Sök

CleanZip desinfektion för

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

395 kr3.350 kr

 

 

CleanZip Desinfektion är med mycket hög förmåga avsedd för behandling av byggnadsmaterial där mögel, svamp, bakterier eller virus finns. Vätskan är långt mindre giftig än vissa andra flitigt nyttjade saneringsvätskor. Därför lämpar den sig väl även till inomhusbruk. Viss fläcklösande och antistatisk effekt ges.

Åtgång ca: 1L /5 m2  Yta.

Artikelnummer 121189 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

CleanZip desinfektionsvätska är ämnad att användas för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial likt i krypgrund, källare och vind samt på material i inomhusmiljö.

Angrepp av mikrober som mögel (1) och bakterier (2) blir allt vanligare i våra hus. Orsakerna till det är många. (3) Under 1900-talets senare hälft har människan allt intensivare försökt mota och bekämpa mikrobiell tillväxt med högtoxiska kemiska ämnen. Problem har uppstått där forskare nu flaggar för att kemikalierna potentiellt kan leda till symtom och sjukdom hos dem som vistas i det sanerade eller behandlade huset. Vårt mål är att så långt det är möjligt undvika tillföra hälsoskadliga ämnen. CleanZip Desinfektion måste totalt ses som vänligare mot hälsan men styggare mot mögel, virus och bakterier.

CleanZip elektrokolloidalt silver

CleanZip består av silver i form av joner och nanopartiklar i vatten. Silver har mycket god decinficerande effekt vilket visas genom forskning. Forskningsresultaten som presenteras via referenserna (4-11) ämnar vi endast använda för framlyftande av den desinficerande verkan som CleanZip har i förhållande till godkänt arbetsområde.

Applicering

Viktigt att tänka på då man arbetar i ett utrymme där mögel och/eller bakterier angripit byggnadsmaterial är att skydda sig med hjälp av halvmask/andningsmask minst med partikelfilter 3. (12) Lämpliga skyddskläder såsom engångsoverall gummihandskar och tätslutande glasögon bör bäras.

Appliceringen av CleanZip sker bäst t.ex. i krypgrund, källare och vind genom lågtrycksspruta med duschande effekt på munstycket. Spraya på utan att vätskan rinner eller droppar för mycket. Se till att spraya jämnt så byggnadsmaterialet exponeras optimalt. Två desinfektionsomgångar ökar effekten. I krypgrund eller torpargrund kan även jorden som bottenmaterialet utgörs av behandlas.

Inomhus kan CleanZip påföras ytor där man önskar desinfektion antingen via sprayflaska, trasa eller svamp. CleanZip har biofilmslösande effekt och kan påläggas det angripna stället en stund innan man desinficerar vidare även med manuell bearbetning. Mikrofiberduk eller borste kan hjälpa till att avlägsna mikrobiell tillväxt som mögel.

Desinfektionstips

Vanliga ställen där bakterier och mögel lätt får fäste är förutom ovan beskrivet i tvättmaskin (13), vissa avfuktare (14), kylaggregat och luft-luft värmepump (15). Även här fungerar CleanZip mycket bra.

Se även de saneringsvätskor vi har i sortimentet. (16)

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

CleanZip rekommenderar vi även som kompletterande åtgärd vid socialsanering.

CleanZip säljs ej för invärtes eller utvärtes bruk, ej heller för behandling av material som kommer i kontakt med föda.

– Ladda ned säkerhetsdatablad gällande CleanZip

Uppdaterad 2020-05-07

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

1) Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
2) Actinomyceter – Jordbakterier även kallat mögelbakterier, LFS.
3) Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta, LFS, 2008.
4) Building Materials with Antifungal Efficacy Enriched with Silver Nanoparticles, Marcin Banach et al., 2014.
5) Antifungal Effects of Silver Nanoparticles (AgNPs) against Various Plant Pathogenic Fungi, Youn Su Lee et al., 2012.
6) Nanosilver against fungi. Silver nanoparticles as an effective biocidal factor, Jolanta Pulit et al., 2013.
7) Evaluation of antifungal activity of silver nanoparticles against some phytopathogenic fungi and Trichoderma harzianum, Valiollah Mahdizadeh et al., 2015.
8) Silver nanoparticle production by the fungus Fusarium oxysporum: nanoparticle characterisation and analysis of antifungal activity against pathogenic yeasts, Kelly Ishida et al., 2014.
9) Evaluation of Nanosilver Solution Stability against Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, Mohammad Niakan et al., 2013.
10) Synthesis, characterization, and evaluation of antibacterial effect of Ag nanoparticles against Escherichia coli O157:H7 and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Daissy Paredes et al., 2014.
11) Evaluation of Silver Nanoparticles Toxicity against Toxic Black Mold Stachybotrys chartarum, Marwah MB, 2017.
12) Halvmask andningsmask skyddar mot mögel, LFS.
13) Mögel i tvättmaskin – Saneringstips, LFS.
14) Mögel bildas lätt i avfuktare som kondensavfuktare, LFS.
15) Mögel och bakterier i luftvärmepump samt avfuktare, LFS, 2013.
16) Saneringsvätska, LFS.

Relaterade Produkter
Rulla till toppen