Sök

Är sommaren 2018 gynnsam för krypgrund – Behövs avfuktare

5
(1)

Sommaren 2018 startade sällsynt tidigt och medförde rejäl värmebölja över landet. I skrivande stund ses gräsmattorna gulna allt mer och växtligheten avstannar där markförhållandena inte tillför vatten. Torkan har gått så långt att skördarna minskar och djurbesättningar får skickas på slakt. Eftersom klimatet i stor utsträckning styr hur krypgrund mår vill vi här relaterat beröra ämnet.

Krypgrund relaterat sommarvärme

Krypgrund med mögelBilden visar en modern konstruktion av krypgrund, där kraftigt angrepp av mögel syns på blindbottenskivorna, samt fuktgenomslag på den yttre grundmuren.

Vintern 17/18 var kallare och snörikare än flera vintrar tillbaka. Det innebar att marken och krypgrunderna var köldbryggor då vårvärmen for upp i sommartemperaturer. Eftersom varm luft kan bära mer fukt än svalare luft så resulterade det i för höga fukthalter, väl passerande gränsen för tillväxt av mögel i många krypgrunder. Detta konstaterade vi vid inspektioner och installationer av avfuktare. I en av krypgrunderna jag tillsammans med kollega satte in avfuktare, var blindbottenbrädorna så fuktiga att det trycktes ut vatten då montagedetaljer skruvades dit.

Värmen har inte givit vika mer än korta perioder och marken samt byggnadsmaterial i krypgrunderna har börjat värmas upp. Det minskar köldbryggeeffekten samtidigt som grundvattennivåerna sjunkit så fuktlasten från marken minskat. Vissa krypgrunder har börjat torka ut, medan andra fortfarande är för fuktiga. Allt beror på flera faktorer såsom mark- och grundvattenförhållanden, storlek av krypgrund, om byggplast ligger mot marken, hur mycket isolering det är i trossbotten, i vilken klimatzon huset finns, om solen kommer åt att värma upp grundmuren etc. Själva krypgrunden, utrymmet under huset, ligger alltid i skugga. Det är en av faktorerna som påverkar. Som jämförande exempel kan nämnas att gräset under barnens studsmatta trots torkan växer bättre då det blir skuggigt, svalare och fuktigare där.

Någon krypgrund, i synnerhet äldre typ eller torpargrunder, har torkat ur så rejält att det bildats glipor i byggnadsmaterialet. Trots torkan har det börjat lukta, eller lukta mer än annars uppe i huset. Det beror på tidigare fuktskador relaterat kemiska skador och/eller tillväxt av mögel samt bakterier, varvid elak lukt bildats. Via gliporna och uttorkningseffekten transporteras de kemiska och mikrobiella lukterna lättare uppåt boendeytorna i huset. Samtidigt är det så att vårt luktsinne detekterar lukter långt bättre i varm miljö än i kall.

Fenomenet gällande luft- och emissionstransport från krypgrund upp i huset har vi diskuterat mer ingående om på sidan: Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier.

I södra till mellersta delarna av Sverige var vintern som några år tillbaka mild. Långa perioder med höstliknande väder gjorde sig gällande. Detta påverkar krypgrunder som ej står under avfuktning. Vinterväder med ihållande minusgrader kan i gynnsamma fall verka uttorkande medan blidgrader med hög luftfuktighet inverkar negativt.

Behövs avfuktare i min krypgrund?

Frågeställning kring förhållandena i år har nått oss, gällande om man verkligen behöver avfuktare i sin krypgrund eller inte. Tittar vi på skadestatistiken för krypgrunder så ligger den över 85%. Samtidigt måste vi ta med i beräkning att sommarförhållandena än så länge kan räknas som ytterlighetsförhållanden. Torkan, vilken faktiskt fungerar som naturlig avfuktare, varar med stor sannolikhet inte året ut. Ska vi tro på bondepraktikan måste grundvattenförhållandena vara återställda innan vintern kan komma. Det skulle innebära mycket nederbörd senare i år, eller i annat fall en mild vinter, vilken som tidigare vintrar skulle ge för höga fuktlaster i många krypgrunder.

Finns mikrobiell eller kemiskt luktande skada redan i krypgrunden, kan man med fog misstänka att den relativa fuktigheten och fuktvoten i material tidvis varit för hög. Skadebilden riskerar då eskalera när fuktigare perioder återigen inträder. Mögel och lukt försvinner inte för att det tillfälligt torkar ut. Själva möglet lägger sig i träda i väntan på gynnsammare förhållanden. Samtidigt kan redan befintlig skada innebära ett ohälsosamt inomhusklimat genom kontamination.

Att fuktmäta är att veta om avfuktare behövs eller ej. Korrekt fuktmätning i krypgrund kan inte ske genom att man tittar in eller kryper in och gör en snabb bedömning. Egenkontroll av krypgrund och kontinuerlig mätning görs med trådlös hygrometer och fuktkvotsmätare för materialmätning. Först vid mätning med instrument kan man säga om fuktvärden ligger över eller under riskvärden. Värdena är inte stabila över tid utan ändras utefter klimatet och årstiderna. Precis som att vi nu har ytterlighetsförhållanden gällande värme så har vi även sådana förhållanden gällande fukt. Tilläggas ska att krypgrund av sin natur är att se som riskkonstruktion.

I de allra flesta krypgrunderna finns behov av avfuktare, antingen i förebyggande syfte eller som saneringsåtgärd. Med kunskap behöver man inte vänta tills skadan är framme.

Till normalstor krypgrund rekommenderar vi avfuktare Acetec EvoDry PD+ alternativt motsvarande avfuktare sett till avfuktningskapacitet Corroventa CTR 300TT2

Det är inte omöjligt att själv installera avfuktare i krypgrund. Se exempel på installationsanvisningar.

Finns problem med lukt från krypgrunden kan man komplettera avfuktare från Acetec med en s.k. undertrycksfläkt.

2018-07-03
Uppdaterad 2019-05-15

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Corroventa A1 avfuktare sorptionsavfuktare
Corroventa A1 avfuktare kompakt för mindre svala rum

Svensktillverkad

På förfrågan har Corroventa lanserat en mindre avfuktare kallad A1.

Avfuktaren arbetar med absorptionsteknik, kallas sorptionsavfuktare, och ger därmed långt högre avfuktningskapacitet i husets svalare konstruktioner än vad kondensavfuktare klarar.

Corroventa A1 levereras i grundutförande utan hygrostat. Se tillbehören för att välja till sådan.

Avfuktaren kan ställas i två olika lägen, i vilka olika kapacitet ges.

Läs mer »
Acetec Evodry 6H
Acetec EvoDry 6H 2.0 sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 6H är en av marknadens minsta men ändå kapacitetsmässigt sett välfungerande sorptionsavfuktare. Avfuktaren är väl lämpad för betjäning av utrymmen som är svalare, likt mindre krypgrund, vind, garage, container, kylrum och frysrum. Andra lämpliga applikationer för avfuktaren är till bil, båt, husbil och mindre källare.

Acetec EvoDry 6H är med den inbyggda sorptionstekniken möjlig att använda ända ned till -20 grader. Det är sällan avfuktning behövs under den temperaturen. Avfuktningsfunktionen fungerar upp till +40 grader. Till skillnad från kylavfuktare eller också kallat kondensavfuktare finns inte frysrisk i EvoDry och den har inte närmelsevis samma effektbortfall vid temperaturnedgång.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Mitsubishi VL-50 Miniventilation ventilationsaggregat

Ljudnivån är extremt låg på VL-50 miniventilation, med ner till otroliga 15 dB. Installationen är enkel då befintligt ventilationshål om 120 mm i vägg kan användas. Befintligt friskluftsintag kan därmed ersättas.

VL-50 har värmeåtervinning med upp till 85% verkningsgrad och drivs beroende på läge med enbart 4-15 W. För att den ska passa in på bästa sätt i ditt hem är montage möjligt både horisontellt och vertikalt.

VL-50 Miniventilation levereras med stickkontakt och rör för väggenomföring upp till 650mm. Luftflödet från 15-51 m3/h.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen