Häxsot inte att förväxla med mögel

5
(8)

Tidigare för ett antal år sedan var växande antal husägare och hyresgäster samt fastighetsägare frågande om varför det ibland kunde uppstå mörkare fläckar och ränder på väggar och tak inomhus. Även om fenomenet häxsot, kemisk svärtning eller också kallat black magic dust ännu inte är allmänt känt vet vi följande.

Häxsot kan likna mögel

Orsaker till häxsot

En av anledningarna till häxsotet är att det används tillsatser i färg för att få rätt sorts egenskap gällande färgen och det skikt den ska bilda efter målning. Olika tillverkare har sina egna färgsammansättningar och därför är problemet vanligare med vissa typer av färger än med andra. Ett av ämnena som emitterar och avdunstar under längre tid är lösningsmedlet Texanol också kallat TMPD-MIB – 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate. Det binder mycket små, annars fritt svävande föroreningar till ytan på färgen. Ytterligare ämne som också genom sin något kladdiga konsistens och fuktattraherande egenskap kan vara inblandat är Propylenglykol. Möjligt är att flera ämnen tillsammans kan eskalera fenomenet.

Häxsot på vägg mot gipsskiva på reglar

Ibland kan man se häxsotfläckar löpande likt mer eller mindre tydligt markerade ränder på väggar och tak. Det kan bero på att reglar i konstruktionen under svalare årstid till viss del blir köldbryggor, d.v.s. kallare än omgivande material. Mot en kallare yta blir det fuktigare. Redan en grads lägre temperatur på en yta kan innebära att den relativa fuktigheten där ökar med upp till 6%. Smuts fastnar lättare mot svalare och fuktigare ytor. Samma sak kan ses på och runt spik- samt skruvskallar.

Bristande isolering, undermålig ventilation, dålig uppvärmning samt möbler tätt inpå väggar är sådant som kan öka hur uttalad köldbryggan blir. Möjligt är att det blir så pass fuktigt att mögel kan trivas på köldbryggan. Häxsot kan fastna utan att det har uppstått tillräcklig fukthalt för att mögelsvamp ska få rätt livsvillkor. 

Viss typ av jonisering av luften kan såväl som ovanstående orsaker vara anledning till ökande och mer onormal häxsotbildning. Såväl luftrenare som vissa elektriska produkter, vilka “fungerar” elektrostatiskt, kan få fritt svävande föroreningar att bindas till ytor i närheten av apparaten. Är den elektrostatiska effekten kraftig kan området för häxsotet bli mer omfattande. 

Hur mycket små partiklar man har i luften inomhus styr också hur tydligt sotfläckarna framträder. Eldning i spis kan liksom stearin- och värmeljus avge sotpartiklar. Starkt värmeavgivande produkter såsom värmekonvektorer, hårfönar, brödrostar och lampor kan delvis förbränna olika partiklar till sot. Somliga skrivare tillför mycket partiklar och kan också orsaka laddning i luften (typ av jonisering). Utomhusluften vilken ventileras in i huset kan innehålla stora mängder förbränningspartiklar samt partiklar från fordonsdäck och vägbeläggning, särskilt om man bor i ett område med tätare och frekvent trafik. 

Inte att förväxla med mögel

Häxsot kan enligt forskning och vår erfarenhet uppkomma redan vid fukthalter under 15%. Det finns vid så torrt klimat inte direkt chans för mögelsporer att kunna gro. Generellt riskvärde där mögel kan starta sin tillväxt är 75% RF.

Såväl som att uteluften innehåller förbränningsartiklar så bär den också med sig sporer och partiklar från svamp, bakterier och mögel. Dessa s.k. metaboliterna landar tillsammans med sot m.m. på ytor, särskilt koncentrerat på ställen som är optimala för häxsot. Uppnås inte rätt tillväxtförhållanden kan mikroberna ifråga inte börja växa på ytan. Även om det till viss del finns mögel i häxsot kan sotbeläggningen inte utan vidare undersökning anses innebära aktiv mögelpåväxt. 

Möjligt är att det i hus med mögelskada finns ökat antal mögelmetaboliter. 

Se köldbrygga med aktiv mögelskada

Är häxsot skadligt

Forskningen rörande partiklar i luften och hur dessa kan påverka oss gör hela tiden framsteg. Fritt svävande partiklar som vi andas in kan påverka oss negativt och leda till hälsoproblem längre fram i livet. Barn är i regel känsligare än vuxna och kan därför påverkas extra menligt. En av yttringarna är problem med luftvägarna och utvecklande av astma. Mycket små partiklar kallade PM 2.5 kan innehålla flera olika ämnen och substanser, likt sot, mögel, mögelgift o.s.v. Dessa partiklar kan komma långt ned i lungorna och till viss del även vidare ut i blodet. 

Häxsot som väl sitter på ytan på byggnadsmaterial är inget som i normalt rumsklimat växer genom egen aktivitet. Sitter det väl där kan man inte andas in det utan att någon ser till att det virvlar ut i rummet.

Det som förutom dessa luftföroreningar kan vara oroande i relation till hälsoeffekter är att vägg- och takfärger kan emittera symtom- och allergiframkallande ämnen till luften i huset. Mer om det i länken här.

– Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter

Sanering av kemisk svärtning och häxsotbeläggning

Innan häxsotsaneringen startar är det viktigt att ha gjort fastighetsteknisk undersökning för att källorna till partikelbeläggningen ska bli kända och kunna åtgärdas. 

När man sanerar måttligt till rikligt häxsot eller även kallat kemisk svärtning gäller det att inte kontaminera möbler, textilier och andra föremål i hemmet. Saneringen bör likt mögelsanering utföras rum för rum, där rummen och ventilationen förseglas för att kontaminering inte ska ske. 

Om man är undrande om den mörkare beläggningen är mögel eller häxsot kan mögeltest utföras. Vi har ett snabbtest som är enkelt utfört samt ett mer ingående DNA test i sortimentet. 

Se våra mögeltest här

Rättsärende avgjorde, inte hyresgästens ansvar

Svea Hovrätt har avgjort i ett graverande ärende där häxsot t.o.m. satte sig inne i kylskåpet och på många andra ställen i en lägenhet. Hovrätten benämner fenomenet såsom svärtning och tar inte ställning till om det handlar om häxsot. Dom föll där hyresvärden får ta ansvar. Läs mer hos Hem&Hyra:

Nu får värden fixa “häxsotet”

Luftrenare och avfuktare

Jämte god ventilation kan luftrenare vara en god hjälp för att reducera partikel- och föroreningsmängden i luften. Det finns olika typer av luftrenare att tillgå. Vi använder en modernare variant som baseras på fotokatalys. AirSteril är bevisat effektiv på att rena bort ultrafina partiklar från luft. 

Läs mer om Luftrenare AirSteril

Såväl som att häxsot och kemisk svärtning inte är så väl känt, är det inte heller vida spridd kunskap att avfuktare också fungerar som luftrenare. Föroreningar i luften är ofta bundna till vattenmolekyler. När avfuktaren kondenserar eller på annat sätt forcerar bort fukt från luften följer föroreningar/partiklar med det vatten som avfuktningsprocessen tar bort. Samtidigt kan man ställa in avfuktarens hygrostat så att aggregatet startar innan fukthalten passerar gränsen för mögeltillväxt. Man kan se till att justera avfuktaren utefter de köldbryggor som finns, för förebyggande syfte. 

Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Se de avfuktare vi har i webbutiken

Ytterligare knep för egenkontroll och klimatkontroll i hemmet är att mäta med hygrometer hur fuktigt det är och vilken temperatur som råder. Under kallare årstid rekommenderas relativ fuktighet under 40%. Detta bör också baseras på de köldbryggor och den ventilation som finns. Under andra årstider bör man inte släppa upp RF till mer än 50-60%. 

Detta var en kortare sammanfattning om häxsot. Gå gärna vidare via länkarna i texten och läs mer, eller ställ frågor i kommentarsfältet nedan.

2019-12-04
Uppdaterad 2020-01-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 8

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Häxsot inte att förväxla med mögel”

    1. Ljungby Fuktkontroll

      Hej Kamilla, Tack för dina ord rörande artikeln. Hoppas den kan vara till nytta på något sätt. Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

LFS-25 Krypgrundsisolering för isolering av krypgrund

Krypgrundsisolering LFS-25 är ämnad att läggas över byggplast i krypgrund. Fungerar som passiv avfuktare och hjälper även befintlig avfuktare att lättare klara av avfuktningen.

Frakt beräknas utifrån t.ex. Eniro vägbeskrivning. Fraktkostnad räknas upp till 50, 100 eller över 100 mil från Halmstad. Vi kontrollerar din beställning och korrigerar pris om fel val gällande fraktsträcka gjorts. Kontakt tas innan ev. korrigering. Isoleringen räknas som specialbeställning där ångerrätt inte gäller. Leveranstid ligger normalt på 2-9 vardagar.

Läs mer »
Radonsug RS 100

Radonsug Corroventa RS 100

RS 100 är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är därför mycket lättplacerad. Radonsug Rs 100 anslutas med upp till 12 sugpunkter och kopplas samman med 50 m rör på trycksidan och 200 m rör på sug sidan.

Radon sägs orsaka omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De senaste åren har kunskapen om radonets faror blivit alltmer känt runtom i världen och 1 juni i år trädde den nya strålskyddslagen i kraft i Sverige där det nya referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

 

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen