Sök

Vattenrenare WaterSteril

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

17.895 kr18.700 kr

 

WaterSteril Vattenrenare och Radonavskiljare verkar direkt i brunnen eller vattenkällan genom luftning, UVC-ljus, fotokatalys, ozon, rent syre, hydroxylradikaler och negativa joner. De individuella renings- och avluftningseffekterna ger hög synergiverkan mot t.ex. järn, mangan, luktande svavelväte och radon.

– Ladda ned manual gällande WaterSteril Vattenrenare

– Ladda ned installationsanvisning för WaterSteril i borrad brunn

– Ladda ned information om WaterSteril i grävd brunn

Innan beställning bör ni ta kontakt med oss via email / mobil

tomas@ljungbyfuktkontroll.se / Tomas 070-763 01 12

Artikelnummer 105501 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Vi presenterar nu vår framgångsrikt uppdaterade produkt som bytt namn från VR O3 till WaterSteril – Vattenrenare Primär™. Ett redan lyckat koncept har förfinats och resultatet är en ännu effektivare renare som arbetar med fotokatalystekniken Lysatron™, vilket innebär att vattenreningen avsevärt skyndas på och förstärks genom flera synergiska vattenreningseffekter. Vattenrenaren har även bytt utseende och är genomgående tillverkad i professionellt formpressad aluminiumprofil.

– Inga filter
– Inga kemikalier
– Beprövad teknologi
– Marknadsledande verkningsgrad
– Energisnål
– Gör-Det-Själv installation
– Digital ballast
– Aluminiumkonstruktion
– Designad för lång livslängd
– Inga mellanhänder – Ger bättre pris

WaterSteril är en unik kombinerad vattenrenare & radonavskiljare, som effektivt renar vatten direkt i brunn etc. med hjälp av aktivt syre (ozon), hydroxylradikaler, negativa joner, väteperoxid samt antioxidativ sekundärverkan.

Processen är så effektiv att det i 98% av installationerna direkt i borrad eller grävd brunn ej behövs några filter. Mängden bildat slam i brunnar minskar så mycket att det inte längre är ett problem i jämförelse med vanlig verkningslösare luftning.

Vattenrenarens olika arbetsområden

– Grävd eller borrad brunn – Radonavskiljare
– Simbassäng – Spa – Badtunna
– Kylvattenrening – Reningsverk – Spillvatten
– Rening av damm – Rening av större akvarium
– Rening av vatten till djurbesättning / Fjäderfä
– Luftrening – Mögelsanering – Luktsanering

Installation i grävd eller borrad brunn

Installationen av vattenrenaren är i regel mycket enkel att utföra i såväl grävd som borrad brunn. En av de många fördelarna är att rörmokare ej behöver tillkallas vilket innebär en ekonomisk vinst. Aggregatet kan placeras i en ventilerad och isolerad låda intill brunnen eller om så önskas upp till 20 meter ifrån vattenkällan. Läs mer om installation av vattenrenaren i grävd brunn alternativt i borrad brunn.

Kvalitet i vattenrenaren

Kvalitetsmässigt är denna vattenrenare enastående. Den UV-alstrande lampan är tillverkad av världsledande producent som erbjuder dubbel produktion av ozon i jämförelse med många konkurrerande fabrikat. Kammaren runt UV-lampan är för maximal hållbarhet tillverkad i rostfritt stål och invändigt reflekterande vilket ser till att effekten ökar. I kombination med katalysatorplatta med coating av titandioxid har vi givit denna UV-kammare namnet Lysatron™. Vattenrenaren drivs via en digital ballast som reglerar sig efter rådande spänning. Samtidigt har ballasten mjukstartsfunktion vilket förlänger driftstiden innan lampbyte måste göras.

Aktivt syre, hydroxylradikaler, väteperoxid och negativa joner

Aktivt syre (O3) är detsamma som ozon. Ozon har en starkt oxiderande egenskap. I jämförelse med luftning enbart med utomhusluft är ozon ca. 3200 gånger effektivare. Till vattenrening är ozon mycket säkert då ozonet efter en kort stund oxideras och faller sönder till rent syre. Hydroxylradikaler har en ännu kraftfullare oxiderande egenskap än ozon och oxideras i kontakt med föroreningar mycket snabbt. Då vattnet effektivt syresätts skapas en antioxidativ sekundärverkan vilket i sin tur motverkar fria radikaler att skada den som dricker vattnet. Till detta ska adderas att även den utomhusluft som blåses ner i vattnet föroreningsreduceras redan innan den når vattnet. Därmed skapar Vattenrenare WaterSteril ett av marknadens effektivaste reningssystem som gör vattenreningen bestående även över viss tid då vattenrenaren stängts av. Se nedan aktuella oxidationsagenter i fetstil:

oxidationspotentialen hos vår vattenrenare

Aktuella effekter gällande reningen är här markerade i fetstil. Vattenrenaren blir genom dessa oxidationsagenter ett av de mer potenta aggregaten på marknaden. Till detta räknas även funktionen med antibakteriellt UVC-ljus inne i WaterSteril-enheten. Ta gärna kontakt med oss för en mer ingående beskrivning.

Effekterna av ozon och radikaler för vattenrening

 1. Radon – Genom radonavskiljning avlägsnas radon från vattnet
 2. Arsenik – Arsenik omvandlas till långt mindre skadlig arsenat som avlägsnas
 3. Bakterier – De flesta virus och bakterier reduceras/neutraliseras, t ex legionella
 4. Grumlighet, färg – Försvinner helt eller delvis beroende på humushalten
 5. Järn – Vattenrenaren oxiderar järn till kolloider vilka faller till botten
 6. Aluminium – Binds till järnet och faller till botten, förblir där harmlöst
 7. Mangan – Oxideras och faller ut i minsta möjliga oxidform
 8. Kalk – Kalkbeläggningar reduceras, hela vattensystemet renas över tid
 9. Klor – Klorering av badvatten etc. kan minskas eller uteslutas helt
 10. Koldioxid – Genom avluftning avlägsnas koldioxiden och ph-värdet höjs
 11. Mögel, Alger – Reducerar mögel, alger och jästsvamp, s.k. mikrober
 12. Pollen – Pollen reduceras/neutraliseras
 13. Nitrit – Nitrit oxideras till ofarligare nitrat
 14. PH-värde – PH-värdet blir genom oxidationen neutralare = hälsosammare
 15. Aggressivt Vatten – Vattenrenaren gör vattnet mindre aggressivt
 16. Smak – Dålig smak på vattnet tas bort genom luftning och oxidering
 17. Svavelväte – S.k. rutten ägg lukt tas bort genom att svavelvätet avlägsnas
 18. Cyanotoxiner – Gifter som alstras av blå-gröna alger neutraliseras

Läs mer om ozon – frågor och svar

Kommunala vattenverk i Sverige använder ozon som vattenrenare

Renar upp till ca. 6m3 brunn, 1-4 familjers tappbehov beroende på vattnets föroreningsgrad och tappmängd.

Länkar och referenser

Kundreferenser gällande Vattenrenare WaterSteril

Luftpumpar till Vattenrenare VR O3

Vattenrenaren är effektiv Radonavskiljare

Vattenrenare & Vattenfilter – Fakta från Socialstyrelsen

Vattenrenaren i jämförelse med vanlig avluftning

Diabetes kopplat till arsenik – Vattenrenare behövs

Vattenrenare för djurbesättning. Ko Gris Fjäderfä

Om begreppen primär och sekundär vattenrenare

Energihål ny miljöskandal. Kategori vattenkvalitet – vattenrenare

Tillbehör

Lampa till WaterSteril

Hane slanganslutning till WaterSteril

Slang koppling till WaterSteril

Slanganslutning 90 grader till WaterSteril

Slanganslutning rak till WaterSteril

Y-Slangkoppling till WaterSteril

Ozonbeständig slangkoppling

Luftsten

WaterSteril luftsten

WaterSteril luftfilter

Watersteril luftfilter

Relaterade Produkter
Rulla till toppen