Sök

Vi svarar om hus och husköp

0
(0)

Denna sidan belyser återkommande eller på annat sätt speciella frågor som vi får in rörande hus och husköp, samt däri ofta liggande problematik som kretsar kring fukt och mögel.

Fråga om påbörjat husköp:
Jag skriver till er med förhoppning om snabb intial rådgivning (helst redan imorgon fredag), som kan leda till att vi engagerar er i ett projekt beskrivet nedan.

Vi har skrivit på ett köpekontrakt på en 1 1/2-plans 20-tals trävilla i Göteborg, med besiktningsklausul, där besiktningen (via okulär besiktning, fuktmätare samt mögelhund) visade att det finns mögel i vardagsrum och två av sovrummen samt källare. Säljaren har nu lovat att de ska lösa problemen fullt ut på deras bekostnad (förutom i källaren, jag förklarar varför nedan), men vi är oroliga att man bara löser det hela temporärt, och vi vänder oss därmed till er för att förhoppningsvis få er initiala bedömning av läget. Om vi sedan går vidare och tillsammans med säljaren låter dem utföra en sanering, så kanske vi (på säljarens bekostnad) vill ha er hjälp att säkerställa att alla problem åtgärdas långsiktigt. Det är ont om tid, för senast på måndag den 5/10 måste vi ge slutligt besked om vi vill kliva av köpet eller ej, så snabbt svar uppskattas!

Huset ifråga är tilläggsisolerat men på ett felaktigt sätt genom att ventiler har täckts över med isolering och träpanel. Det har alltså varit bristande ventilation i huset i ca 15 år. Om detta är skälet till att mögel uppstått är något vi inte kan avgöra.

Husets källare har höga fuktvärden, samt är inrett med mattor ovanpå spånskivor. Detta indikerades redan i en första besiktning bekostad av säljaren, och vi bedömde att det kunde åtgärdas genom att riva ut felaktig inredning, och har därmed skrivit på kontraktet med detta som känd fakta. En andra besiktning visade dock att det även finns mögellukt och mögel i källaren. Därutöver visade besiktning nr 2 att det även finns fukt och mögel på två ställen i vardagsrummet på entréplan, samt i ett av sovrummen på övre våning, samt endast mögel (ej fukt) i ett andra sovrum (indikerar gammal skada?). Detta var ny info jämfört med besiktning nr 1, och ger oss därmed rätt att kliva av köpet.

Mäklaren vill i stället nu att de får en arbetslista på saker som ska åtgärdas, och att köpet sedan fullföljs när ny besiktning med mögelhund påvisar att dessa punkter är åtgärdade. De frågor vi nu har initialt till er är:

* Vad är er generella initiala bedömning av situationen ovan? Är det ett alltför riskabelt läge, eller går det att komma igenom en sådan här situation som köpare med gott utfall och nöjd inflyttad familj?

* Finns det sätt att göra saneringen på som säkerställer att alla fukt- och mögelproblem i vardagsrum och de två sovrummen försvinner nu och för överskådlig framtid? Vad brukar sådana projekt då kosta (grov uppskattning / vad har andra projekt kostat)?

* Om vi skulle kliva av detta köp, går det ens att köpa en 20-talsvilla som inte har mögel och fukt. Mäklaren påstår att ALLA 20-tals trävillor har denna typ av problem i större eller mindre skala. Med andra ord, kommer vi stöta på mögel i alla påföljande 20-talsvillor i området där huset ligger, och att det därmed är bättre att utnyttja säljarens villighet att åtgärda problemen och få ett “välsanerat” hus? Eller är det bättre att invänta ett objekt som inte är fukt- och mögelskadat?

Med förhoppning om snabb initial återkoppling.

Svar:
Det är omöjligt för oss att utan ha gjort en ingående inspektion av huset säga om det går att åtgärda eller inte. De stora frågorna är omfattningen, kostnaden och om det kan bli till fullo återställt.

En sak är säker att alla mäklare ska man inte lyssna för mycket på. Tyvärr är somliga av dessa ofta bara inriktade på att sälja och har inte ingående kunskap om vad fukt och mögel samt den typen av alstrad lukt innebär. Vi har hört liknande ord från mäklare förr och också sett många ledsna husköpare som anser sig lurade. Mäklaren tar ofta inget vidare ansvar för det han eller hon sagt. Har ni skrivit under köpekontraktet är problemen era samt ev. kommande tvist med säljaren och ev. kommande rättskostnader om ni inte får rätt i sak.

