Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Undertrycksfläkt - Fläkt för ventilation av krypgrund

Till att börja med avråder vi definitivt att enbart sätta in en fläkt s.k. undertrycksfläkt i krypgrund. Undertrycket i sig gör att det dras in mer fukt än annars i krypgrunden som då kan drabbas av fuktskador som mögel, röta och lukt. En undertrycksfläkt måste i stort sett alltid kombineras med avfuktare lämplig för avfuktning i kallare utrymmen vilket krypgrund utgör.

Kombinationen mellan avfuktare och en fotokatalytisk luftrenare är ibland en lösning som helt eller till större del avhjälper luktproblemen. I vissa ärenden med rikligare lukt från bakterier, mögel eller kemikalier krävs utöver detta ytterligare ventilation i form av nedanstående undertrycksfläkt. Viktigt är att försöka konstatera vad problemen uppkommer av innan avfuktare med undertryckskapacitet installeras då det kan krävas byte av skadat material samtidigt som efterföljande system kan behöva anpassas.

LFS Fläktpaket för undertryck i krypgrund och torpargrundLFS-100 är ett komplett fläktpaket för utökad ventilation i krypgrunder med lukt och radon.

Fläkten i sig anpassas utefter storlek på den individuella krypgrunden. Utrymmet ska tätas mot uteluften för att undertryck ska kunna uppnås. Tätning av luftpassager mot bostadsytorna bör även utföras.

Installationen är enkel genom att fläkten ansluts till befintligt ventilationshål med 102mm flexslang. En skarvhylsa förs in i slangänden och gör då att man utan risk för att trycka ihop slangen kan fogskumma och täta för övrigt i ventilationshålet.

Fläktens energiåtgång är liksom ljudnivån förhållandevis låg. Om så önskas kan man komplettera med ljuddämpare såväl före som efter fläkten. Detta är bra i synnerhet om fläkten monteras under sovrum där isolering i golvbjälklag är tunnare och om man är ljudkänslig.

Storleksmässigt är fläkten ej skrymmande och får plats i de flesta förekommande aktuella installationsplatser. Fläkten fästes så att inget ljud fortplantas upp i byggnadskonstruktionen, gärna via ett lecablock som läggs mot mark/byggplast, där fläkten fastskruvas.

LFS-100R är en medföljande varvtalsjustering som är viktigt att använda för undertrycks- och avfuktningssystemets totala prestanda och energiåtgång. För högt undertryck ska inte eftersträvas. Här ger vi fri support för bästa möjliga inställningar.

En stor fördel är att regleringsenheten kan sättas uppe i huset så att man slipper ta sig ner i krypgrund för justering. Detta är bra då t.ex. olika väderleksförhållanden och årstider kan kräva varierande grad av undertryck.

LFS undertrycksfläkt kan ses i kombination med avfuktare på sidan Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll.

Totalt installationpaket för krypgrund

Inklusive moms och frakt.
* LFS-100S + LFS100R  2.995:-
* LFS-125S + LFS100R  3.395:-

Serieinstallation - tillval

För bästa möjliga installation tillsammans med avfuktare Acetec EvoDry PD och PD+ har vi tagit fram två sätt att installera. Det energisnålaste av dessa kallar vi serieinstallation:

Seriestos för installation av avfuktare och LFS UndertrycksfläktFör att kunna genomföra serieinstallationen med endast ett utblås från krypgrunden krävs tillägg av seriestos.

Seriestos (bild t.v.) inklusive 8 st plåtskruvar för montering.
370:- inkl moms.Läs om hur man installerar Avfuktare Acetec EvoDry PD / PD+ tillsammans med Undertrycksfläkt LFS:

- Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Köp LFS Undertrycksfläkt via AvfuktareButiken

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lösningar levereras och installeras även gällande lukt från torpargrund. Ta kontakt med oss för vidare information.