Sök

Woods SW22FW avfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

3.970 kr

Woods har nu sett till att ligga i framkant gällande tillverkningen av sina avfuktare. Förutom att flytta tillverkningen av SW-modellerna till Sverige har man även i förväg miljöanpassat genom att använda kylmedium R290, vilket kommer vara krav fr.o.m. 2020. Woods SW22FW är en i uppvärmda rum kraftfull och lätthanterad avfuktare.

Slut i lager

Artikelnummer 103002 Kategori Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Avfuktarens hölje är tillverkat i återvinningsbar stålplåt. Det ger ökad brandsäkerhet, slitagetålighet samt ökar miljöanpassningen ytterligare. Rekommenderat arbetsområde beräknas utifrån avfuktarens totala kapacitet ligga på upp till 60m2. I fall där endast lätt avfuktning behövs kan SW22FW fungera för upp till 100m2. Viktig kunskap är den att kondensavfuktare tappar rejält i prestanda i svalare miljöer. Därför kan man inte enbart titta på storlek av utrymme och faktisk fuktlast. Även temperaturen måste beaktas. Vidare är det även mycket viktigt att torrluften kan cirkulera runt på ett bra sätt för förebyggande av fuktbuffring vid köldbryggor och andra ställen.

Vid 20C. och 70RF% har SW22FW avfuktingskapacitet om 8 Liter per 24 timmar. Energibehovet vid dessa förhållanden ligger på 145W per timme. Vid 30C. och 80RF% är avfuktningskapaciteten 13,5 Liter per dygn. Här drar avfuktaren 190W per timme.

Tanken rymmer 11,4 Liter kondensat. När tanken fyllts upp stannar avfuktaren automatiskt och man behöver då tömma ut vattnet och sätta i tanken för att aggregatet åter ska starta upp. Önskar man slippa tömningen går det att ansluta dräneringsslang för kontinuerlig tömning och avfuktning.

Avfuktaren väger 18,5kg och är lätt flyttbar via handtag och hjul. Måtten är L 495 B 345 H 527 mm.

Filtret skyddar avfuktaren och verkar som luftrenare

När Woods planerade SW-modellerna tog man höjd för sådant som ibland kunnat visa sig bli prestandasänkande. Bland annat har man tagit fram välfungerande SMF dammfilter med sammanlagt stor uppsamlingsyta. Avfuktaren hålls via filterverkan renare invändigt. Det gör att avfuktningskapaciteten och livslängden bättre bibehålls.

Woods SMF filter är placerat på avfuktarens processluftssida, den sida där fuktig luft dras in i SW22FW. Filtret är enkelt utbytbart genom att man lossar det med ett handgrepp. Sköter man filterbyte en gång per år och registrerar aggregatet på Woods hemsida, förlängs garantin och gäller totalt 6 år.

Även om filtret fångar upp lite större partiklar i luften och därmed blir föroreningsreducerande, kommer det passera gasformiga ämnen och mindre partiklar såsom en del mögelsporer. De föroreningar som är bundna till vattenmolekyler i luften forceras bort genom avfuktningen. Det innebär att Woods SW22FW även till viss del kommer fungera som luftrenare. I normalfallet avfuktar man inte mer än vad som behövs för att undvika uppkomst av mögel och avvikande lukt. Det innebär att viss luftfuktighet kvarstår och därmed även viss mängd luftföroreningar. Finns tidigare fuktskada och/eller mögelskada är det ofta omöjligt att genom aggregatets luftrening och avfuktning få bort alla lukter etc.. Som komplement kan AirSteril fotokatalytiska luftrenare och vid behov vidare sanering användas.

Läs mer om att avfuktare delvis fungerar som luftrenare: Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

När det gäller underhåll, tänk på att regelbundet rengöra vattentanken, om den används vill säga. Rengöringen är viktig för över tid ansamlas viss mängd smuts i tanken, varvid mögel och bakterier kan komma att trivas i densamma: Mögel bildas lätt i avfuktare som kondensavfuktare

Avfuktarens hygrostat och fläkt

På framsidan av avfuktaren, där torrluften blåser ut, finns två vred för enkel inställning. Det övre vredet med beteckning humidistat är vad vi på svenska kallar hygrostat. Där ställer man in högsta tillåtna fuktighet i rummet. När hygrostaten mäter upp att gränsen (börvärdet) passerats, kommer SW22FW aktiveras och köra avfuktning till dess börvärdet uppnåtts. Då ställs avfuktaren i standby tills luftfuktigheten blir för hög igen.

Eftersom det inte finns display på avfuktaren är det inte helt enkelt att veta om man gjort rätt hygrostatinställning. Ställer man in aggregatet att jobba för hårt i förhållande till fuktrelaterade risker kommer det att bli onödigt dyr drift. Ställer man vredet för högt kan fuktigheten i utrymmet innebära följdskador. För att ta reda på hur den relativa fuktigheten förhåller sig kan Woods SW22FW kompletteras med någon av de hygrometrar vi har i sortimentet.

Det undre vredet fungerar både som ON/OFF och som fläktinställningsläge. Fläkten kan ställas i lågfart vilket motsvarar ca. 196m3 eller i högfart 342m3/h.

Ytterligare information om avfuktare

Vi har noga gått igenom ämnesområdet avfuktare och avfuktning, både via fältexperiment och forskning. Kunskapen mynnade ut i sidan om att välja rätt avfuktare. Där kan man förkovra sig och även gå vidare via länkar för att ta reda på mer djupgående och detaljerad information.

Woods SW22FW och de nedanstående i SW-serien är mycket väl lämpade för t.ex. varmare källare och tvättstuga. Det finns lite tips att tillgå för att nå optimal avfuktning med säkrast möjliga resultat. Läs vidare på följande sidor:

Tvättstugeavfuktare – Avfuktare i tvättstuga – VAV

Avfuktare i källare – Viktigt med placering och ventilation

Se andra avfuktare från Woods i vårt utbud:

Woods avfuktare i LFS avfuktarutbud – Energisnål avfuktning

Woods M10 avfuktare för mindre uppvärmda rum

Woods SW42FW Avfuktare med tillverkning i Sverige

Avfuktare Woods SW59FX med hög avfuktningskapacitet

Avfuktare för krypgrund eller vind

Har du behov av avfuktare för krypgrund och vind? Då rekommenderar vi ej kondensavfuktare, utan istället sorptionsavfuktare. Anledningen till rekommendationen är erfarenhet som tydligt visar att kondenstekniken tappar kapacitet i svalare rum. Läs om mer för ändamålet lämpliga avfuktare:

– Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Har du frågor kring avfuktning. Ring eller maila gärna. Vi har även lagt ut en del svar under sidan: Avfuktare – Vanliga frågor och svar

Relaterade Produkter
Rulla till toppen