Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Vind - Riskkonstruktion - Fukt och Mögel ökar

Det vi länge sagt konstateras nu även av ledande forskare i Sverige. Vinden är en riskkonstruktion sett till uppkomst av fukt och mögel.

Tidningen Sydsvenskan skriver i en artikel den 14/11-08 att Ingemar Samuelsson vid SP säger att det inte längre finns några beprövade lösningar gällande säkert byggande relaterat till fukt och mögel. Tidigare har krypgrund klassats som riskkonstruktion då man sett allt mer ökande mögelangrepp. Nu har turen kommit till vind och i synnerhet den mer isolerade, tilläggsisolerade vinden.

På SP har man länge och ingående forskat kring ämnet och dessa rön har nyligen diskuterats vid Fuktcentrum i Lund där Ingemar Samuelsson lyfte fram det tråkiga konstaterandet om våra fuktskadade vindar och att gränsen för hur mycket fukt råspont tål har passerats.

Brister i förebyggande information gällande fukt och mögel på vind

Var finns klimatförändringen i debatten om vind?

Uppdaterad 2018-03-07
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vill du vara med och tycka till?

Välkommen att skriva till oss via mail. Tillförs diskussionen viktiga synpunkter publicerar vi det skrivna, med namn om så önskas.