Har lukten i källaren trängt in i betongen så kan ni åka på att lägga ett ventilerat golv för att få bort lukten. Detta är dyrt att genomföra och kräver ständig ventilation med fläkt som kan rubba balansen av ventilationen i resterande huset.   Det hela kan kräva installation av större ventilationsaggregat med värmeväxlare.

Det kan finnas luktsmitta i annat material än det som är direkt mögel- och fuktskadat och måste kanske bytas ut. Det kan kosta stora summor då omfattande utbyte kan få ske. Även om man byter ut material kan det tränga tillbaka en elak lukt från skadeområdena där betong, stommen, syllar, isolering etc. ej är utbytt. Märk också att det inte är säkert att ni känner lukten när ni är i huset, i alla fall inte så starkt som lukten är. Luktsinnet sorterar mycket snabbt bort den informationen (inom 15-60 sekunder ca.). Lukten kan sedan finnas starkt i kläder etc.

Be att få lägga några handdukar tvättade i 90 grader utan tvättmedel eller sköljmedel samt några plastpåsar typ Ica-kassar nere i källaren på olika ställen där golv möter vägg. Låt ligga i upp till en vecka och ta lägg sedan dessa i varsin påse och ta med därifrån. Låt någon annan person som inte varit i huset lukta på dessa. Det är även så att luktsinnet trubbas av snabbt men man har större chans att få en uppfattning om hur stark lukten är på detta sätt.

Har ventilationen varit undermålig i så många år finns stor risk för att det finns dolda mögelskador i golv och väggar samt även att det kan finnas mögelangrepp i vindbjälklag och på vinden. Har ni noga kontrollerat vinden och vindsbjälklaget samt isoleringen där?

Ärendet kräver en inspektion där man tar upp hål i golv och väggar för att kontrollera omfattningen av skadorna, då innan vidare åtgärder för att sanera och återställa huset tas. Så som du beskriver det hela bör övervägande ske om ni verkligen ska köpa huset eller ej. Personligen hade jag inte köpt det utan att få riktigt rejält avslag på priset. Då pratar vi inte några 10.000:- utan snarare några 100.000:-. En större sanering och restaurering kan kosta upp till 500.000 eller mer i vissa svårare fall där material i golv och väggar m.m. måste bytas ut. Samtidigt måste skadorna till fullo vara kartlagda innan köpet görs.

Det gäller att skilja på känslor och fakta inför husköp. Har man inte köpt hus innan kan man vara uppfylld av längtan efter eget bo och därmed vara lite förblindad, lite likt vid initial kärlek. Man ser då inte problemen och skavankerna. Leta hellre efter ett hus där man inte gjort några för huset dåliga ingrepp.

Mäklaren har rätt i att man ofta finner mögel i gamla hus, men en sak är säker att långt ifrån alla hus är i sådant skick som det du beskriver. Titta hellre efter annat i bättre skick om inte säljaren är villig att gå till grunden med problemen (samtliga) både gällande kartläggning av dessa samt åtgärdande. Ni ska inte köpa er problem som ni inte är till fullo medvetna om vad det kostar att åtgärda eller om det överhuvudtaget går att åtgärda fullt ut! Grisen i säcken ger man sig inte på då husköp är en investering både gällande huset, plånboken och hälsan!

Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec PD-150 21 X 16

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-150 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 21 x 16 cm

Läs mer »
paket vattenrenare

Vattenrenare WaterSteril radonavskiljare

 

WaterSteril Vattenrenare och Radonavskiljare verkar direkt i brunnen eller vattenkällan genom luftning, UVC-ljus, fotokatalys, ozon, rent syre, hydroxylradikaler och negativa joner. De individuella renings- och avluftningseffekterna ger hög synergiverkan mot t.ex. järn, mangan, luktande svavelväte och radon.

– Ladda ned manual gällande WaterSteril Vattenrenare

– Ladda ned installationsanvisning för WaterSteril i borrad brunn

– Ladda ned information om WaterSteril i grävd brunn

Innan beställning bör ni ta kontakt med oss via email / mobil

tomas@ljungbyfuktkontroll.se / Tomas 070-763 01 12

Läs mer »

Halvmask SR 900 andningsskydd

SR 900 från Sundströms är en perfekt halvmask för skydd mot mögel och bakterier samt vissa av dess metaboliter. Används även vid sanering, likt mögelsanering, som skydd emot saneringsvätskan. Som regel gäller att skydda sig bra vid inspektion i t.ex. krypgrund, vind, källare och andra utrymmen där pågående eller torr fuktskada finns. Vi använder själva denna halvmask, andningsmask vid installation av avfuktare och sanering.

Levereras med 1 st partikelfilter P3.
Storlek M – Medium.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen