Sök

Bluff om signifikant värmepumpseffekt

3.5
(6)

Marknaden om avfuktare hårdnar, konkurrensen är för somliga företag kännbar eftersom det nu finns många olika avfuktare att köpa. Det är kanske därför vi finner annonsering som är till delar är bluff om man ska tolka det skrivna ordet som det står nedpräntat.

Avfuktare trollar enligt vissa fram värmeI nyligen (2011-09) utkommen annonsering står det att avfuktarna av typen kondensavfuktare ger en signifikant värmepumpseffekt och det påstås t.o.m. att man vinner energi genom tekniken som presenteras. Ytterligare förklaring ges inte om vad som menas. Vi tycker här att företaget som ligger bakom spelar på gemene mans kunskap kring t.ex. luftvärmepump och vill jämföra avfuktaren med en sådan.

Skulle denna effektavgivning vara helt sann hade man mer eller mindre uppfunnit en evighetsmaskin. Kan det vara så att företaget ifråga försöker trolla till sig nya kunder genom påståendena?

Avfuktarens funktion

En avfuktare av kondenstyp tar bort fukt ur luften genom avkylningsteknik där köldmedia leds genom ett rörsystem samt en kompressor. På ena sidan av rörsystemet där luften kommer in i avfuktaren cirkulerar nedkyldt media och tar värme från luften vilket innebär att kondenspunkten uppnås och vattenångan kondenserar till fritt vatten som droppar ned i en behållare eller leds ut genom dräneringsslang. På andra sidan av avfuktaren där luften blåses ut avges värmen som tidigare tagits upp ur luften. Samtidigt ger den för driften inmatade energin (elen) sekundärt “kompressorvärme” som följer ut med den då lite varmare och torrare avfuktade luften.

Avfuktare äpplen och päron

Visserligen är kontruktionen i en avfuktare att grundläggande jämföra med en luftvärmepump eller annan typ av värmepump, men dessa olika system skiljer sig från varandra genom att en värmepump tar värme från uteluft, mark, berg eller vatten och återger värmen inomhus. Det här ger väsentlig energibesparing och direkt vinst eftersom det enkelt beskrivet kostar mindre att utvinna och överföra värmen än att med direktvärmande el producera värmeenergi.

Vi måste skilja mellan äpplen och päron. Man kan inte ta energi från samma utrymme som den återges till och sedan påstå att det ger vinst i form av något man kallar signifikant värmpumpseffekt med utvinning av ca. 800W per avfuktat kg vatten i alla lägen. Det är som att flytta en peng från ena handen till den andra och säga att man tjänat samma summa. Utvinningen av värme beror på temperaturen i utrymmet samt också på hur mycket fukt som finns i luften. Ju kallare och/eller torrare det blir desto lägre total effekt ges.

All el som matas in i avfuktaren går oss inte tillgodo, en del försvinner i själva avfuktardriften. Kondensavfuktare återger endast viss del av den tillförda elenergin som värme. Här kan man inte påstå att mer ges tillbaka mer än vad som matas in.

Bluffen

Bluff kring avfuktare liknas vid att en åsna skulle kunna omvandla mat till pengarOm de “säljande” orden kring avfuktarna är en medveten bluff eller ej kan vi i dagsläget inte säga. Antingen handlar det hela om att vilseleda i profiterande syfte eller om att avfuktarförsäljarna faktisk inte fullt ut förstår sina egna produkter.

Det som påstås tycker vi kan liknas vid att åsnans mat skulle komma ut i form av pengar. Med andra ord och lite humor sagt ett “åsnelikt uttalande”.

Tilläggas skall att det tidigare gjorts försök av annonsören att utmåla avfuktarna som “bäst för krypgrund”. I sammanhanget måste då talas om att en avfuktare med kylslinga för kondensavgivning av vatten kräver värme för att fungera bra, eller fungera alls. Se som exempel på en värmepump för luft/luft vilken fryser igen på utedelen som hämtar upp värme från uteluften när det är kallt ute. Det krävs då avfuktning/avisning genom att kylmediet reverseras och då tar upp lite värme från inneluften så att isen kan tinas bort. En avfuktare varpå det bildas is kräver värmeeffekt för att tina upp. Finns inte denna värmeenergi i samma utrymme som avfuktaren placerats så kan kanske inte upptining ske. Det är inte säkert att kompressorvärmen räcker till. Vi har sett otaliga exempel på detta i krypgrund och på vind. Sammantaget kan det handla om en ganska avancerad bluff för att få ut sitt varumärke samt för att sälja till de som låter sig föras bakom ljuset. Att spela på kunskap om den vinst som en reell värmepump ger är fel och fult. Detta kan jämföras med ett kylskåp som faktisk i grund och botten är uppbyggt likt en avfuktare och värmepump. Skulle kylskåpet också ge en signifikant värmepumpseffekt och energibesparing? Rent nys och bluff!

Om man tittar närmare på hur olika avfuktare fungerar i en krypgrund ser man att kondensavfuktaren som här nämnt har sina akilleshälar, särskilt ju kallare det blir i grunden. I större krypgrunder kan negativ effekt ges genom att man via avfuktningen utvinner en del värmeeffekt, vilken i sin tur i närmaste omgivningen kring avfuktarens torrluftsutblås ser till att lyfta ut fukt från material. Den allt mer fuktbärande luften kan i det större utrymmet via termisk effekt samt fläktverkan spridas till från avfuktaren “mer oåtkomliga ställen” som köldbryggor där värmen förloras och den relativa fukthalten i luften ökar alternativt att kondens bildas.

En faktor till att titta på är att man i ett från uteluften stängt utrymme inte får hela (den teoretiska) vinsten från kondensavfuktaren tillgodo. Avfuktaren utvinner inom vissa gränser för lämpligt användningsområde en viss temperatur- och fuktberoende mängd energi, vilket är helt korrekt. Denna energi i form av värme når t.ex. de mycket värmetröga grundmurarna där aldrig sinande fukttillförsel kan finnas. Värmen förångar en viss del fukt som avfuktaren måste ta hand om, det sker med andra ord ökad avdunstning. Det kan här bildas en slags rekylfunktion i förhållande till att avfukta med sorptionsavfuktare som inte tillför värme till grunden. Kan temperaturen bibehållas lägre blir avdunstningshastigheten således inte så hög och det blir lättare att hålla ett jämviktsförhållande.

Körs avfuktare med samma typ av grunduppbyggnad som i en värmepump för villauppvärmning etc. i allt svalare rum kommer den till sist att behöva gå in i avfrostningsläge, om sådant överhuvudtaget finns, det saknas på vissa fabrikat, eller är i stort sett verkningslöst. Här förbrukas el som i samspel med den temperaturfallande nedåtdalande avfuktningseffekten kan göra enheten dyr i drift samt högst osäker ifråga att hålla luft och material tillräckligt torrt.

När luftavfuktare ger verklig vinst

I förhållande till att med direktel värma upp luft för avfuktning är däremot en kondensavfuktare i varmare rum mycket energibesparande. Det eftersom “värmepumpseffekten” kräver mindre energi för avfuktning än vad elelement gör. Som exempel kan ges till torkning av tvätt i tvättstugan där man med avfuktare kan minska ventilationen i jämförelse med att värma och ventilera bort fukten. Då ventilerar man inte bort så mycket värmeenergi samtidigt som avfuktaren jobbar snålare än uppvärmingen skulle göra för upptorkningen ifråga.

Till uppvärmd tvättstuga är kondensavfuktaren i stort sett oslagbar i energieffektivitet, fast det kan ändå krävas ventilation då både fläktverkan, värmeavgivning och torrare luft ser till att lyfta ut fukten från hängd tvätt så fort att avfuktaren inte hänger med och kan ta hand om fukttillskottet. Här har vi myntat uttrycket VAV, då det för optimal energisnål avfuktning och samtidig fuktsäkerhet för husets skull oftast behövs en fint justerad och avvägd kombination av Värme-Avfuktning-Ventilation i tvättstugor.

Vad vi ville ha fram genom denna artikel är att en kondensavfuktare inte fullt ut kan jämföras med effekten från en värmepump, t.ex. luftvärmepump för villa, mer än att de har samma grundkonstruktion och avfuktar på likvärdigt sätt. Kondensavfuktningen ifråga fungerar med energiutvinning mycket bra under vissa premisser och mycket dåligt under andra. Den kan inte fås att kontinuerligt värma upp ett utrymme likt värmepumpen kan. Myntet har två sidor och dessa ville vi lyfta fram samtidigt som vi både tidigare och nu reagerat på oliklydande vilseledande reklam om dessa avfuktare.

Vi har diskuterat med annonsören via telefon om denna påstådda signifikanta värmepumpseffekt och fick till svar att de var medvetna om att det inte helt stämmer med verklig funktion. Deras motivation till annonstexten var att någon som saluför torktumlare med likvärdig integrerad avfuktare marknadsför sin produkt med dessa ord.

Det gäller att inte bara annonsera vitt och brett utan uppbackande kunskap. Om det ändå sker finns risken att hamna i en penibel och faktiskt enligt lag straffbar situation. Det ska ganska mycket till innan konsumentverket skrider till reprimerande handling och detta kan bevisligen utnyttjas.

2011-10-06
Uppdaterad 2019-05-10

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.5 / 5. Antal röstande 6

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry RD 28 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry RD avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Avfuktare
Acetec EvoDry 18P sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

 

Acetec EvoDry 18P är avfuktaren med många möjligheter och finesser. Bland annat styrs och kontrolleras avfuktningen via manöverpanel MPO-01 och styrutrustning EDC-01. Det innebär att en panel kopplas via sladd till avfuktaren. Användaren kan från annat rum se till att allt fungerar efter önskemål och som det sig bör.

För att klara svenskt klimat och de krav som ställs vid avfuktning i krypgrund, källare, vind, lager med flera liknande applikationer, fungerar EvoDry 18P via sorptionsavfuktning. Sådan teknik skiljer sig markant från kondensavfuktare, vilka kräver varmare luft för att kunna fungera tillfredsställande. Samtidigt är 18P brandsäkrare då den är byggd med ett plåthölje som också är korrosionsavvisande.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen