakterier Actinomyceter, vilket snabbtestet då alltså inte gör.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd