Vanliga frågor om Hygrostat HygroPro

5
(2)

Här besvaras de frågor som kommer in från våra kunder och besökare gällande Hygrostat HygroPro.

Hur kan HygroPro göra min avfuktare energinålare?
Hygrostaten kan förutom manuell programmering gällande RF ställas in att mäta efter det vi kallar för mögelsäkert automatiskt program. Det innebär att HygroPro mäter både RF och temperatur och känner av när det börjar närma sig rätt klimat för att mögel ska kunna gro. Först då aktiveras avfuktaren. Antal timmars avfuktning sjunker rejält i jämförelse med att bara mäta efter RF. Läs mer om förutsättningarna för mögelgrodd under mögel.

Ni skriver att forskningen bakom det mögelsäkra programmet är ingående. Hur ingående är forskningen?
Forskningen är mycket ingående och allmänt vedertagen då ett antal av varandra oberoende forskare världen över kommit fram till samma värden gällande temperatur och relativ fuktighet (RF) för de olika mögelarterna. Forskningen har pågått under sammanlagt många år både i fält och i laboratoriemiljö. De första riktigt uttömmande rapporterna från forskare utkom i slutet på 90-talet och har sedan dess visat sig gälla.

Efter att jag ringde till er och förhörde mig om HygroPro har jag funderat lite till. Ni sa att hygrostatens mögelsäkra program är anpassat för utrymmen som krypgrund och vind. Jag har tänkt att använda HygroPro till avfuktare i sommarbostaden under vintern. Fungerar den till detta ändamål?
Ja, det kommer att fungera bra då vi lagt till en funktion som innebär att det mögelsäkra programmet enkelt kan justeras av användaren genom att värdet gällande RF kan justeras med +-8 %. Autoprogrammet är från fabrik inställt på att passa bra för användning i krypgrund och vind. Ska HygroPro användas i utrymmen som är känsligare mot fukt, t.ex. om man förvarar kläder, möbler, kartonger etc. där så bör autoprogrammet justeras ner med 6-8 %. Detta görs enkelt med parameterinställningarna vilket framgår av medföljande bruksanvisning. Det går även att anpassa hygrostaten till utrymmen som är mindre känsliga än krypgrunder och vindsutrymmen genom att höja RF-värdena gällande autoprogrammet.

Hur är det med noggrannheten i den kapacitiva givaren i Hygropro?
Vi använder en mycket bra fuktsensor för industriellt bruk och noggrannhet. Den s.k. kapacitiva givaren kommer från företag som är välkänt för sin genomgående goda kvalitet.

Sensor som används i Hygrostat HygroPro för att mäta fukt

Varför har ni inte lagt in ytterligare en variabel som tid, vilket mögel också behöver för att kunna tillväxa.
Vi anser det inte helt säkert att låta RF stiga över tid när de andra variablerna relativ fuktighet och temperatur infunnit sig som vänliga för mögeltillväxt. Det baserar vi på att avfuktning via termisk avfuktare som TrygghetsVakten inte fungerar på riktigt samma sätt som avfuktning med kondens- och sorptionsteknik. TrygghetsVaktens algoritmer inkl. deras tidsvariabel är anpassade utefter termisk avfuktning, d.v.s. avfuktning med hjälp av värme/värmeslinga. Med sorptionsavfuktare skulle en tidsvariabel innebära att allt virke absorberar en hel del fukt innan hygrostaten aktiverar avfuktaren

Med tidsvariabeln i programeringen skulle man för att vara 100 % säker behöva fuktkvotsmätare kopplad till systemet. Detta skulle bli ett enormt dyrt system då fuktkvotsmätningen automatiskt skulle behöva utföras på olika ställen i utrymmet. Det tar en hel del tid innan fukt som absorberats av virke vandrar ut i luften igen. Hygrostater med en tidsvariabel samt utan kombinerad fuktkvotsmätning kan känna av att RF är låg i luften samtidigt som virket innehåller för mycket fukt. Då stängs avfuktaren av för tidigt. Bättre är att tillse att virket inte kan absorbera för mycket fukt sett till temperaturen i utrymmet. HygroPro ligger hela tiden på den säkra sidan genom att hålla klimatet ca. 30 dagar ifrån risk för mögeltillväxt. Vi har med andra ord anpassat HygroPro efter att ge säker och billig avfuktning i kombination med olika typer av förekommande avfuktare.

Hur kopplar jag in HygroPro?
Det är mycket enkelt. HygroPro är monterad i en apparatlåda varifrån det utgår en sladd med kontakt som sticks i vägguttag. Det utgår också en sladd med kontakt där avfuktarens stickpropp kopplas. Avfuktarens ev. inbyggda hygrostat sätts sedan i botten (på lägsta möjliga värde gällande RF). Då går avfuktaren igång så fort HygroPro med det inbyggda reläet släpper fram ström.

Hur stora apparater kan jag styra med HygroPro?
Alla maskiner med motor (kompressor etc.) kan drivas med upp till 8A. HygroPro klarar också av kortvarig startström som är högre gällande motordrivna apparater med en kontinuerlig effektbehov av max. 8A. Gällande andra apparater (t.ex. värmekällor utan någon form av motor) är kapaciteten upp till 16A.

Vilken typ av avfuktare kan HygroPro styra?

Se ovanstående fråga/svar för belastning.
Avfuktare som har automatisk återstart efter strömavbrott kan kopplas till HygroPro. Avfuktare som måste efterkylas genom fläktgång bör inte kopplas till HygroPro. Exempel på avfuktare inkluderat sorptionsavfuktare som fungerar mycket bra till HygroPro är:

Fungerar HygroPro tillsammans med Munters HomeDry Original?
Vi har nu fått svar från Munters. De är i dagsläget osäkra om styrning via HygroPro är kompatibel med deras HomeDry. Därför avråder de.

Fungerar Hygropro med avfuktare Ruby Dry?
Ruby Dry har ingen automatisk återstartsfunktion. Därför fungerar det inte med den. Vi rekommenderar inte Ruby Dry överhuvudtaget då den uppvisat mycket hög reklamationsfrekvens och importören har upphört med försäljningen.

Vad händer med den kontinuerliga undertrycksventilationen i min krypgrundsavfuktare vid inkoppling av hygrostaten?
Då HygroPro bryter strömmen till avfuktaren stängs även fläkten av. I många krypgrunder är det onödigt med undertrycksventilation, som bara ser till att dra in mer fuktig luft i utrymmet. I de utrymmen man måste undertrycksventilera för att få bort lukt rekommenderar vi att koppla in en fristående undertrycksfläkt som kan regleras via en “varvtalsregulator” för optimal effekt.

Kan sorptionsmaterial eller element i sorptionsavfuktare ta skada av att HygroPro bryter strömmen när det är tillräckligt torrt i utrymmet?
Nej, sorptionsblock tål extrema temperaturer. T.ex. så har tillverkaren av Acetec provat att elda med gasolbrännare på sorptionsmaterialet och lägga det på öppen eld utan att det tar skada. Det enda som hände då det lades på öppen eld var att det blev sotigt. En annan typ av sorptionsavfuktare stängde vid ett tillfälle inte av elementet då själva fläkten stängdes av. Då blev avfuktaren t.o.m. bränd på färgen vid de yttre lock-skarvarna. Dock hände inget med sorptionsblocket. Själva elementen i avfuktaren tar inte skada av att strömmen bryts. Då skulle inte avfuktarna hålla för strömavbrott. Den typen av element som används i ovanstående avfuktare är av typen självreglerande PTC-element och tål mycket höga temperaturer. 

PTC används bl.a. i kupevärmare som slås av utan fläkteftergång. Vi har kontaktat tillverkare av dessa element och fått till svar att inget kan hända då man bryter strömmen. Den informationen konfirmeras även av tillverkarna av avfuktarna i fråga. Det finns avfuktare som är känsliga för strömavbrott av andra anledningar än för att sorptionsblock och element ska ta skada. Dessa är försedda med fläkteftergång. Vi har erfarenhet av att denna typ av avfuktare kan vara känsligare för strömavbrott än vad man från tillverkarhåll säger.

Kan kondensavfuktare ta skada av att hygrostaten bryter strömmen?
Nej, det finns inte någon kondensavfuktare som vi testat som kan ta skada av detta då den inbyggda hygrostaten i dessa i princip har samma funktion sett till avstängning och påslag.

Uppdaterad 2022-09-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Vanliga frågor om Hygrostat HygroPro”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

Inlägg

Rulla till toppen