Är sommaren 2018 gynnsam för krypgrund – Behövs avfuktare

5
(1)

Sommaren 2018 startade sällsynt tidigt och medförde rejäl värmebölja över landet. I skrivande stund ses gräsmattorna gulna allt mer och växtligheten avstannar där markförhållandena inte tillför vatten. Torkan har gått så långt att skördarna minskar och djurbesättningar får skickas på slakt. Eftersom klimatet i stor utsträckning styr hur krypgrund mår vill vi här relaterat beröra ämnet.

Krypgrund relaterat sommarvärme

Krypgrund med mögelBilden visar en modern konstruktion av krypgrund, där kraftigt angrepp av mögel syns på blindbottenskivorna, samt fuktgenomslag på den yttre grundmuren.

Vintern 17/18 var kallare och snörikare än flera vintrar tillbaka. Det innebar att marken och krypgrunderna var köldbryggor då vårvärmen for upp i sommartemperaturer. Eftersom varm luft kan bära mer fukt än svalare luft så resulterade det i för höga fukthalter, väl passerande gränsen för tillväxt av mögel i många krypgrunder. Detta konstaterade vi vid inspektioner och installationer av avfuktare. I en av krypgrunderna jag tillsammans med kollega satte in avfuktare, var blindbottenbrädorna så fuktiga att det trycktes ut vatten då montagedetaljer skruvades dit.

Värmen har inte givit vika mer än korta perioder och marken samt byggnadsmaterial i krypgrunderna har börjat värmas upp. Det minskar köldbryggeeffekten samtidigt som grundvattennivåerna sjunkit så fuktlasten från marken minskat. Vissa krypgrunder har börjat torka ut, medan andra fortfarande är för fuktiga. Allt beror på flera faktorer såsom mark- och grundvattenförhållanden, storlek av krypgrund, om byggplast ligger mot marken, hur mycket isolering det är i trossbotten, i vilken klimatzon huset finns, om solen kommer åt att värma upp grundmuren etc. Själva krypgrunden, utrymmet under huset, ligger alltid i skugga. Det är en av faktorerna som påverkar. Som jämförande exempel kan nämnas att gräset under barnens studsmatta trots torkan växer bättre då det blir skuggigt, svalare och fuktigare där.

Någon krypgrund, i synnerhet äldre typ eller torpargrunder, har torkat ur så rejält att det bildats glipor i byggnadsmaterialet. Trots torkan har det börjat lukta, eller lukta mer än annars uppe i huset. Det beror på tidigare fuktskador relaterat kemiska skador och/eller tillväxt av mögel samt bakterier, varvid elak lukt bildats. Via gliporna och uttorkningseffekten transporteras de kemiska och mikrobiella lukterna lättare uppåt boendeytorna i huset. Samtidigt är det så att vårt luktsinne detekterar lukter långt bättre i varm miljö än i kall.

Fenomenet gällande luft- och emissionstransport från krypgrund upp i huset har vi diskuterat mer ingående om på sidan: Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier.

I södra till mellersta delarna av Sverige var vintern som några år tillbaka mild. Långa perioder med höstliknande väder gjorde sig gällande. Detta påverkar krypgrunder som ej står under avfuktning. Vinterväder med ihållande minusgrader kan i gynnsamma fall verka uttorkande medan blidgrader med hög luftfuktighet inverkar negativt.

Behövs avfuktare i min krypgrund?

Frågeställning kring förhållandena i år har nått oss, gällande om man verkligen behöver avfuktare i sin krypgrund eller inte. Tittar vi på skadestatistiken för krypgrunder så ligger den över 85%. Samtidigt måste vi ta med i beräkning att sommarförhållandena än så länge kan räknas som ytterlighetsförhållanden. Torkan, vilken faktiskt fungerar som naturlig avfuktare, varar med stor sannolikhet inte året ut. Ska vi tro på bondepraktikan måste grundvattenförhållandena vara återställda innan vintern kan komma. Det skulle innebära mycket nederbörd senare i år, eller i annat fall en mild vinter, vilken som tidigare vintrar skulle ge för höga fuktlaster i många krypgrunder.

Finns mikrobiell eller kemiskt luktande skada redan i krypgrunden, kan man med fog misstänka att den relativa fuktigheten och fuktvoten i material tidvis varit för hög. Skadebilden riskerar då eskalera när fuktigare perioder återigen inträder. Mögel och lukt försvinner inte för att det tillfälligt torkar ut. Själva möglet lägger sig i träda i väntan på gynnsammare förhållanden. Samtidigt kan redan befintlig skada innebära ett ohälsosamt inomhusklimat genom kontamination.

Att fuktmäta är att veta om avfuktare behövs eller ej. Korrekt fuktmätning i krypgrund kan inte ske genom att man tittar in eller kryper in och gör en snabb bedömning. Egenkontroll av krypgrund och kontinuerlig mätning görs med trådlös hygrometer och fuktkvotsmätare för materialmätning. Först vid mätning med instrument kan man säga om fuktvärden ligger över eller under riskvärden. Värdena är inte stabila över tid utan ändras utefter klimatet och årstiderna. Precis som att vi nu har ytterlighetsförhållanden gällande värme så har vi även sådana förhållanden gällande fukt. Tilläggas ska att krypgrund av sin natur är att se som riskkonstruktion.

I de allra flesta krypgrunderna finns behov av avfuktare, antingen i förebyggande syfte eller som saneringsåtgärd. Med kunskap behöver man inte vänta tills skadan är framme.

Till normalstor krypgrund rekommenderar vi avfuktare Acetec EvoDry PD+ alternativt motsvarande avfuktare sett till avfuktningskapacitet Corroventa CTR 300TT2

Det är inte omöjligt att själv installera avfuktare i krypgrund. Se exempel på installationsanvisningar.

Finns problem med lukt från krypgrunden kan man komplettera avfuktare från Acetec med en s.k. undertrycksfläkt.

2018-07-03
Uppdaterad 2019-05-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Synd att sidan inte var användbar för dig

Låt oss förbättra denna sida

Berätta för oss vad vi kan förbättra

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Öppettider under semester

0 (0)   Vi kommer att stänga några tjänster under semestern 2022, vi har följande öppettider. Stängt v.28 – v.31 Butiken på hemsidan är öppen för beställningar Telefonsupporten har stängt. Vid behov kan du ringa

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

0 (0) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Rökpenna

Rökpenna

Ett bra verktyg för att kontrollera ventilation, drag, läckage, kallras. Efter fläktmontering kan man enkelt få vetskap om att man har uppnått ett undertryck i t ex. krypgrunden.

Produkten innehåller inga farliga eller korrosiva ämnen, och är miljövänlig.

Levereras i paket innehållande 3st rökstavar. 3 rökstavar motsvarar ca: 1 ½ timma kontinuerlig rök eller 180 röktester á 30 sekunder per styck.

Läs mer »
TFA Smarthy hygrometer för mobiltelefon visande temperatur och relativ fuktighet

TFA hygrometer Smarthy till mobiltelefon mäter fukt och temperatur

TFA Smarthy hygrometer för direktinkoppling till mobiltelefon. Mobiltelefonhygrometern är en mycket kompakt enhet som lätt används för att via nedladdningsbar app kunna kontrollera fukt och temperatur där man är.

Möjligheterna är många, bl.a. kan man använda hygrometern för att fuktmäta och kontrollera källare, krypgrund eller vind vid husköp eller egenkontroll av den fastighet man använder.

Det går att ta foto via appen och temperatur samt relativ fuktighet markeras via text på fotot, som sedan går att printa ut, skicka via mail eller presentera på Facebook om så önskas. Förutom att kunna vara till hjälp vid enklare typ av inspektion kan det vara en rolig hygrometer att ha med sig på semestern, där selfies eller natur och byggnader tillsammans med klimatförhållandena kan förevigas.

Läs mer »

AirSteril In-Duct luftrenare för infällning i ventilation

AirSteril In-Duct kan enkelt monteras på ventilationskanal via påstick, s.k. ventilationspåstick, alternativt på eller i box. Effektiv luftrening sker sedan både gällande genomgående luft samt ventilationssystemet i övrigt. In-Duct bör monteras efter ventilationsaggregat, FTX-system, på ingående luft. Infällnadsdjup med 18W AirSteril Lampa 190 mm, med 36W Lampa 390 mm.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Läs mer »

Inlägg