Sök

Hygrostat HygroPro styrning

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

3.500 kr

Med Hygrostat HygroPro finns möjlighet att styra avfuktare eller värmeelement energieffektivare. Hygrostaten mäter både relativ fuktighet och temperatur och anpassar påslag samt avslag utefter båda parametrarna.

 

 

Artikelnummer 109013 Kategorier ,

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

HygroPro kan kopplas till

– Olika typer av avfuktare
– Värmeelement i garage, sommarstuga
– Fläkt – Varningslampa – Luftrenare
– Värmeåtervinningsaggregat etc.

HygroPro kopplas enkelt mellan vägguttag och t.ex. avfuktare eller värmeelement genom att den är försedd med stickkontakt och uttag.

Funktion

Hygrostatens funktion baseras på ingående verifierad forskning gällande tillväxtfaktorerna för mögel. HygroPro mäter både temperatur och relativ fuktighet, till skillnad från äldre typer av hygrostat som endast mäter relativ fuktighet. Desto kallare det är i ett utrymme, t.ex. krypgrund och vind, ju högre kan man tillåta den relativa fuktigheten stiga utan att det innebär någon fara för att mögel ska kunna gro och tillväxa. Autoprogrammet i HygroPro styrs efter den s.k. Absoluta Fuktigheten (temperatur och relativ fuktighet) i utrymmet. Läs mer om detta under fukt.

Diagram beskrivande hur hygrostaten fungerar

Bilden ovan illustrerar funktionen i HygroPro och visar inte den exakta programmeringen gällande autoprogrammets relativa fuktighet, vilken ligger ca. 3% lägre än vad det i bilden visas. M.a.o. är ursprungsläget vid 30C. ca. 70% i fabriksinställningen.

Till vänster i diagrammet ses RF%. Nedre variabeln visar temperatur. Inställning gällande avfuktare med äldre typ av hygrostat är vanligtvis kring 60% RF. Denna inställning är energislösande och man avfuktar i onödan. Eftersom HygroPro är smart programmerad och mäter utifrån ett automatiskt program gör man en avsevärd energibesparing.

HygroPro kan köras antingen manuellt och ställas in efter önskat värde gällande fuktighet, eller med en enkel knapptryckning köras efter det automatiska programmet vilket tar hänsyn till både fukt och temperatur.

Efter ett strömavbrott återgår HygroPro till tidigare inställda värden.

Max. belastning gällande induktiv spänning 8A och resistiv spänning 16A. Vid uppstart av t.ex. avfuktare med kompressor (induktiv) klarar hygrostaten av kortvarigt högre belastning än 8A. Gällande sorptionsavfuktare eller värmeelement vilka ej arbetar med kompressor gäller 16A.

Referens gällande HygroPro, från företaget Acetec i Älvsbyn:
“Vi har testat HygroPro tillsammans med vår avfuktare Acetec PD-250 och finner funktionen utmärkt! … Avfuktares driftstid kan minskas med ca 50% vilket innebär stor besparing.”

Noteras ska att Acetec idag byggt in denna typen av hygrostatfunktion i avfuktarna EvoDry PD och EvoDry PD+ med LFS högtemperaturskydd.

Bakgrundsbelysning som ses i displayen på bilden ovan är valbar. Vill man inte ha bakgrundsbelysning kopplas den ifrån via en switch under locket på hygrostaten. Två års fabriksgaranti.

Hygrostat HygroPro THP bruksanvisning

Vanliga frågor om HygroPro

Hygrostaten på avfuktare kan vara missvisande

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Relaterade Produkter
Rulla till toppen