Sök

Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter

4
(2)

Lukt och emissioner från färg ofta problematiskt
Det är trevligt att bygga nytt eller fräscha upp genom renovering och ommålning. Ett upplevt problem kan vara kostnaden för färg, s.k. väggfärg som ska användas inomhus. Därför kanske valet faller på billigare färgfabrikat. Tråkigt nog har vi återkommande tagit del av ärenden där emissionsrik färg använts, förorsakande hälsoeffekter, ibland så pass allvarliga att man inte längre kunnat vistas i huset.

Vi ser att riskerna med olika aktuella målarfärger inte har fått tillräcklig spridning och vill hjälpa till med förebyggande information, som även kan fungera i syfte att spåra lukt i hus.

Färg för inomhusbruk är i regel vattenbaserad och består av komponenter som grovt delas in i fyra olika grupper. Pigment som är till för att sätta önskad kulör på färgen. Bindemedel som ser till att skapa önskad yta, färgflexibilitet etc. Olika additiv tillsätts för önskade egenskaper och skydd t.ex. mot mögel och bakterier. Olika additiv kan vara stabilisatorämnen, katalysatorer, förtjockningsämnen, tensider m.m.. Lösningsmedel gör att resterande ämnen ej separerar från varandra utan blandas för bästa möjliga slutresultat. Lösningsmedlen ska efter målning evaporera, d.v.s. försvinna från ytorna ut i rumsluften och ventileras bort. Det är till stor del lösningsmedel och andra relativt närliggande ämnen likt tensider som kan förorsaka och direktorsaka sådan typ av lukt som man reagerar på eller far mer illa utav.

Lukt av Texanol från färg

Även om olika ämnen i färger kan ge varierande luktfenomen så rapporteras lösningsmedlet texanol vara ett ofta avgörande problem för hur intensivt man upplever lukten samt reagerar. [1] Testfakta har genomfört analyser vilka visar att vissa färgfabrikat släpper VOC – Volatile Organic Compounds länge efter att färgen påförts. Bl.a. har man i testerna noterat att det 28 dagar efter målning släpper texanol nästan fyra gånger över gränsvärdet. [2] Noteras ska att texanol av vissa parter ses som lågemitterande och därför utmålas som ett ickeproblem, men likväl avges det till inomhusmiljön i koncentrationer som skapar bekymmer, i synnerhet när det gäller billigare typer av färger. Texanolavgivningen kan gå långsamt och bilda ihållande inomhusmiljöproblem.

Inte sällan kan det länge efter målning lukta en blandning av målarfärgen och t.ex. gipsskiva. En anledning är att man tillsätter vatten till materialet vid målningen och att vattenångan vid dunstning för med sig luktande ämnen ut i rumsluften. Ytterligare anledning är att billigare typer av färger ofta emitterar över lång tid. Underliggande material med dess ingående ämnen kan reagera med i färgen förekommande ämnen. Vid något tillfälle har vi inspekterat och sökt efter källa till lukt i hus och funnit att målning skett direkt på träfiberskivor, t.ex. OSB-skiva. I träfiberskivor finns terpener och ämnen för sammanbindande effekt. Av allt att döma uppfattar vi att lösningsmedel samt vatten i färger kan orsaka reaktion med och frisläppande av i träfiberskivorna ingående ämnen. Luktfenomen kan på så sätt förstärkas och vara mycket envist samt långvarigt ihållande.

Kan inomhusfärg leda till hälsoeffekter?

Texanol och vissa andra ämnen i färg kan verka irriterande i ögon, på huden och i luftvägarna. Huvudvärk och andra hälsoeffekter likt illamående kan också uppkomma. En del individer reagerar mer och andra mindre. Vi har tagit del av flera ärenden där boende inte längre kunnat vistas i miljön. Här kan begreppen miljöintolerans eller MCS vägas in. [3,4] De hälsoeffekter som rapporteras kan sorteras in under begreppet sjuka hus. [5]

Spåra lukt i hus

Lukter från elektriska apparater, möbler och byggnadsmaterial är vanligt i hus. I regel brukar lukten vara som mest intensiv när sakerna och materialet är nytt, men om olämpliga ämnen vid framställningen använts i för hög mängd eller i fel sammansättning kan problemen bli ihållande och mer tydliga. Fuktskador, mögel, bakterier och kemiska ämnen såsom träskyddsmedel är andra vanliga luktkällor i hus. Om detta och spårande av källan till lukt har vi beskrivit mer om på sidorna här refererade. [6-8]

Sanering av färglukt

Bättre typer av målarfärg, s.k. premiumfabrikat, emitterar inte över gränsvärden under så lång tid. Man kan genom avfuktare och bra ventilation skynda på uttorkningen och förkorta emissionstiden något. Avfuktning sker genom att öka inomhustemperaturen eller via drift av lämpligt avfuktningsaggregat. Avfuktare fungerar delvis som luftrenare. [9]

Det går även att använda fotokatalytisk luftrenare, vilken till skillnad från luftrenare med filter reducerar och neutraliserar en mängd olika gasformiga ämnen såsom VOC. Vårt fabrikat AirSteril rekommenderas för ändamålet. [10]

Har billigare lösningsmedelsrik färg etc. använts och lukt eller reaktioner trots andra åtgärder inte vill ge med sig, är luktsanering i form av materialutbyte den enda hållbara lösningen. Det drar med sig omfattande kostnader. Bäst är alltid i läge ett, före färginköp, tänka hållbarhet och miljövänlighet istället för ekonomi. [11]

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Referenser

1] Sensory and analytical evaluations of paints with and without texanol, Gallagher Michelle., 2008.

2] Vanlig väggfärg förorenar ditt hem, Testfakta, 2016.

3] Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR, LFS, 2018.

4] MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol, LFS, 2014.

5] Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.

6] Elak lukt eller mögellukt i huset, LFS.

7] Lukt i hus – Sammanfattning av lukter, LFS.

8] När luktar det illa i hus och varför, LFS, 2013.

9] Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening, LFS, 2016.

10] Luftrenare olika fabrikat för effektiv luftrening, LFS.

11] Måla miljösmart och hälsosamt, klokahem, 2016.

2018-08-22
Uppdaterad 2019-05-19

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

6 reaktioner på ”Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter”

 1. Hej alla,
  Det finns en annan förklaring till långvarigt oförklarligt stinkande som färgindustrin kallar “wall odour phenomenon”. Det kan lukta svett, kattpiss, ruttet, etc i ett par år. Lukten kan uppstå flera månader efter målning och komma och gå beroende på temperatur, vädring, mm. Jag har själv råkat ut för detta och det finns bara två lösningar: slipa bort allt material alternativt shellackmåla över allt (vanlig vattenbaserad spärrfärg funkar inte). Detta är ett fel i färgprodukten (oftast matta akrylatbaserade väggfärger) och inget handhavandefel av målaren. Googla även “Stinky walls valspar”. Hoppas att detta inlägg kan hjälpa någon. Mvh Thomas

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Thomas,

   Det stämmer att lukt ibland kan uppstå ett tag efter målning, eller i samband med målningen och härdandet av färgen, vilket kan ta lång tid. Risk finns att ämnen i väggfärg reagerar med underlaget, likt äldre typ av OSB-skiva, vilken kunde lukta markant illa särskilt då skivorna fuktutsattes. “Wall odour phenomenon” syftar som begrepp enligt vissa på att beskriva just den kemiska reaktionen och emissionen som kan ske från väggmaterial i kontakt med olika typer av färger och fukten som tillsätts. Möjligt är även att det i somliga fall kan bildas bakterier som i sin tur avger lukt. Att lukt kommer och går beror på väderleks- tryck- uppvärmnings- och fuktförhållanden. Vissa förhållanden gör att mer lukt transporteras ut från materialet. Samtidigt kan man i regel lättare detektera lukter då det är varmare och fuktigare i luften.

   Är skadan skedd så är det mycket riktigt spärrmålning eller utbyte av det skadade materialet som gäller.

   Tack för att du vill vara med och bygga på kunskapsbanken och på så sätt hjälpa andra.

 2. Hej, tack för informativ läsning!
  Jag målade om dotterns rum för 3 månaders sedan och använde Jotun, tyvärr den lite billigare sorten men visste inte bättre då I början sov vi trots lukt efter 4 dagar och var helt tom i huvudet dagen efter, yr. Nu 3 månader efter luktar det fortfarande. Vi sover här men känns inte bra alls…vad tror du? Jag har haft Jotuns färgtekniker här som säger det luktar färg fortfarande och fick ny färg men det känns ju lönlöst. Kan det vara färgen/tapeterna under? Hade en bättre färg under denna. Är det bara att slipa ner allt och måla om? Så tacksam för svar. Vänliga hälsningar Jessica

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Jessica,

   Trots kunskap om hälsoeffekter och långvariga emissioner används fortfarande aktuellt lösningsmedel och andra emitterande ämnen i färg för inomhusbruk. Det har ännu inte blivit riktigt reglerat här i Sverige, hur mycket emissioner som får tillåtas. Ny färg kan inte reparera en kemisk skada, vilken faktiskt uppstått. Det finns två vägar att gå för åtgärd. Antingen spärrmålar man med färg som inte släpper igenom några emissioner från underlaget, eller så byter man helt sonika ut väggmaterialet, om det är utbytbart vill säga. Är det betongväggar etc. så kan slipning behövas. Dock kan lösningsmedlet ev. ha satt sig ganska djupt i väggen.

   Nämnas ska att spärrmålningsfärg också kan medföra emissioner.

   Möjligen har den nya färgen reagerat med den gamla som målades över, men det är mer sannolikt att det är den nya som emitterar. Reklamation med ersättningskrav för återställning kan man pröva att ställa gentemot försäljningsstället och tillverkaren.

   Mvh LFS

  2. Hur gick det sen Jessica, har samma problem som dig målade om barnrummet först 2019 först med en primer sen med vanlig inomhusfärg luktar till och från varje dag beroende på klimat tror jag. Luktar ett år senare !!!

   1. Ljungby Fuktkontroll

    Hej Johan,

    Av erfarenhet vet vi att lukten från lösningsmedlet etc. i färgen kan sitta i väldigt länge. Det kan röra sig om flera år. Frågan är hur länge det kan finnas kvar, innan färgen härdat? Klimatet kan göra att lukten varierar.

    Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

paket vattenrenare
Vattenrenare WaterSteril radonavskiljare

 

WaterSteril Vattenrenare och Radonavskiljare verkar direkt i brunnen eller vattenkällan genom luftning, UVC-ljus, fotokatalys, ozon, rent syre, hydroxylradikaler och negativa joner. De individuella renings- och avluftningseffekterna ger hög synergiverkan mot t.ex. järn, mangan, luktande svavelväte och radon.

– Ladda ned manual gällande WaterSteril Vattenrenare

– Ladda ned installationsanvisning för WaterSteril i borrad brunn

– Ladda ned information om WaterSteril i grävd brunn

Innan beställning bör ni ta kontakt med oss via email / mobil

tomas@ljungbyfuktkontroll.se / Tomas 070-763 01 12

Läs mer »
Hastighetsreglering till LFS Undertrycksfläkt
Extern hastighetsreglering till Undertrycksfläkt

Denna externa hastighetsreglering är främst ett tillbehör till undertrycksfläkt. Fläkten har ursprungligen en inbyggd hastighetsreglering. Dock kan det vara praktiskt att kunna styra varvtal och därmed undertryck från annat ställe än där fläkten installerats. Reglerdonet får monteras av privatperson då det är 10 V och inte kräver extern strömkälla för att kunna drivas.

Läs mer »
Fjärrkontroll till Dantherm avfuktare
CDP DRC1

DRC1 är en praktisk och lättöverskådlig fjärrkontroll samt övervakningsenhet till Dantherm CDP samt CDP-T avfuktare poolavfuktare.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen