Sök

Reducering av mögel och luftföroreningar räddar hälsa samt liv

Reduktion av mögel och luftföroreningar räddar hälsa och liv
0
(0)

Vetenskapen börjar bli samstämmigare än tidigare ifråga mögel och andra föroreningar som kan finnas på arbetsplatser och i hemmen. Genom att minska eller om möjligt ta bort källan och på andra sätt reducera luftföroreningar kan både hälsa och liv sparas. Forskare från FIRS – Environmental Committee of the Forum of International Respiratory Societies visar uppseendeväckande skillnader i sjuktal och levnadsålder utifrån studier som gjorts.

Forskarna radar upp mycket fina exempel där man upptäckt tydliga skillnader inom relativt kort tid efter att exponeringskällorna åtgärdats. Rökning, industri, trafik och inomhusmiljö tas som exempel. Utifrån uträkningar som gjorts förstår vi att det sker en markant minskning av symtom, allergier, sjukdomar och bråd död samtidigt som den förväntade livslängden kan ökas med flera år. [1]

Mögel är inte alltid uttalat som problematiskt

Precis som i många andra liknande studier nämns konstigt nog inte mögel i hus direkt eller uttalat som orsak. Dock tar man mycket kortfattat upp att det inte bara är föroreningskällor kommande utifrån som påverkar, utan att det även finns risk för ökade koncentrationer av koldioxid och mögel i inomhusmiljö. Däremot nämns partikelreduktion ifråga PM – Particulate Matter som viktig att fokusera kring. [1] Ingående i det vilket klassas som påverkande eller skadliga luftföroreningar, mindre än PM 10, vet vi via annan forskning att mögel med dess sekundärprodukter (metaboliter) etc. kan vara vanligt förekommande, särskilt i hus med fukt- och mögelskada. [2,3]

Redan det ofödda barnet kan påverkas

Ungefär samtidigt med rapporten från FIRS släppte ACAAI – American College of Allergy, Asthma and Immunology fakta föreslående att prenatal och i livet tidig exponering av multipla luftföroreningar från inomhusmiljö kan förorsaka allergi i tidiga barnaår. De föroreningar som speciellt stack ut som inverkande var från tobak, stearinljus och katt. Mögel var också med på listan över testen som gjorts och forskarna menar att flera substanser tillsammans ökar risken för skada. [4]

För att få en mer gedigen uppfattning om forskningsläget vill vi hänvisa vidare till ytterligare avhandlingar som föreslår att mögel [5] kan ge upphov till vissa typer av fosterskador, medföljande allergier, psykiska och kognitiva svårigheter, autism eller andra sjukdomstillstånd vidare upp i livet. [6]

Mögelsanering är av stor vikt

Har väl mögelskada [7] etablerats i hus, lägenhet eller bostadsrätt är det av största vikt att utföra adekvat mögelsanering [8]. Ofta innebär mögelskadan att man inte bör vistas i miljön fram till dess att mögelsvampen med dess kontaminering är korrekt sanerat. Inte minst framhålls detta indirekt genom ytterligare ny forskningsinsats, där djurförsök avslöjar att såväl toxiska och aktiva såsom icke toxiska och avaktiverade mögelsporer kan ge upphov till immunförsvarsaktivering med inflammatorisk följd i hjärnan. [9]

Sitter och funderar lite på det här med sammantagna, korsreaktiva och multiplikatoreffekter då vi utsätts för olika föroreningar samtidigt. När det gäller farmakologi så talas det ibland om adjuvans, att vissa ämnen förhöjer effekten av andra och att man med väl avvägda blandningar kan finna lindring eller bot på bättre sätt. Adjuvans finns även åt andra hållet där mögel m.m. kan fungera som adjuvant gällande allergena eller på annat sätt skadliga ämnen och partiklar. [10] Därför kan det vara viktigt att se över hela sitt hem och försöka ta bort så många föroreningskällor som möjligt. 

Luftrenare kan reducera

Trots att man håller hemmet i skick förs det med viktig ventilationsluft in sådant som har potential att försämra hälsan. Därför och av andra skäl, t.ex. att man på något sätt förvärvat ökad känslighet, kan det vara bra att införskaffa luftrenare. I dags dato har vi unika aggregat för luftrening, vilka fungerar med hjälp av fotokatalys och därför reducerar mycket små partiklar samt gasformiga ämnen i luft och på ytor. [11]

Ibland blir vi tillfrågade om man inte kan stänga ventilationen till boendet för att slippa få in utomhusmögel och andra orenheter. Svaret blir att det inte kan rekommenderas eftersom olika aktiviteter inomhus medför både koldioxid och andra föroreningar, samtidigt som byggnadsmaterial och möbler etc. avger en mängd emissioner. Stängd tilluft kan orsaka undertryck varvid luft dras in genom otätheter i byggnadens klimatskal. Finns det i byggnadens klimatskal någon typ av fuktskada etc. så följer det via undertrycket med orenheter in inomhus. [12] Ytterligare faktor som gör det olämpligt att skära ned på ventilationen är att det då blir för fuktigt. Visserligen kan det avhjälpas med avfuktare [13] men tillräcklig ventilation [14] är som sagt viktigt. 

2019-12-10

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec 6 P/H 20 x 17

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H och 6P avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 20 x 17,5 cm

Läs mer »
Acetec manöverpanel PDC-01

Acetec manöverpanel PDC-03

Manöverpanel PDC-03

Passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.Passar till manöverpaneler märkt med PDC-03. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt Acetec.

Läs mer »

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

0 (0) Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och

Rulla till toppen