Woods M10 avfuktare levereras

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

1.849 kr

Avfuktare M10 från Woods tillhör kategorin mindre kondensavfuktare. Det innebär att avfuktning sker genom system där en kompressor pumpar freonfritt kylmedia inne i en processluftsslinga där kondensering sker. Processluften är den fuktiga luften som via fläktverkan dras igenom avfuktaren. När denna fuktbärande luftström passerar kylslingan kondenserar delar av fukten på ytan av slingan. Kondensatet droppar ned i avfuktningstanken rymmande 2 liter, alternativt dräneras direkt ut om man anslutit 10 mm kondensslang till M10.

Slut i lager

Artikelnummer 103001 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Då avfuktaren inte väger mer än 10 kg är den hyfsat behändig att flytta genom att greppa det inbyggda handtaget på ovansidan av aggregatet. De mindre måtten (H 480 B 276 D 185 mm) gör aggregatet lättplacerat. Precis som de flesta andra avfuktare i kategorin hörs ett fläktsusande ljud från Woods M10. Ljudnivån är moderata 42 dB(A). Ljudet är vid avfuktningsdrift konstant då fläkten ej är ställbar utan arbetar i ett fast läge.

Lämpliga applikationer är som nämnt i uppvärmda mindre rum, mellan 2 – 30 m2. Hur stort utrymme denna avfuktare kan klara av beror på fuktlasten. Det finns t.ex. källare som är odränerade och svalare. Där kan det komma in för mycket fukt för att M10 ska kunna hålla klimatet på säkra nivåer sett till risken för uppkomst av mögel, bakterier och avvikande lukt. Kondensavfuktare förlorar avfuktningskapacitet ju svalare rumsklimatet blir. Det innebär att den specificerade kapaciteten om 10 liter per dygn (vid 30C. / 80RF%) avsevärt måste räknas ned med fallande temperatur. Det ger dålig driftsekonomi och högst osäkert resultat att använda kondensteknik där det är kallare.

Woods M10 fungerar ypperligt till varmförrådet, tvättstugan, den mindre ej kallställda sommarstugan, garaget, båten, husvagnen m.fl. likvärdiga rum. Placeras avfuktaren på ställe, t.ex. i sommarstuga som inte är övervakad under vissa perioder finns automatisk återstart efter strömavbrott.

Vid avfuktning drar M10 240W/h. Ingående kylmedia är freonfritt R134A (65g). Avfuktarens skyddsklass är IP22 (X2). Enheten är utrustad med ett lätt avtagbart och tvättbart dammfilter.

Kontrollpanel och hygrostat

Kontrollpanelen är lättåtkomlig då den är placerad uppe på M10. Här kan man stänga av och sätta på avfuktaren, samt även ställa in driftstid via timer. Via hygrostaten ställs börvärdet in. Det är värdet där man vill att avfuktning automatiskt ska starta. Som exempel kan ges att lämpligt börvärde där man förvarar tyger och kartonger samt annat lite mer fuktkänsligt likt möbler med stoppning etc. är 50RF%. Vill man inte att rumsklimatet ska överskrida denna fuktighet ställs Woods M10 hygrostat på 50RF%. 

När avfuktaren avkänner att värdet passeras startar den avfuktningsprocessen. Då luftfuktigheten sänkts under börvärdet avstannar aggregatet och ställs i standby tills nästa avfuktningsomgång krävs. Det inställda och övervakningsbara värdet ses i den digitala displayen.

Avfuktare Woods M10 i tvättstuga

Till den mindre tvättstugan passar Woods M10 bra av flera anledningar. Med mindre tvättstuga menar vi att man inte hänger flera tvättar på tork och avfuktning samtidigt. Viktigt är att luftavfuktaren inte får underkapacitet då för höga fuktmängder i luften kan innebära skador av mögel etc. såväl inne i tvättstugan som ut i andra rum samt kanske även ut i själva husets klimatskal. Snabb avfuktningseffekt gällande kläder motverkar uppkomst av unken lukt.

M10 placeras i tvättstugan så att den avfuktade luften blåser direkt mot torkstället eller där kläderna hängts. Man kan styra luftflödesriktningen vertikalt via den justerbara luftriktaren. Placera avfuktaren så att luften kan leta sig in mellan plaggen i torkstället. Den avfuktade luften, luftrörelsen och den låga restvärmen från M10 ser till att via ångtrycksskillnaden snabbare lyfta ut fukten från de blöta kläderna. Kapaciteten för luftgenomströmning är 150 m3/h.

Vidare har vi sammanfattat viktigt information om hur man optimerar klimatet och avfuktning i tvättstuga på sidan:

Tvättstugeavfuktare – Avfuktare i tvättstuga – VAV

Avfuktare fungerar som luftrenare

Till viss del fungerar faktiskt avfuktare som luftrenare. Eftersom Woods M10 som kondensavfuktare tar bort fukt ur luften medföljer även föroreningar som är bundna till vattenmolekylerna i luften. Är inte lukt i ett utrymme förknippat med fuktskada och mögelskada kan avfuktaren ha mycket god kapacitet att fungera som luftrenare och avsevärt fräscha upp miljön.

Finns ytterligare behov av luftrenare och luftrening kan man fördelaktigen komplettera M10 med fotokatalytisk luftrenare i serien AirSteril. Just fotokatalys har flera fördelar och kan användas för allt från allmän luftrening, bl.a. till hjälp för allergiker och astmatiker samt vidare via luftreningsanpassning för mer direkta och kompletterande saneringsändamål.

Det förekommer missuppfattningar rörande avfuktares förmåga att avdöda och få bort skadligheten från ett mögelangrepp. Kortfattat kan vi nämna att avfuktning inte är att likställa med sanering, vilket måste utföras grundligt om huset drabbats av mögelskada. Bara för att en mögelskada torkats upp betyder det inte att den sett till potentiella hälsoeffekter är eliminerad.

Läs och välj vidare:

Om hur man på bästa sätt väljer rätt avfuktare

Andra avfuktare från Woods:

Woods avfuktare i LFS avfuktarutbud – Energisnål avfuktning

Avfuktare Woods SW22FW – Svensktillverkad med plåthölje

Woods SW42FW Avfuktare med tillverkning i Sverige

Avfuktare Woods SW59FX med hög avfuktningskapacitet

Rengöring av avfuktaren är viktigt för att förebygga mögel och bakterier: Mögel bildas lätt i avfuktare som kondensavfuktare

Tänk på att Woods M10 absolut inte är anpassad för krypgrund eller vind etc. Här använder vi istället sorptionsavfuktare.

Relaterade Produkter
Rulla till toppen